19
Okt
Bekæmp rapsjordloppens larve nu!

Af planteavlskonsulent Mads Munkegaard

I de marker, jeg kommer i, har der været et moderat til højt niveau af voksne rapsjordlopper i efteråret. Mange har udført en tidlig behandling for at undgå, at rapsen gik i stå. Derefter har man ikke fulgt indflyvningen så nøje, da det ikke betyder det store, om der kommer lidt huller i de meget kraftige rapsplanter.

Indflyvningen af voksne jordlopper har dog været betydelig, og de har i ro og mag parret sig lystigt i august og september. Hunnerne har lagt deres æg ved jorden i september, og de er nu klækket til larver, som kan ses gnave på rødderne og stænglerne af rapsen lige nu.

Denne skade er uden betydning. Der, hvor den bliver farlig, er lige om lidt, når frosten sætter ind. Her trækker larven ind i rodhalsen, overvintrer og æder sig stor inde i stænglen. Det resulterer i stærkt hæmmede planter i foråret, hvor hovedskuddet ikke kommer. Dette forringer udbyttet kraftigt og gør det fra tid til anden nødvendigt med omsåning.

Heldigvis kan larverne bekæmpes med succes langt hen på efteråret. Har du ikke behandlet for jordloppens larve fra sidst i september til nu, så skal det gøres!

Der kan anvendes 200 gram Karate/Lamdex eller 100 gram Kaiso Sorbie pr. ha. Det kan blandes med Belkar og med Kerb 400 SC, som mange skal ud med ca. den 1. november. Selvom udbringningsteknikken til Kerb 400 SC helst skal nedbringe midlet på jorden, så er de praktiske erfaringer med sammenblanding rigtig gode.

Til næste år kan jeg anbefale, at du moniterer for de voksne jordlopper med gule fangbakker. Fanges der over 25 voksne på tre uger, skal du bekæmpe larver i oktober. Ifølge registreringsnettet i dette efterår er skadetærsklen overskredet i 25 procent af de tilmeldte marker.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, så skynd dig at kontakte mig (find mine kontaktoplysninger her)