Kategoriarkiv: Husdyr

Nu skal du registrere dit hestehold i CHR

For mange husdyrproducenter er det langt fra nyt at registrere sine dyr i Fødevarestyrelsens Centrale Husdyrbrugsregister (CHR), men nu gælder samme regler også for heste, der ikke holdes som selskabsdyr.

Målet med at registrere hestehold i CHR er hurtigt og effektivt at kunne opspore og dernæst overvåge udbrud af smitsomme husdyrsygdomme.

Du er ansvarlig for at registrere et hestehold i CHR, hvis:

 • Du selv har hestehold
 • Du ejer et stutteri, en rideskole eller en hestepension med forskellige hesteejere
 • Du ejer alle heste på et sted

 

Du kan registrere dit hestehold her.

Udover at registrere hestehold skal du stadig overholde gældende regler om mærkning med chip, identifikation af heste og hestepas. Herudover vil der på sigt komme krav om, at du også skal registrere flytninger af heste i CHR.

Har du spørgsmål til registrering i CHR? Kontakt miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen.

Et år i coronaens skygge, men med lyspunkter

Et år i coronaens skygge, men med lyspunkter:
Gode digitale erfaringer, fornyelse og bedre omdømme

Af bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, Patriotisk Selskab

2020 er ved at rinde ud; et år, hvor den store overskrift har været coronavirus – og alt det, som virussen har ført med sig. Et år, som har krævet store omstillingsprocesser for den enkelte og for landet som helhed, og som har lært os nye måder at kommunikere på for at sikre sammenhængskraften over en bred kam.

Året igennem er nye digitale og virtuelle værktøjer blevet taget i brug. På kort tid har vi formået at drage læringer og erfaringer af den nye digitale virkelighed, og mange af de positive digitale gevinster vil vi utvivlsomt tage med ind i det nye år – også hos Patriotisk Selskab.

Når det er sagt, så har 2020 også været et år, der har budt på mange voldsomme begivenheder – senest minkskandalen.

Minkskandalen
Før der overhovedet var lovhjemmel hertil, beordrede regeringen hele minkerhvervet aflivet, og dét på et meget diskutabelt fagligt grundlag. Konsekvenserne – ikke bare for landbruget, men for Danmark i det hele taget – er store, desværre også på længere sigt. Vi mister godt 5.500 arbejdspladser og en eksport, der sidste år havde en værdi af fem milliarder kroner.

Ikke mindst har kommunikationen til og med erhvervet været stærkt kritisabel og uklar, og ønsket om at samarbejde med minkavlerne om en løsning, der måske kunne have reddet erhvervet, har øjensynligt været ikke-eksisterende.

Som følge af sagen kan vi nu byde velkommen til en ny fødevareminister; Rasmus Prehn – med forventningen om et godt samarbejde på et højt fagligt niveau. Den nye minister bliver budt velkommen af et landbrugs- og fødevareerhverv, som gennem hele det turbulente år 2020 har holdt fanen højt og sikret stabile forsyningskæder i alle led.

Et styrket omdømme
Mens Danmark ad flere omgange har været lukket ned, har hele fødevareerhvervet arbejdet professionelt videre. Midt i al uvisheden har denne forsyningssikkerhed, som erhvervet troligt leverer, givet ro og tryghed. Og der er derfor grund til at tro på, at landbruget går ud af coronakrisen med et styrket omdømme.

Det er nu, vi skal holde momentum for at bevare det positive syn på erhvervet, som krisen har bragt med sig.

Vi ser ind i et år med en ny formand for Landbrug & Fødevarer: Velkommen til Søren Søndergaard. Hos Patriotisk Selskab tror vi på, at han er den rette efterfølger til Martin Merrild, og at han har evnerne til at stå i spidsen for det værdifulde arbejde, som Landbrug & Fødevarer lægger for dagen.

Det er afgørende, at fanen fortsat holdes højt i forbindelse med klima, grøn omstilling og bæredygtighed, og at det konstante pres på det politiske system fortsættes. Kun på den måde kan vi bevare og forny erhvervet og overbringe det i god stand til den næste generation, som står klar i kulissen.

På vegne af Patriotisk Selskab vil jeg ønske vores medlemmer, kunder, samarbejdspartnere og kolleger samt hele erhvervet et godt og udbytterigt nytår.

Sådan imødekommer dit landbrug en bæredygtig fremtid

Synes du, at det er udfordrende at tilpasse din produktion til omverdenens forventninger om bæredygtighed? Er du i tvivl om, hvad der egentlig forventes af dig? Hvordan du kan imødekomme forventningerne, samtidig med at du skal tjene penge på din produktion? Eller hvilke forventninger der kommer i fremtiden, som du skal tilpasse dig?

Med en RISE-analyse får du et overblik over, hvor bæredygtig din produktion allerede er – hvilket er et rigtig godt udgangspunkt for at kunne imødekomme omverdenens forventninger og udvikle din virksomhed i en mere bæredygtig retning.

Hvad er en RISE-analyse, og hvordan kan den hjælpe dit landbrug?
RISE-analysen måler niveauet af bæredygtighed i din virksomhed og produktion hele vejen rundt på forhold som jord, husdyrproduktion, næringsstoffer, vand, energi og klima, biodiversitet, arbejdsforhold, livskvalitet, økonomi og driftsledelse. Mange opdager, at de faktisk har en mere bæredygtig virksomhed, end de går rundt og tror – og samtidig vil du med RISE-analysen finde ud af, hvilke knapper du kan dreje på for at skrue op for bæredygtigheden i lige netop din produktion.

I disse tider er en RISE-analyse hermed en fornuftig investering. Du får et produkt, du kan vise frem til samarbejdspartnere m.v., og du kan tydeligt se, hvilke tiltag du med fordel kan iværksætte, og hvad omkostningerne – men også gevinsterne – er herved. Alt i alt er RISE-analysen med til at fremtidssikre din virksomhed, både i forhold til bæredygtighed og klima.

Hvad Patriotisk Selskab kan gøre for dig
I forbindelse med udarbejdelsen af RISE-analysen hjælper vi dig også med at lægge en bæredygtig plan for udviklingen af din virksomhed, både med forslag til små ændringer, der ikke koster noget, og med bud på større investeringer, der kræver mere økonomi og overvejelse. Det kan samtidig være, at din plan medfører besparelser på tid eller omkostninger til fx brændstof, vand eller el.

Vi har selvfølgelig fokus på, at ændringerne skal give mening for dig og passe ind i den samlede plan for udviklingen af din virksomhed.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvad RISE-analysen kan gøre for netop dit landbrug? Så kontakt vores miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Slagterinedlukninger: Styr på produktionstilladelsen?

Coronakrisen har hos nogle griseproducenter medført aflyste og ændrede aftaler om afhentning af grisene. Hvis det er tilfældet hos dig – har du så tjek på din produktionstilladelse, og at der ikke har været ændringer i vægtforholdene, der gør, at du overskrider tilladelsen ultimo 2020?

Hvis din produktion eller vægtintervallerne har ændret sig, så er det med at få det løst nu. Der er flere løsningsmuligheder. Vi tager gerne et kig på din produktion samt dine ønsker til produktionen fremover, så vi kan finde den bedst mulige løsning for dig.

Vi forventer, at der snart kommer et boom af tilsynsbesøg, idet kommunen pga. corona ikke har haft mulighed for at tage på besøg på bedrifterne i foråret.

Spørgsmål eller brug for hjælp?
Kontakt endelig miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen for en snak.

Husk obligatorisk hygiejnekursus inden 1. april

Hvis du arbejder med svin, er det nu et lovkrav, at du inden den 1. april gennemfører et hygiejnekursus hos Statens Serum Institut. På kurset lærer du om, hvordan du undgår, at bakterier og andre smittestoffer fra svinene kommer med ud af stalden.

Når du får nye medarbejdere, skal de gennemføre kurset i løbet af den første måned, de er hos dig.

Kurset er gratis og kan tages online.

Læs mere om og tag kurset her.

Projekt ”Fravænning uden zink” – vil du være med?

SEGES er i gang med et projekt med titlen ”Fravænning uden zink” og søger lige nu svinebedrifter, der har lyst til at medvirke.

Din besætning er egnet til projektet, hvis du er motiveret for at forsøge at fravænne uden brug af medicinsk zink og for at afprøve alternativer. Det er desuden nødvendigt, at du er villig til at dele erfaringer og data med SEGES Svineproduktion og til at have besøg af medarbejdere herfra. SEGES søger også besætninger, som allerede er i gang med at fravænne uden brug af medicinsk zink.

Deltagere i projektet vil i 2-3 uger skulle afprøve et eller flere tiltag, hvorefter der vil blive foretaget en visuel bedømmelse af fx diarré, sygdomsbehandlinger og dødelighed.

Hvis du kunne forestille dig din bedrift som ”front-runner” i jagten på at finde alternativer til medicinsk zink, så er du velkommen til at kontakte teamleder Tine Zimmermann, så hun kan formidle kontakten til SEGES.

Søg tilskud til etablering af løsdrift i farestalden

Den 15. juni 2018 åbner en tilskudsordning til etablering af løsdrift i farestalde. Tilskudsordningen er den eneste projekttilskudsordning inden for svineproduktion i 2018.

Du kan søge tilskud til både nybygning, tilbygning og ombygning af eksisterende faresti. Der er afsat en pulje på 14 mio. kr. til nybygning og tilbygning af farestald og en pulje på 4 mio. kr. til ombygning af eksisterende bygninger med henblik på etablering af løsdrift i farestalden.

Hvordan behandles ansøgningerne?
Prioriteringen af ansøgerne foretages udelukkende på baggrund af gennemsnitsstørrelsen af de ansøgte farestier samt andelen af fast gulv i stien. Det er derfor ikke nødvendigt at indhente byggetilladelse eller miljøgodkendelse for at ansøge om tilskud. Dog er det en rigtig god idé at få begge dele på plads, inden du sender ansøgningen, da det er noget, der kan tage tid – og der er tale om en relativ kort projektperiode på to år, fra ansøgningen om tilskud indsendes. Derfor er det en god idé at være på forkant, så du er sikker på, at du kan nå at benytte tilskuddet.

Tilskuddets størrelse
Tilskuddets størrelse er udregnet på baggrund af standardomkostninger. Til nybygning ydes et tilskud på 20 % af standardomkostningen for investeringen svarende til 7.880 kr. pr. faresti. Til ombygning ydes et tilskud på 40 % af standardomkostningen for investeringen svarende til 5.800 kr. pr. faresti.

Brug for hjælp?
Hvis du er interesseret i at søge tilskud til løsdrift i farestalde, eller hvis du vil vide mere om ordningen, så kontakt gerne projektkonsulent Christian Bjergager.

Du kan læse mere her.

Skift dyretype inden den 1. august

Når den nye miljøregulering af husdyrbrug træder i kraft pr. den 1. august, sker der nogle ændringer i anmelderordningen ”Skift af dyretype”. Ordningen i sin nuværende form er væsentlig mere fordelagtig, og derfor anbefaler vi, at du – hvis du ønsker at skifte dyretype – skynder dig at benytte dig af den nuværende ordning inden august. Du kan stadig nå det – skynd dig at kontakte teamleder Tine Zimmermann, så vi kan nå at få lavet en ansøgning inden den 31. juli.

Den nuværende anmelderordning vs. den nye
Både den nuværende og den nye anmelderordning giver mulighed for at skifte dyretype inden for – men ikke mellem – følgende dyregrupper:

 1. Svin: Slagtesvin, smågrise og søer.
 2. Kvæg: Malkekvæg, ammekøer og andet kvæg, heste samt geder, får og andre drøvtyggere.
 3. Fjerkræ: Slagtekyllinger, høns, og andet fjerkræ.
 4. Pelsdyr: Mink og andre pelsdyr.

 

For at anvende den nuværende ordning skal en række betingelser opfyldes:

 • Antallet af DE må ikke stige
 • Den samlede lugtemission fra anlægget må ikke øges
 • Den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg må ikke øges
 • Skiftet af dyretype må ikke medføre en forøgelse af husdyrbrugets deposition af ammoniak på omkringliggende naturområder.

 

I den kommende anmelderordning ”Skift af dyretype” skal antallet af DE i hvert staldafsnit reduceres med mellem 30-50 % i forhold til antallet af DE på det tidspunkt, hvor produktionen blev godkendt.

For en bedrift med en godkendelse fra 2014 på 5.000 slagtesvin, 32-107 kg, svarende til 128,2 DE, er det med den nuværende anmelderordning muligt at konvertere til ca. 20.000 smågrise, 7-32 kg, svarende til 96,8 DE. Med den nye anmelderordning er det for samme bedrift – med en reduktion på 30 % – kun muligt at konvertere til 18.500 smågrise svarende til 89,74 DE. Det er 7,5 % færre smågrise, der kan skiftes til med den nye ordning. I den nye ordning er der til gengæld ikke krav til overholdelse af lugt, ammoniak fra anlæg, og ammoniakdeposition til natur – men det overholdes automatisk i kraft af reduktionen af DE.

Husk tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Køber du afgiftsfri handelsgødning, og/eller modtager du husdyrgødning? Så skal din virksomhed som udgangspunkt være tilmeldt Register for Gødningsregnskab. Hvis du har modtaget gødning i planperioden 2016/2017, så er sidste frist for tilmelding den 31. juli 2017.

Her kan du læse mere om, hvornår du er pligtig til at tilmelde din virksomhed Register for Gødningsregnskab.

Du tilmelder din virksomhed til Register for Gødningsregnskab via skemaet ”Register for Gødningsregnskab” på TastSelv.

Har du spørgsmål? Så kontakt teamleder Tine Zimmermann.

Vær opmærksom på disse 10 KO-krav

Husker du at indberette oplysninger om din kvægbesætning i CHR-registret? Overholder du din kvælstofkvote? Og sørger du for, at syge dyr får passende behandling med det samme? Det er i hvert fald tre af de KO-krav, der oftest bliver overtrådt, og som du derfor skal være særligt opmærksom på.

Miljø- og Fødevareministeriet har netop offentliggjort de mest overtrådte krydsoverensstemmelseskrav i 2016. I den forbindelse har de lavet en top 10-liste, som kan hjælpe dig med at se, hvilke områder du med fordel kan have fokus på for at undgå støttetræk i forbindelse med kommende kontroller – læs mere her.

Top 10-listen er stort set identisk med en tilsvarende liste, som blev lavet i 2015 – og der er derfor et klart forbedringspotentiale på de ti områder.

Der er i øjeblikket en ny bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse i høring.

De tre mest overtrådte KO-krav
Der har i 2016 været flest overtrædelser af krav nummer 2,2 – nemlig hele 75 stk. Kravet handler om, at det skal være muligt at spore kvæg, og at du derfor skal huske at indberette fødsler, dødsfald, slagtninger, flytninger, eksport og salg i CHR-registret.

Krav 1,19 har der været 63 overtrædelser af. Det handler om, at du skal overholde din kvælstofkvote.

Nummer tre på top 10-listen er krav nummer 3,2. Der har altså været 36 overtrædelser i forbindelse med tilsyn med og behandling/beskyttelse af syge dyr. Du skal være særligt opmærksom på, at dyr, der er syge eller er kommet til skade, skal have en passende behandling med det samme.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte teamleder Tine Zimmermann.