02
Dec
Bør du omdanne til et A/S eller ApS?

Af seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen, Patriotisk Selskab

Som følge af opstramningen af virksomhedsskatteloven overvejer nogle landmænd at omdanne deres personligt drevne landbrug til et A/S eller ApS. Her er det imidlertid vigtigt at være opmærksom på sine alternativer samt de konsekvenser, det har at omdanne. Det er ikke nødvendigvis den rigtige løsning for alle, og der er en lang række love, regler og undtagelser, man må være opmærksom på.

Nogle af de overvejelser, du bør gøre
Har du en negativ indskudskonto, eller er der stillet sikkerhed med virksomhedens aktiver for privat gæld, bør du eksempelvis først undersøge, om du kan afhjælpe disse forhold uden omdannelse.

Hvis du har overskud eller betydelige skattemæssige avancer, fx på din ejendom, skal du i en omdannelse anvende reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse for at undgå, at skatterne udløses. Men en betingelse for at anvende disse regler er, at man ikke må have en negativ indskudskonto – så en sådan skal udlignes, hvis du vil omdanne.

Hvis dine udfordringer ligger i sikkerhedsstillelse med aktiver i virksomhedsordningen, vil de ikke kunne løses af, at du omdanner til et selskab, idet det er ulovligt at stille sikkerhed med selskabets aktiver såvel ved stiftelsen som under den efterfølgende drift.

Konsekvenser ved at omdanne til et selskab
Et selskab kræver, at du overholder nogle formelle selskabsretlige regler om vedtægter, formel ledelse, offentliggørelse af årsregnskab m.v. Derudover skal der være en klar adskillelse mellem selskabets økonomi og den private. Manglende overholdelse heraf kan medføre nogle ubehagelige økonomiske konsekvenser som fx bøder eller dobbeltbeskatning af hævninger.

Dertil kommer, at der er en betydelig personlig risiko forbundet med omdannelsen. Har selskabet underskud, skal ledelsen nemlig finde en løsning på dækning af den tabte kapital, og som hovedregel vil ejeren skulle stille personlig sikkerhed, normalt med kaution, over for selskabets bank- og kreditforeningsgæld. Her er der ikke skattemæssigt fradrag for et evt. kautionstab.
Men der er naturligvis også situationer, hvor en omdannelse vil give god mening. Derudover er der også mulighed for kun at omdanne delvis, så selve landbrugsdriften overdrages til et nystiftet selskab, og selskabet efterfølgende forpagter ejendommen af stifteren.

Brug for mere viden, inden du beslutter dig?
Vil du have noget sparring eller høre mere, inden du bestemmer dig for, hvorvidt du vil omdanne til et A/S eller ApS? Så kontakt Palle Offersen.