04
Mar
Brakregler: Landmænd presses til at ødelægge naturen

Hos Patriotisk Selskab tør man ikke opfordre sine kunder til at følge NaturErhvervstyrelsens mundtlige udmelding om, at arealer med koden ”udyrket mark” fra 2014 kan anmeldes som MFO-brak i 2015. Det går ud over naturen. Men følger landmanden udmeldingen, risikerer han at blive trukket i sin grønne landbrugsstøtte med tilbagevirkende kraft.

NaturErhvervstyrelsen har meldt ud, at hvis man som landmand har anmeldt et af sine arealer under koden ”udyrket mark” i 2014, så kan man bruge det som MFO-brak i 2015. Det gælder, uanset om arealet ret- eller uretmæssigt har været anmeldt under denne kode – også hvis arealet egentlig burde have været anmeldt som ”permanent græs” i 2014. Hos Patriotisk Selskab anerkender man, at udmeldingen er foretaget for at gøre det lettere for landmanden at leve op til de grønne krav, men ifølge de to planteavlskonsulenter Rune Munch-Andersen og Peter Hvid er der dog nogle faldgruber. Først og fremmest er udmeldingen kun mundtlig, og det er ikke nok:

”Vi tør simpelthen ikke rådgive landmændene om at bruge ”udyrket mark” fra 2014 som MFO-brak i 2015, når udmeldingen ikke er bindende. Vores erfaring er nemlig, at der kan ske stor udskiftning i NaturErhvervstyrelsens ledende medarbejdere på ganske få år. Det betyder, at loven i fremtiden kan blive tolket anderledes, og hvis landmænd følger NaturErhvervstyrelsens udmelding, risikerer de hermed at skulle betale hele de 30 % tilbage, som den grønne støtte udgør, måske endda med flere års tilbagevirkende kraft. Og vi vil simpelthen ikke byde vores kunder, at noget sådant skulle ske. Det ville jo være fatalt for deres forretning”, siger Rune Munch-Andersen.

Af den årsag har man hos Patriotisk Selskab rådgivet landmænd i den beskrevne situation til at så vårbyg med græsudlæg med henblik på at kunne bruge arealet som MFO i 2016, hvilket ikke er en specielt økonomisk eller for den sags skyld natur- og miljøvenlig løsning. Den kræver nemlig, at man pløjer hele arealet op og i flere tilfælde kemisk bekæmper ukrudt på arealet:

”Vi vil rigtig gerne være med til at skabe en bedre natur i Danmark, men det skal bare ikke være på bekostning af kundens pengepung”, konstaterer Rune Munch-Andersen.

En kode på et stykke papir gør den store forskel
NaturErhvervstyrelsens udmelding har – hvis man tager den for gode varer – konsekvenser for en anden gruppe landmænd, nemlig dem, der retmæssigt har anmeldt deres marker som ”vedvarende græs” i 2014. Fordi arealerne ikke har været registreret som ”udyrket mark” i 2014, kan landmændene nu ikke bruge arealerne som MFO-brak i 2015. Dét, skønt der netop er tale om brak-arealer, som ofte har ligget der siden 2008:

”Det virker forkert, at en kode på et stykke papir skal have så stor en betydning, og at det i praksis er de naturvenlige landmænd med ’vedvarende græs’, der bliver straffet og bliver nødt til at ødelægge naturen”, siger Peter Hvid og fortsætter: ”Man kan selvfølgelig opfylde de grønne krav med efterafgrøder, men her er der bare en risiko for dårlig fremspiring, hvilket kan blive et alvorligt problem for landmanden. Og så er reglerne om efterafgrødeblandinger også uheldige, især i forhold til opformering af kålbrok ”.

Uklarhed gør det svært at lægge strategier for marken
Peter Hvid og Rune Munch-Andersen finder desuden NaturErhvervstyrelsens tilgang til problemstillingen uheldig og efterlyser klarere regler:

”Forsøget på at få en klar udmelding har været et langtrukkent forløb, hvilket desværre har stillet nogle landmænd i en uheldig situation. Man laver jo gerne en langsigtet markplan, men det kan være svært, når man går og venter på afklaring og på nuværende tidspunkt ikke engang ved, hvordan reglerne bliver i 2015”, siger Peter Hvid og afslutter: ”Når der skal være plads til både natur og økonomisk drift, hvor der tages hensyn til den gældende lovgivning, så er det nødvendigt, at NaturErhvervstyrelsens fortolkning af reglerne er klar og i øvrigt meldes ud i god tid, inden dyrkningssæsonen starter”.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte planteavlskonsulenterne Rune Munch-Andersen eller Peter Hvid.