20
Nov
Bøde for manglende arbejdstilladelse

En landmand har anket en bøde på 1.240.000 kr., som Retten i Sønderborg har idømt ham for brug af udenlandsk arbejdskraft uden korrekt arbejdstilladelse samt falsk erklæring overfor myndighederne.

Ifølge afgørelsen er det arbejdsgiverens ansvar at tjekke, hvorvidt en medarbejder har opholds- og arbejdstilladelse, så vær opmærksom på dette, hvis du har udenlandske medarbejdere.

Kontakt Tina Christiansen, Gitte Lind Olsen eller Rikke Trinskjær, hvis du er i tvivl, så det ikke bliver dig, der idømmes en bøde næste gang.

Se også Videncentret for Landbrugs pjece om udenlandske medarbejdere – Få styr på reglerne