06
Mar
Hvad betyder den nye ferielov?

Hos Patriotisk Selskab oplever vi i øjeblikket, at mange spørger ind til den nye ferielov, som et flertal af Folketingets partier vedtog den 25. januar. Loven træder i kraft i september 2020 og gælder alle lønmodtagere. Som selvstændig er du ikke selv omfattet af ferieloven, men dine medarbejdere er.

Kort om den nye ferielov

Ikke længere forskudt ferieår
Den største forandring i forhold til den gamle ferielov er, at lønmodtagere fremover optjener og afvikler ferie inden for samme periode. Det betyder, at hvis du ansætter en medarbejder den 1. november 2020, som ikke har optjent ferie i et tidligere job, så vil vedkommende allerede kunne afholde 2,08 dages betalt ferie i december 2020, hvor han med den nuværende ferielov skal vente til det efterfølgende ferieår med at afholde ferien. Den nye lovgivning er derfor en fordel for nye og tilbagevendte på arbejdsmarkedet, idet de kan optjene og afholde betalt ferie det første år af deres ansættelse, hvor der i dag kan gå op til 16 måneder, før de har optjent ret til betalt ferie.

Ferieår fra 1. september til 31. august og ferieafholdelsesperiode på 16 måneder
Hvor lønmodtagere i dag optjener ferien i kalenderåret, men først kan afholde den fra den 1. maj året efter, vil ferieåret fremover ligge fra den 1. september til den 31. august, hvor ferien både optjenes og afholdes. Derudover vil det også blive muligt at afholde ferien de efterfølgende fire måneder, altså til og med den 31. december. Dvs., at ferieafholdelsesperioden reelt bliver 16 måneder modsat de 12 måneder, lønmodtagere har i dag.

Lønmodtagere har fortsat ret til 2,08 dages betalt ferie pr. måneds arbejde svarende til 5 ugers ferie om året.

To former for feriebetaling
Der vil fortsat være to former for feriebetaling: Ferie med løn og feriegodtgørelse.

Overgangsordning
Inden den nye ferielov træder i kraft, vil der være en overgangsordning på et år, bl.a. for at forhindre likviditetstab hos arbejdsgiver.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte juridisk konsulent Bodil Just.