09
Nov
Budget: Kan det overhovedet betale sig?

Af økonomikonsulent Lone Bendixen, Patriotisk Selskab

Er det spild af tid at lave et budget? Ingen kan alligevel forudsige, hvordan det kommende år vil blive, og der er så mange forhold, vi ikke har indflydelse på: Vejret, udbytter i marken, afregningspriser på kød og afgrøder, renteudvikling osv.

Alligevel ser vi hos Patriotisk Selskab, at nogle landmænd faktisk evner at lægge gode budgetter år efter år, som giver et godt og troværdigt overblik over det kommende års resultat og likviditet – og dermed gør det meget nemmere at navigere i forhold til investeringer m.v. De samme landmænd er som regel også gode til at leve op til forventningerne i budgettet og har færre budgetafvigelser i budgetopfølgningen.

Andre rammer derimod sjældent plet – ikke en gang nogenlunde. Her er afvigelserne mellem det forventede og det realiserede resultat som regel store. Hvorfor mon?

Fordi der er stor forskel på, hvor meget energi der bliver lagt i at vurdere de forudsætninger, som budgettet bygger på.

Budget fordi du skal eller vil?
Det er helt normalt, at banken forlanger et budget, for at de kan stille den nødvendige likviditet til rådighed for din virksomheds drift.

For at leve op til bankens krav bestiller nogle landmænd det billigst mulige budget, som stort set er en kopi af sidste års tal tilrettet af økonomikonsulenten med få procentvise fremskrivninger. Det medfører ofte meget store budgetafvigelser, når året bagefter gøres op, fordi to år aldrig er ens – og et sådant budget har dermed ringe værdi både for banken og for dig.

I modsætning hertil står det budget, som landmanden selv ønsker at få lagt for at få overblik over virksomhedens økonomi. Dette budget er selvfølgelig lidt dyrere end den skrabede model, og det kræver også, at du selv involverer dig i budgetlægningen i langt højere grad, da det primært er dig, der har indblik i indtægter og udgifter og kender de rigtige budgetforudsætninger.

Til gengæld får du et produkt, som du kan bruge til noget, og samtidig bliver processen med at lægge budgettet både interessant og vedkommende.

Budgettet giver dig et overblik over, hvad der går godt og knapt så godt i virksomheden og kan inspirere dig til at overveje, hvad der skal satses på i fremtiden, og hvad der måske skal afvikles eller tilpasses.

Hvor store afvigelser fra budgettet kan din virksomhed tåle?
Det er vigtigt at få virksomhedens følsomhed over for udsving i priser, produktionseffektivitet, renter m.v. med i budgettet. Du bør eksempelvis vide, hvad ti kroner mere eller mindre for et hkg korn eller hvad en procent mere eller mindre i forrentning på din gæld betyder for din økonomi. På den måde kan du nå at reagere og tage dine forholdsregler i løbet af året, hvis afregningsprisen eller renten ændrer sig.

Med andre ord er en følsomhedsberegning et redskab til at agere på det, som du ikke har kontrol over. Beregningen giver et indtryk af, hvor robust virksomhedens økonomi er, og hvad den kan tåle af udsving i de vigtigste budgetparametre.

Budgetkontrol: Husk forskydninger
Når det skal kontrolleres, om de realiserede tal levede op til budgettet, er det hurtigst og billigst med en budgetkontrol, som alene viser de likviditetsmæssige afvigelser.

Dog er denne budgetkontrol, ligesom det billigste budget, ikke meget værd.

Hvis du vil have et reelt og troværdigt billede af virksomhedens resultat for perioden, bør budgetkontrollen også indeholde periode-, besætnings- og beholdningsforskydninger, og debitorer og kreditorer skal være afstemt.

Tid til budget for 2021 nu – skal vi hjælpe dig?
Der kan være mange andre grunde til at få lagt budget, end at banken beder dig om det. Budgettet er et super godt styringsredskab, især når du har behov for økonomisk overblik over en kommende periode, fx i forbindelse med:

  • Investeringer
  • Tilpasning af produktionen
  • Generationsskifte

 

Men generelt er det en god idé at lægge et budget hvert år, så du kan få bedre indsigt i din økonomi og likviditet for den kommende periode.

Det er tid til at få lagt budget for 2021 nu. Har du brug for hjælp? Så kontakt økonomikonsulent Lone Bendixen.