Kategoriarkiv: HR

Vil du have hjælp til at rekruttere din næste medarbejder?

Patriotisk Selskab har stor erfaring med alle led af rekrutteringsprocessen og hjælper dig gerne med at finde og ansætte din næste medarbejder.

Det kan være omstændigt at finde den helt rigtige medarbejder – men endnu mere krævende kan det blive, hvis du får ansat den forkerte. Derfor assisterer vi dig gerne i rekrutteringsforløbet, så du kan bruge din tid på de dele af virksomhedsledelsen, der optager dig mest.

Vi kan f.eks. hjælpe med:

 • Udarbejdelse og udbredelse af stillingsopslag
 • Kvalificering af ansøgerfeltet
 • Første samtalerunde
 • Præsentation af udvalgte kandidater
 • DISC-profilanalyse
 • Afstemning af vilkår og udarbejdelse af ansættelseskontrakt

 

Rekrutteringsforløbene aftales individuelt og med fokus på den enkelte ejendom og den enkelte ejers behov i processen.

Det er vigtigt for os at præcisere, at vi ikke tilbyder decideret headhunting.

Vi sikrer dig et professionelt forløb til fordel for både dig og din kommende medarbejder. En god begyndelse, hvor forventninger og vilkår er afstemt, er altid et godt udgangspunkt for et godt samarbejde fremadrettet.

Spørgsmål
Hvis du er interesseret i hjælp til at rekruttere din næste medarbejder eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte direktør Christian H. Vesterager.

Ledelseskursus: Kulturforståelse og internationale medarbejdere

Kender du det, at din udenlandske medarbejder i bedste mening siger ”ja” til en opgave – og at det dernæst viser sig, at han ikke har forstået, hvad du mener?

Der er meget at være opmærksom på, når man har udenlandske medarbejdere ansat. Først og fremmest kan der være en sprogbarriere, men det kan også være, at din medarbejder har et værdisæt, der adskiller sig væsentligt fra det danske.

Sammen med DLBR udbyder vi derfor ledelseskurset ”Kulturforståelse og internationale medarbejdere”. Uddannelsen henvender sig til dig, der har ansvar for medarbejdere i landbruget eller i andre relaterede erhverv.

Hvorfor deltage?
Med uddannelsen får du en forståelse for forskelle mellem de kulturer, dine medarbejdere kommer fra, og du får redskaber til at arbejde med forskellige kulturer på din arbejdsplads. Samtidig kan du udveksle erfaringer med de andre kursister og blive inspireret af, hvordan de håndterer hverdagens udfordringer.

Uddannelsen er specielt målrettet de ledelsesmæssige problemstillinger, der er i landbruget i forbindelse med rekruttering og onboarding af internationale medarbejdere. Du får redskaber til at håndtere forskellige kulturer i den daglige ledelse og samarbejdet på holdet, og du bliver klogere på din egen ledelsesstil, dine potentialer og dine udfordringer.

Bliv bedre til at:

 • Kommunikere på tværs af forskellige kulturer
 • Forberede medarbejdere og kolleger på modtagelsen af nye internationale medarbejdere
 • Tilpasse personalehåndbogen til de nye internationale medarbejdere
 • Håndtere konflikter på tværs af kulturer
 • Sikre medarbejdernes motivation
 • Tilpasse din lederstil

 

Hvor og hvornår?
Uddannelsen varer tre dage – alle dage fra kl. 9.30-14.00 – og kan tages tre forskellige steder i landet:

Nordjylland
Dag 1: 12. oktober
Dag 2: 2. november
Dag 3: 14. november

Syd- og Midtjylland og Fyn
Dag 1: 13. oktober
Dag 2: 3. november
Dag 3: 15. november

Sjælland og øerne
Dag 1: 29. september
Dag 2: 11. oktober
Dag 3: 11. november

Mere info
Du kan læse mere om kurset HER.

Tilmelding
Tilmelding er bindende og skal ske senest 14 dage før kursusstart. Tilmelding skal ske til vores økonomikonsulent Lone Bendixen på lbe@patriotisk.dk eller 6315 5429.

Du er også meget velkommen til at kontakte Lone, hvis du har spørgsmål til kurset.

Ny lov om udenlandske praktikanter på det grønne område

En ny lov skal sikre, at udenlandske praktikanter ikke fortrænger elever og lærlinge under erhvervsuddannelse, som mangler lærepladser. Dermed stilles der nu krav til praktikstedet om, at rekruttering af elever og lærlinge fra erhvervsuddannelser opprioriteres. Samtidig styrkes de udenlandske praktikanters retsstilling, så de ligestilles med elever under erhvervsuddannelse ved tvister og uenigheder med praktikstedet.

Landbruget kan stadig frit rekruttere udenlandske praktikanter
Fremover kan udenlandske praktikanter inden for landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneriområdet ikke få opholdstilladelse, hvis der er væsentlig mangel på lærepladser, medmindre praktikstedet allerede har en elev eller lærling ansat eller har forsøgt at rekruttere en inden for de seneste tre måneder. Elever og lærlinge skal søges via et opslag på Børne- og Undervisningsministeriets centrale lærepladsportal. Det følger af en lovændring, som trådte i kraft 1. juli 2022.

Landbruget fritages imidlertid fra kravet, da der p.t. ikke er væsentlig mangel på praktikpladser i branchen.

Bedre retstilling for udenlandske praktikanter
Den nye lovgivning medfører også en bedre retsstilling for udenlandske praktikanter. Tidligere kunne udenlandske praktikanter ikke klage til et fagligt udvalg, hvis der opstod tvister eller uenigheder med praktikstedet. Med den nye lov har udenlandske praktikanter nu mulighed for at klage til Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser, hvis der opstår uenigheder om f.eks. oplæring, løn eller andre ansættelsesforhold. Dermed ligestilles de med elever under erhvervsuddannelse.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til den nye lovgivning, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Fra praktikant til studentermedhjælper

Gode medarbejdere er værd at fastholde i en virksomhed. Mathilde Nielsen er et nyt skud på den patriotiske stamme – hun har nemlig været i praktik hos Patriotisk Selskab i et halvt år, men blev fra 15. januar 2022 fastansat som studentermedhjælper i økonomiafdelingen.

Patriotisk Selskab har løbende dygtige praktikanter i huset, så vi kan få nye input og finde fremtidens landbrugsrådgivere. Derfor er vi begejstrede for, at vores seneste økonomipraktikant Mathilde Nielsen fortsætter som studentermedhjælper.

Mathilde Nielsen fortæller selv, at hun ikke på forhånd havde et særligt forhold eller kendskab til hverken landbrug eller rådgivning, men på trods af det lykkedes det hende hurtigt at få styr på både landbrugstermer og fagudtryk. Med en hjælpende hånd fra kollegaer – og en søgning eller to på Google – opbyggede Mathilde hurtigt en fagspecifik landbrugsviden. Hun lægger dog ikke skjul på, at hun i visse situationer nok har lignet et spørgsmålstegn, men på trods af det er hun dygtig til sit arbejde og vellidt af sine kollegaer. Der var derfor tidligt i hendes praktikforløb ingen tvivl om, at hun skulle blive hos Patriotisk Selskab:

”Allerede halvvejs i min praktikperiode fik jeg at vide, at de gerne ville beholde mig, og det gjorde mig endnu mere motiveret for at komme herind hver dag, end jeg var i forvejen. Man vil altid gerne gøre sit allerbedste, men man giver den da lige en ekstra skalle, når man ved, at ens praktiksted gerne vil beholde én efter endt praktik. Det giver en enorm motivation.”

En mulighed for at afprøve virkeligheden
Mathilde, der til daglig studerer en bachelor i finans, drømte om en praktikplads hos en virksomhed, hvor hun kunne få ansvar og mange forskelligartede opgaver. Valget faldt derfor på Patriotisk Selskab, hvor hun netop har fundet det, hun ledte efter.

”Jeg har fået lov til at arbejde i flere forskellige programmer og med mange typer opgaver. Jeg har både bogført, hjulpet med arbejdet inden for ejendomsavance og lavet regnskaber og budgetter. I den forbindelse har jeg både fået lov til at dykke ned i enkelte kunder, men også hjulpet til rundt omkring med forskellige opgaver. Det har givet mig et godt indblik i kundekontakten hos Patriotisk Selskab, og derfor er jeg også kommet mere ind i landbrugsrådgivningen nu, og det er rart at få afprøvet så meget forskelligt – det giver en anden erfaring end studiet.”

Netop at afprøve finansstudiets fag og teori i virkeligheden har været en stor motivationsfaktor for Mathilde i både praktikforløbet og i valget om at blive som studentermedhjælper. Hun uddyber:

”Når man er på studiet, risikerer man at stirre sig blind på, hvordan man bruger fagene ude i virkeligheden. Men der var mange ting hos Patriotisk Selskab, der gav mening lige fra start, simpelthen fordi man får lov til at sidde med det selv i praksis. På skolen får man en idé om, hvordan det fungerer, men man får først en rigtig forståelse af det, når man får lov til at have fingrene i det selv.”

Den gode medarbejder skaber værdi
Det er ikke kun Mathilde Nielsen, der har været begejstret for praktikperioden. Hendes chef Jens Kring, chefkonsulent i Patriotisk Selskab, er glad for at have hende med som en fast del af medarbejderstaben.

”Hun medvirker til en god stemning og bidrager med at få det daglige arbejde gjort. Hun er en hurtig og kvalitetsbevidst medarbejder. Derudover er hun er en superfin og vellidt kollega, som fungerer rigtig godt samarbejdsmæssigt.”

Patriotisk Selskab leder løbende efter gode medarbejdere, som kan bidrage til at opretholde et fagligt højt niveau i landbrugsrådgivningen. En kilde hertil er at have studentermedhjælpere og praktikanter i virksomheden, da det giver en god mulighed for at finde dygtige fremtidige medarbejdere til Patriotisk Selskab.

Savner du bedre trivsel og samarbejde i din virksomhed?

Har du en medarbejder, som du har svært ved at håndtere? Undrer du dig over, hvorfor der ofte opstår konflikter mellem to bestemte medarbejdere? Eller oplever du måske, at det er svært at holde på medarbejderne i din virksomhed?

Så kan det være, at du skal have lavet en DiSC-analyse af dig selv og dine medarbejdere! Med DiSC kan du – nemt, overskueligt og hurtigt – blive klogere på dig selv og dine medarbejdere og på den måde bedre forstå og håndtere hverdagens samarbejds- og kommunikationsudfordringer – så du i sidste ende opnår en arbejdsplads, hvor hverdagen glider nemmere.

Med udgangspunkt i DiSC kan du:

 • Tilrettelægge arbejdet efter, hvilke medarbejdere der er gode sammen
 • Blive bevidst om, hvilken virkning du har på dine medarbejdere som leder
 • Tilpasse din adfærd efter den enkelte medarbejder – og på den måde styrke samarbejdet/kommunikationen
 • Give dine medarbejdere et redskab til at forstå sig selv og kollegerne og hermed agere mere hensigtsmæssigt over for hinanden
 • Blive bedre til at håndtere konflikter, fordi det bliver mere synligt, hvad årsagen til konflikten er
 • Rekruttere medarbejdere med den adfærd, som din virksomhed har mest brug for. Skal I bruge mere af det samme, eller skal I bruge en person med en anden profil?

 

Mennesker er forskellige – og der er brug for os alle
En DiSC-profil er en beskrivelse af et menneskes adfærd. Vi har forskellige prioriteter, meninger og værdier, og det kommer til udtryk i vores adfærd, altså den måde vi agerer på.

Fx opstår der ofte konflikter, når mennesker med en afventende, rolig adfærd skal samarbejde med kollegaer, der er mere hurtige og impulsive.

Det betyder ikke, at der er noget galt med nogen af parterne – ingen adfærdsprofiler er bedre end andre, og du har sikkert brug for lidt af hvert i din virksomhed.

DiSC rummer fire overordnede adfærdsprofiler (D, i, S og C), og hver profil er karakteriseret ved et typisk adfærdsmønster. Alle mennesker har lidt af alle profiler i sig, men normalt vil en af profilerne være mere dominerende.

Sådan kan vi hjælpe dig
Vi tilpasser ”Projekt DiSC” til dine behov!

Første step er, at vi sender et spørgeskema til de personer, som der skal laves en DiSC-analyse af. Dig selv? Dine medarbejdere? En du overvejer at ansætte?

Herefter skal du/I selvfølgelig have en tilbagemelding samt rådgivning om, hvordan I kan benytte den nye viden om jeres adfærdsprofiler i hverdagen.

Måske giver det mening, at den enkelte får en individuel tilbagemelding på sin adfærdsprofil, og at der dernæst afholdes en samlet session for alle i virksomheden. Ofte giver det også mening, at der afholdes en opfølgningssession i virksomheden et stykke tid efter den første session, hvor der samles op på, hvordan det er gået, og om der er opstået spørgsmål og udfordringer. Hvis du har fået lavet en DiSC-profil på en kandidat til en stilling, får både du og kandidaten en konkret tilbagemelding på profilen, som kan danne baggrund for en dialog om, hvorvidt kandidaten vil passe ind i virksomheden og det job, som vedkommende skal bestride.

Men vi kan selvfølgelig gennemføre ”Projekt DiSC”, lige som du ønsker. Det vigtigste er, at det flytter noget i din virksomhed!

Nysgerrig?
Hvis du gerne vil høre mere om DiSC, er du velkommen til at kontakte økonomikonsulent Lone Bendixen.