Kategoriarkiv: Husdyr

Sådan imødekommer dit landbrug en bæredygtig fremtid

Synes du, at det er udfordrende at tilpasse din produktion til omverdenens forventninger om bæredygtighed? Er du i tvivl om, hvad der egentlig forventes af dig? Hvordan du kan imødekomme forventningerne, samtidig med at du skal tjene penge på din produktion? Eller hvilke forventninger der kommer i fremtiden, som du skal tilpasse dig?

Med en RISE-analyse får du et overblik over, hvor bæredygtig din produktion allerede er – hvilket er et rigtig godt udgangspunkt for at kunne imødekomme omverdenens forventninger og udvikle din virksomhed i en mere bæredygtig retning.

Hvad er en RISE-analyse, og hvordan kan den hjælpe dit landbrug?
RISE-analysen måler niveauet af bæredygtighed i din virksomhed og produktion hele vejen rundt på forhold som jord, husdyrproduktion, næringsstoffer, vand, energi og klima, biodiversitet, arbejdsforhold, livskvalitet, økonomi og driftsledelse. Mange opdager, at de faktisk har en mere bæredygtig virksomhed, end de går rundt og tror – og samtidig vil du med RISE-analysen finde ud af, hvilke knapper du kan dreje på for at skrue op for bæredygtigheden i lige netop din produktion.

I disse tider er en RISE-analyse hermed en fornuftig investering. Du får et produkt, du kan vise frem til samarbejdspartnere m.v., og du kan tydeligt se, hvilke tiltag du med fordel kan iværksætte, og hvad omkostningerne – men også gevinsterne – er herved. Alt i alt er RISE-analysen med til at fremtidssikre din virksomhed, både i forhold til bæredygtighed og klima.

Hvad Patriotisk Selskab kan gøre for dig
I forbindelse med udarbejdelsen af RISE-analysen hjælper vi dig også med at lægge en bæredygtig plan for udviklingen af din virksomhed, både med forslag til små ændringer, der ikke koster noget, og med bud på større investeringer, der kræver mere økonomi og overvejelse. Det kan samtidig være, at din plan medfører besparelser på tid eller omkostninger til fx brændstof, vand eller el.

Vi har selvfølgelig fokus på, at ændringerne skal give mening for dig og passe ind i den samlede plan for udviklingen af din virksomhed.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvad RISE-analysen kan gøre for netop dit landbrug? Så kontakt vores miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Slagterinedlukninger: Styr på produktionstilladelsen?

Coronakrisen har hos nogle griseproducenter medført aflyste og ændrede aftaler om afhentning af grisene. Hvis det er tilfældet hos dig – har du så tjek på din produktionstilladelse, og at der ikke har været ændringer i vægtforholdene, der gør, at du overskrider tilladelsen ultimo 2020?

Hvis din produktion eller vægtintervallerne har ændret sig, så er det med at få det løst nu. Der er flere løsningsmuligheder. Vi tager gerne et kig på din produktion samt dine ønsker til produktionen fremover, så vi kan finde den bedst mulige løsning for dig.

Vi forventer, at der snart kommer et boom af tilsynsbesøg, idet kommunen pga. corona ikke har haft mulighed for at tage på besøg på bedrifterne i foråret.

Spørgsmål eller brug for hjælp?
Kontakt endelig miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen for en snak.

Husk obligatorisk hygiejnekursus inden 1. april

Hvis du arbejder med svin, er det nu et lovkrav, at du inden den 1. april gennemfører et hygiejnekursus hos Statens Serum Institut. På kurset lærer du om, hvordan du undgår, at bakterier og andre smittestoffer fra svinene kommer med ud af stalden.

Når du får nye medarbejdere, skal de gennemføre kurset i løbet af den første måned, de er hos dig.

Kurset er gratis og kan tages online.

Læs mere om og tag kurset her.

Projekt ”Fravænning uden zink” – vil du være med?

SEGES er i gang med et projekt med titlen ”Fravænning uden zink” og søger lige nu svinebedrifter, der har lyst til at medvirke.

Din besætning er egnet til projektet, hvis du er motiveret for at forsøge at fravænne uden brug af medicinsk zink og for at afprøve alternativer. Det er desuden nødvendigt, at du er villig til at dele erfaringer og data med SEGES Svineproduktion og til at have besøg af medarbejdere herfra. SEGES søger også besætninger, som allerede er i gang med at fravænne uden brug af medicinsk zink.

Deltagere i projektet vil i 2-3 uger skulle afprøve et eller flere tiltag, hvorefter der vil blive foretaget en visuel bedømmelse af fx diarré, sygdomsbehandlinger og dødelighed.

Hvis du kunne forestille dig din bedrift som ”front-runner” i jagten på at finde alternativer til medicinsk zink, så er du velkommen til at kontakte teamleder Tine Zimmermann, så hun kan formidle kontakten til SEGES.

Søg tilskud til etablering af løsdrift i farestalden

Den 15. juni 2018 åbner en tilskudsordning til etablering af løsdrift i farestalde. Tilskudsordningen er den eneste projekttilskudsordning inden for svineproduktion i 2018.

Du kan søge tilskud til både nybygning, tilbygning og ombygning af eksisterende faresti. Der er afsat en pulje på 14 mio. kr. til nybygning og tilbygning af farestald og en pulje på 4 mio. kr. til ombygning af eksisterende bygninger med henblik på etablering af løsdrift i farestalden.

Hvordan behandles ansøgningerne?
Prioriteringen af ansøgerne foretages udelukkende på baggrund af gennemsnitsstørrelsen af de ansøgte farestier samt andelen af fast gulv i stien. Det er derfor ikke nødvendigt at indhente byggetilladelse eller miljøgodkendelse for at ansøge om tilskud. Dog er det en rigtig god idé at få begge dele på plads, inden du sender ansøgningen, da det er noget, der kan tage tid – og der er tale om en relativ kort projektperiode på to år, fra ansøgningen om tilskud indsendes. Derfor er det en god idé at være på forkant, så du er sikker på, at du kan nå at benytte tilskuddet.

Tilskuddets størrelse
Tilskuddets størrelse er udregnet på baggrund af standardomkostninger. Til nybygning ydes et tilskud på 20 % af standardomkostningen for investeringen svarende til 7.880 kr. pr. faresti. Til ombygning ydes et tilskud på 40 % af standardomkostningen for investeringen svarende til 5.800 kr. pr. faresti.

Brug for hjælp?
Hvis du er interesseret i at søge tilskud til løsdrift i farestalde, eller hvis du vil vide mere om ordningen, så kontakt gerne projektkonsulent Christian Bjergager.

Du kan læse mere her.

Skift dyretype inden den 1. august

Når den nye miljøregulering af husdyrbrug træder i kraft pr. den 1. august, sker der nogle ændringer i anmelderordningen ”Skift af dyretype”. Ordningen i sin nuværende form er væsentlig mere fordelagtig, og derfor anbefaler vi, at du – hvis du ønsker at skifte dyretype – skynder dig at benytte dig af den nuværende ordning inden august. Du kan stadig nå det – skynd dig at kontakte teamleder Tine Zimmermann, så vi kan nå at få lavet en ansøgning inden den 31. juli.

Den nuværende anmelderordning vs. den nye
Både den nuværende og den nye anmelderordning giver mulighed for at skifte dyretype inden for – men ikke mellem – følgende dyregrupper:

  1. Svin: Slagtesvin, smågrise og søer.
  2. Kvæg: Malkekvæg, ammekøer og andet kvæg, heste samt geder, får og andre drøvtyggere.
  3. Fjerkræ: Slagtekyllinger, høns, og andet fjerkræ.
  4. Pelsdyr: Mink og andre pelsdyr.

 

For at anvende den nuværende ordning skal en række betingelser opfyldes:

  • Antallet af DE må ikke stige
  • Den samlede lugtemission fra anlægget må ikke øges
  • Den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg må ikke øges
  • Skiftet af dyretype må ikke medføre en forøgelse af husdyrbrugets deposition af ammoniak på omkringliggende naturområder.

 

I den kommende anmelderordning ”Skift af dyretype” skal antallet af DE i hvert staldafsnit reduceres med mellem 30-50 % i forhold til antallet af DE på det tidspunkt, hvor produktionen blev godkendt.

For en bedrift med en godkendelse fra 2014 på 5.000 slagtesvin, 32-107 kg, svarende til 128,2 DE, er det med den nuværende anmelderordning muligt at konvertere til ca. 20.000 smågrise, 7-32 kg, svarende til 96,8 DE. Med den nye anmelderordning er det for samme bedrift – med en reduktion på 30 % – kun muligt at konvertere til 18.500 smågrise svarende til 89,74 DE. Det er 7,5 % færre smågrise, der kan skiftes til med den nye ordning. I den nye ordning er der til gengæld ikke krav til overholdelse af lugt, ammoniak fra anlæg, og ammoniakdeposition til natur – men det overholdes automatisk i kraft af reduktionen af DE.

Husk tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Køber du afgiftsfri handelsgødning, og/eller modtager du husdyrgødning? Så skal din virksomhed som udgangspunkt være tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Hvis du har modtaget gødning i planperioden 2016/2017, så er sidste frist for tilmelding den 31. juli 2017.

Her kan du læse mere om, hvornår du er pligtig til at tilmelde din virksomhed Register for Gødningsregnskab.

Du tilmelder din virksomhed til Register for Gødningsregnskab via skemaet ”Register for Gødningsregnskab” på TastSelv.

Har du spørgsmål? Så kontakt teamleder Tine Zimmermann.

Vær opmærksom på disse 10 KO-krav

Husker du at indberette oplysninger om din kvægbesætning i CHR-registret? Overholder du din kvælstofkvote? Og sørger du for, at syge dyr får passende behandling med det samme? Det er i hvert fald tre af de KO-krav, der oftest bliver overtrådt, og som du derfor skal være særligt opmærksom på.

Miljø- og Fødevareministeriet har netop offentliggjort de mest overtrådte krydsoverensstemmelseskrav i 2016. I den forbindelse har de lavet en top 10-liste, som kan hjælpe dig med at se, hvilke områder du med fordel kan have fokus på for at undgå støttetræk i forbindelse med kommende kontroller – læs mere her.

Top 10-listen er stort set identisk med en tilsvarende liste, som blev lavet i 2015 – og der er derfor et klart forbedringspotentiale på de ti områder.

Der er i øjeblikket en ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse i høring.

De tre mest overtrådte KO-krav
Der har i 2016 været flest overtrædelser af krav nummer 2,2 – nemlig hele 75 stk. Kravet handler om, at det skal være muligt at spore kvæg, og at du derfor skal huske at indberette fødsler, dødsfald, slagtninger, flytninger, eksport og salg i CHR-registret.

Krav 1,19 har der været 63 overtrædelser af. Det handler om, at du skal overholde din kvælstofkvote.

Nummer tre på top 10-listen er krav nummer 3,2. Der har altså været 36 overtrædelser i forbindelse med tilsyn med og behandling/beskyttelse af syge dyr. Du skal være særligt opmærksom på, at dyr, der er syge eller er kommet til skade, skal have en passende behandling med det samme.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte teamleder Tine Zimmermann.

Sidste chance for fulde stalde

Kommunerne skal – grundet den kommende ny regulering af husdyrbrug, der adskiller anlæg og arealer – ikke længere forholde sig til arealkrav i anmelderordningerne vedrørende emissionsbaseret produktionstilpasning, også kaldet ”fulde stalde”. Derfor kan flere besætninger nu gøre brug af disse ordninger. Såfremt du ellers overholder de tilbageværende krav, som ordningerne stiller, afstanden til natur og lugtgenegrænserne, vil du kunne øge dit dyrehold med ca. 10-19 % afhængig af dyretype.

Det er tvivlsomt, om anmelderordningerne bliver videreført i sit fulde omfang efter den 1. august 2017, hvor den nye husdyrregulering træder i kraft. Vi forventer desuden, at den sidste frist for at indsende en ansøgning bliver omkring den 1. juli grundet sagsbehandlingstiden ved kommunerne. Derfor anbefaler vi, at du skynder dig at få foretaget en miljøscreening, der viser, om du kan få fyldt din stald op – kontakt teamleder Tine Zimmermann eller seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborg.

Skal du nå at have ”fulde stalde” inden 1. august?

Den 1. august 2017 træder den nye miljøregulering i kraft. Det betyder en lang række forandringer, som du bl.a. kan læse om her og her. Og det betyder også, at anmelderordningerne for emissionsorienteret produktionstilpasning, som er en hjælp til dig, der gerne ville udvide dit dyrehold uden at skulle søge en ny miljøgodkendelse, lukker.

Hvis du ikke har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12 i forvejen, ophæves anmelderordningen med virkning fra 1. august 2017. Men hvis du har en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12, ophæves den først med virkning fra 1. januar 2018.

Kontakt seniormiljøkonsulent Sheila Neldeborg eller teamleder Tine Zimmermann, hvis du har brug for hjælp til at søge om ”fulde stalde”, inden det er for sent.