06
Mar
Brandteknisk redegørelse: Et krav ved byggeansøgninger

Af miljøkonsulent Tine Marquard Zimmermann

Skal du i gang med en byggeansøgning til kommunen? Så husk også en brandteknisk redegørelse. Den er obligatorisk og skal afleveres sammen med byggeansøgningen og godkendes, før byggeprocessen kan starte. Vi har erfaring med brandtekniske redegørelser.

I nærheden af Kerteminde kan en landmand glæde sig over, at hans byggeansøgning inkl. den brandtekniske redegørelse er gået glat igennem.

Patriotisk Selskab stod for udformningen af redegørelsen, der bl.a. indeholdt en brandstrategi, brandteknisk dokumentation for bygningens udformning, placering i forhold til naboer og øvrige bygninger. Hertil kommer en beskrivelse og tegningsmateriale, der viser de enkelte bygningsdeles brandtekniske egenskaber (Euroklasser), brandtekniske installationer, flugtveje, konstruktioner, brandsikringsanlæg og indsatsveje.

Skal vi hjælpe med en brandteknisk redegørelse, så kontakt miljøkonsulent Tine Marquard Zimmermann