14
Maj
Borgerforslag om annullering af Baltic Pipe-projektet

Anlæggelsen af Baltic Pipe er begyndt. Som Patriotisk Selskab tidligere har påpeget, gennemføres projektet med anvendelse af en ekspropriations-hjemmel i loven om naturgasforsyning, som giver ministeren mulighed for selvstændigt at igangsætte anlægsprojekter udenom Folketinget. Patriotisk Selskab er uenig i denne fremgangsmåde.

Vi har også påpeget, at der er afsat alt for få kroner til erstatning til lodsejerne, og at du kun bør skrive under på en aftale med Energinet, hvis du bliver tilbudt en passende erstatning. Læs mere her.

Borgerforslag
Du har nu mulighed for at støtte et borgerforslag om at annullere beslutningen om anlæggelsen af Baltic Pipe. Borgerforslaget sætter bl.a. fokus på gasledningens konsekvenser for klimaet, og at anlæggelsen strider imod Parisaftalen såvel som Danmarks nye klimalov, der blev vedtaget i december. Selvom borgerforslaget ikke tager udgangspunkt i, at lodsejerne bør behandles fair, kan det alligevel være med til – i denne omgang – at forhindre ekspropriationsovergreb.

Du kan læse mere om borgerforslaget og støtte det her (bemærk, at du, af hensyn til identifikation, skal oplyse dit CPR-nummer, hvis du vil skrive under på forslaget).

Spørgsmål
Har du spørgsmål eller brug for vores hjælp i en sag med Energinet? Så kontakt adm. direktør Nils Rasmussen eller virksomhedsrådgiver Carsten Hansen.