22
Dec
Bedre rammevilkår kan ikke stå alene

Nytårsudtalelse af bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, Patriotisk Selskab

2015 er ved at rinde ud, og det er tid til at kigge tilbage og gøre status over et begivenhedsrigt landbrugsår – og tid til at kigge frem mod endnu et år med en Venstre-regering, der forstår nødvendigheden af at tilgodese landbruget til glæde for hele det danske samfund.

Trods politiske fremskridt har det været et udfordrende år for de fleste landbrugsvirksomheder. Det skyldes ikke mindst de ringe afregningspriser, der svækker et i forvejen presset erhverv, og det skyldes en fødevareproduktion, der er ved at drukne i regler og bureaukrati, som begrænser Danmark i konkurrencen med nabolandene. Et blik i en ny rapport om nabotjek fra Miljø- og Fødevareministeriet bekræfter til fulde dette.

Vilkårene for at drive landbrug er ikke optimale, og det ser sort ud lige nu – men jeg tror også på, at der er lysere tider i vente.

Min tro på fremtiden skyldes særligt det faktum, at Eva Kjer Hansen har overtaget posten som miljø- og fødevareminister med bravour og helt fra start har gjort sine ord til handling. En stor del af de politiske skridt, som landbruget så længe har efterspurgt og har så hårdt brug for, er langt om længe blevet taget – og udmeldingerne tyder på, at regeringen er ved at varme op til endnu flere skridt i den rigtige retning. I forhold til 16-punktsplanen er status indtil videre følgende:

Fremtidig overimplementering synes stoppet, der er nye gødskningsnormer på vej til februar, og der er fremsat et lovforslag om at fjerne Randzoneloven. Landbruget bliver taget alvorligt og lyttet til, og der handles hurtigt, når det er nødvendigt. Det er bl.a. udskydelsen af fristen for såning af MFO-afgrøder et eksempel på.

Hele 16-punktsplanen er altså tæt på vedtaget, og det må forventes, at den gennemføres fuldt ud i det nye år. Men regeringen må ikke stoppe her – og det gør den heller ikke. Statsministeren påpegede til Landbrug & Fødevarers delegeretmøde, at landbruget stadig har mange udfordringer, der ikke er taget hånd om i 16-punktsplanen. Det er der sidenhen blevet, bl.a. i den netop vedtagne finanslov, hvori der er afsat over tre milliarder kroner til at sænke bo- og gaveafgiften til 5 procent frem mod 2020.

Med sit fremmøde til delegeretmødet tydeliggjorde statsministeren, at dansk landbrug skal tages alvorligt. Landbruget spiller en vigtig rolle for Danmarks arbejdspladser og eksport, og der er brug for politisk handlekraft, for at landbruget kan bestå. Denne handlekraft er nu sat i værk og må forventes at fortsætte.

Det er glædeligt med denne positive opbakning til landbruget, og en stor ros skal lyde til Lars Løkke og hans regering.

Vi skal også selv gøre, hvad vi kan
Regler og rammevilkår er imidlertid kun den ene side af sagen. Den anden er landmændene selv. Som landmænd skal vi naturligvis også selv tage ansvar for den situation, vi står i. En forbedring af rammevilkårene kan ikke stå alene; vi må hver især optimere vores forretning, hvor det er nødvendigt. Det sker allerede i stor stil rundt om i landet – viljen til at optimere og forbedre er til stede. Det viser også en gennemgang af Patriotisk Selskabs Driftsanalyser med al tydelighed.

Det handler om at tænke fremad. Om at tænke innovativt. Om at være parat til forandringer. Verden forandrer sig, og sikkert er det, at dansk landbrug vil se anderledes ud om 10 år. Vi skal være parate til at tilpasse og omstille vores forretninger. Denne omstillingsparathed bliver i højere og højere grad essensen af det at være landmand.

Med disse ord og med forventningen om bedre rammevilkår i 2016 vil jeg på vegne af Patriotisk Selskab ønske vores medlemmer, kunder, samarbejdspartnere og kolleger samt hele erhvervet et godt og udbytterigt nytår.