11
Okt
Beskyt dine grise mod influenza

Efterår betyder influenzasæson – og eftersom influenza er en virussygdom, der kan ramme mennesker, kan den også ramme grise.Vi anbefaler derfor, at du tager et par forholdsregler for at undgå sygdom i stalden:

  1. Sørg for, at alle medarbejdere med daglig gang i svinebesætningen bliver vaccineret forebyggende mod influenza.
  2. Sig til dine staldmedarbejdere, at de skal blive hjemme fra arbejde, så længe de udviser influenzasymptomer.

 

Vaccinationen mod influenza gælder kun for et år ad gangen, og staldmedarbejdere bør derfor have den én gang årligt i perioden fra oktober til udgangen af året. Vær opmærksom på, at vaccinen ikke er 100 % beskyttende, og man derfor stadig kan blive syg, selvom man er vaccineret.

Er dine grise syge?
Influenza kan på få dage ramme nærmest alle dine grise. Et sygt dyr har høj feber, ingen ædelyst, rejser sig nødigt og i så fald ofte med muskelsmerter samt har ofte øget tåreflåd, næseflåd og nysen.

Det er sjældent, at influenza hos grise fører til dødsfald, men det kan give luftvejslidelser og hos søer også føre til abort som følge af høj feber – og i nogle tilfælde efterfølgende reproduktionsproblemer.