21
Dec
Billigere gruppelivsforsikring kun for én

Siden Gruppelivsordningen for medlemmer af Landbrug & Fødevarer blev oprettet i 1985, er der løbet en del vand i åen. I dag er der fx flere ægtefæller og samlevere, der arbejder uden for bedriften, og der er også flere, der bor alene.

Derfor har du nu mulighed for, gennem dit medlemskab af Landbrug & Fødevarer, at tegne en individuel gruppelivsforsikring, som gælder for én person og koster det halve.

Den nye gruppe 2 er som udgangspunkt relevant for dig, der ikke har behov for, at forsikringen dækker en ægtefælle eller samlever. Henvend dig til controller Rikke Barnbæk Jensen senest den 28. februar 2017, hvis du vil flyttes over i den nye gruppe,

Fordel at skifte gruppe – også for ægtepar og samlevere
Den nye individuelle forsikring er faktisk også relevant for dig, der har en ægtefælle eller samlever. Hvis du har en gruppelivsforsikring med ægtefælledækning, er din ægtefælle ’kun’ medforsikret, og det betyder blandt andet, at når du fylder 65 år, så ophører forsikringen for jer begge. Det betyder også, at det kun er din nedsatte arbejdsevne, der kan give præmiefri dækning. Hvis I havde hver jeres individuelle forsikring, ville din ægtefælles forsikring kunne fortsætte, selvom du fylder 65 år, (såfremt din ægtefælle er yngre end dig) indtil han/hun fylder 65 år.

Andre fordele for ægtepar/samlevere ved at tegne individuelle forsikringer i gruppe 2 (individuel)

  • Ved tilmelding er ægtefællen forsikret med det samme – modsat gruppe 1, hvor der er en karensperiode på 12 måneder for ægtefælle/samlever.
  • Den yngste ægtefælle/samlever kan beholde forsikringen, selvom den ældste fylder 65 år, så længe der opretholdes et medlemskab af foreningen – modsat gruppe 1, hvor en yngre ægtefælle/samlevers forsikring ophører det år, hvor medlemmet fylder 65 år.
  • Begge kan søge om præmiefri dækning ved nedsat erhvervsevne modsat gruppe 1, hvor det kun er medlemmet, der kan søge.
  • En individuel forsikring er nemmere at sammenligne med, og eventuelt overføre til, en anden forsikringsløsning eller fx en pensionsordning.
  • Begge kan se deres gruppelivsforsikring på pensionsinfo.dk– modsat gruppe 1, hvor det kun er medlemmets ordning, der fremgår af den cpr-nummer-afhængige pensionsoversigt.
  • Anmeldelse af en eventuel skade er nemmere, når den forsikrede allerede er registreret hos forsikringsselskabet med eget cpr-nummer modsat i gruppe 1, hvor ægtefælle/samlevers cpr-nummer ikke er registreret, og skader derfor skal anmeldes via medlemmets cpr-nummer.

 

Der er dog også et par ulemper ved at tegne individuelle forsikringer i gruppe 2
Samlevende skal betale boafgift på 15 % af eventuel udbetaling fra livsforsikringen modsat i gruppe 1, hvor den hovedforsikrede ikke skal betale boafgift, hvis samleveren dør.

Der er ikke mulighed for dobbeltdækning. Det kan man kun i gruppe 1.

Skifte gruppe?
Du kan sagtens skifte fra den ene gruppe til den anden, men skæringsdatoen er altid den 1. januar. Så hvis du ønsker at skifte fra din nuværende gruppe 1 til gruppe 2, skal du give controller Rikke Barnbæk Jensen besked senest den 28. februar 2017.

Hvad er Gruppeliv?

  • Livsforsikring op til 600.000 kr. (aftager med alderen)
  • Kritisk sygdom-forsikring 50.000 kr.
  • Ulykkesforsikring op til 760.000 kr.

 

Gruppe 1 er inkl. ægtefælledækning
Gruppe 2 er individuel