12
Jun
Bliver 80 % af dine søer løbet 3. gang?

Hvis der er mere end 20 % af dine søer, som ikke er løbet 3. gang, kan du tjene penge ved at sætte fokus på holdbarheden blandt de unge søer. Mange søer i de danske sostalde farer ikke 3 gange, og op til 40-45 % af de udsatte søer ligger mellem 1. og 3. læg – dog med stor spredning besætningerne imellem.

Et for stort tab i de første læg giver en øget omkostning til introduktion af nye polte i staldene samt for lav kuldstørrelse pr. årsso, da en for stor del af søerne ikke har ydet i deres livs optimum. Omkostningerne, til at introducere en polt inden den er løbet, er tynget af indkøbspris, opstaldning, foderomkostninger, vaccineomkostninger og andel af indkøbte polte, der ikke farer.

Længe har det været sodødeligheden, som har været i fokus. Ser du specifikt på andelen af søer, som ikke er løbet 3. gang, får du også ”fat” i nogle af de søer, som du ellers er nødsaget til at slagte. Hvis din besætning har mere end 30 % udsatte inden 3. løbning, bør du få gennemgået hele dit sohold og få rådgivning til at sætte fokus på de områder, hvor der kan optimeres. Beregninger viser, at der er et økonomisk potentiale på 127 kr. pr. so for hver 5 % flere søer, som bliver løbet 3. gang.

Patriotisk Selskabs svinerådgivning deltager i øjeblikket sammen med en besætning i et SEGES projekt, der skal øge holdbarheden blandt de unge søer og ad den vej reducere udskiftningsomkostningerne pr. so.

Kontakt svinekonsulent Lisbeth Shooter og at få lavet en analyse af potentialet for netop dit sohold.