Kategoriarkiv: Jura

info

Nyt krav om whistleblowerordning på vej

Der er blevet sendt et lovforslag i høring om beskyttelse af whistleblowere, som får betydning for din virksomhed, hvis I er 50 ansatte eller derover.

Arbejdsgivere med flere end 249 medarbejdere skal etablere en whistleblowerordning for de ansatte, inden loven forventes at træde i kraft den 17. december 2021. For arbejdsgivere med 50 til 249 ansatte skal ordningen etableres inden den 17. december 2023.

Sådan skal whistleblowere beskyttes
Med loven beskyttes ikke kun medarbejdere i virksomheden, hvis de ”sladrer” om ulovlige eller kritisable forhold, men også aktionærer, medlemmer af direktion og bestyrelse, tidligere ansatte samt medarbejdere hos samarbejdspartnere, leverandører m.v.

Beskyttelsen af whistleblowerne består primært i, at en indberetning i strid med en tavshedspligt er straffri, og at der er forbud imod repressalier som følge af indberetningen, fx i form af suspension, afskedigelse, degradering, ændringer af ansættelsesvilkår, intimidering og lignende.

Der foreslås i den forbindelse en omvendt bevisbyrderegel, hvor det er virksomhedens opgave at bevise, at der ikke er tale om repressalier, hvis en whistleblower oplever ulempe efter at have foretaget en indberetning.

Whistleblowere kan indberette brud på både dansk og europæisk lovgivning
Med lovforslaget er der tale om en implementering af et EU-direktiv i Danmark. Udover at loven kommer til at dække indberetninger fra whistleblowere af brud på EU-lovgivning, har man i Danmark valgt, at brud på dansk lovgivning også tæller med.

Det vil sige, at en whistleblower skal have mulighed for at indberette overtrædelser af dansk og europæisk lovgivning – og det er derfor, at du som virksomhedsejer skal sørge for at etablere en whistleblowerordning i din virksomhed.

Der kan eksempelvis være tale om overtrædelser i forbindelse med miljøbeskyttelse, transportsikkerhed, offentlige udbud, finansielle tjenesteydelser og forbrugerbeskyttelse.

Loven dækker ikke whistleblowerens egne ansættelsesforhold, medmindre der er tale om grov chikane eller seksuel chikane.

Brug for hjælp til at etablere en whistleblowerordning?
Kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just eller juridisk seniorkonsulent Claus Munk.

Medarbejderboligen skal være ”coronavenlig”

Deles flere af dine medarbejdere om en bolig, som du har stillet til rådighed for dem? Så er det dit ansvar som arbejdsgiver at sikre forebyggelse af smitte med coronavirus medarbejderne imellem, når der indkvarteres medarbejdere i boligen.

Det vil sige, at boligen skal leve op til en række krav, for at du må indkvartere medarbejdere.

Loven gælder, så snart der bor to eller flere medarbejdere i boligen – dog ikke, hvis medarbejderne er i familie med hinanden.

Husk skriftlig plan for boligforhold ved indkvartering af nye
Du skal desuden udarbejde en skriftlig plan for boligforholdene ved indkvartering af medarbejdere, som du kan vise til Arbejdstilsynet, hvis de kommer på besøg.

Planen skal som minimum indeholde dine egne kontaktoplysninger, boligens adresse, boligens størrelse, antal beboere i boligen samt en beskrivelse af, hvordan smittespredning forebygges – herunder om boligen lever op til de krav, som Arbejdstilsynet stiller til medarbejderboliger i øjeblikket, og hvordan du har instrueret de ansatte i hygiejne og hyppig rengøring.

Arbejdstilsynet har lavet en skabelon til planen, som du kan bruge – se den her.

Hvis du ikke opfylder kravene, risikerer du et strakspåbud, og sagen vil blive indberettet til kommunen.

Disse krav skal medarbejderboligen opfylde
Medarbejderboligen skal leve op til følgende:

 • Der skal være toilet- og badefaciliteter samt spise- og køkkenfaciliteter.
 • Det skal være muligt for beboerne at holde mindst 1 meters afstand til hinanden på alle tidspunkter.
 • Boligen skal være indrettet således, at hver beboer har mindst 4 m2 til rådighed ved ophold sammen i fælles beboelses- og opholdsrum.
 • Der skal være synlig skiltning om det maksimale antal personer pr. rum, synlig oversigt med instruks i rengøring og hygiejneregler og stregmarkeringer til afstand.
 • Beboerne skal have adgang til håndvask med sæbe og adgang til håndsprit, særligt i fælles beboelses- og opholdsrum.
 • Boligens indretning skal sikre gode hygiejniske forhold med mulighed for hyppig, effektiv rengøring samt personlig hygiejne.
 • Der skal være mulighed for egen opbevaring af personlige ejendele.
 • Beboerne skal hver især have egen seng.

 

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Rentefri momslån kan søges nu – frist 14. april

På grund af coronasituationen har Folketinget igen vedtaget en ”momslåneordning” henvendt til små og mellemstore virksomheder. Du kan indsende din ansøgning fra den 17. marts 2021 til og med den 14. april 2021.

Med ordningen kan din virksomhed opnå et rentefrit lån på et beløb svarende til den moms, der er indberettet og skulle være betalt den 1. marts 2021.

Små virksomheder kan låne et beløb svarende til momsen for 1. og 2. halvår af 2020, og for mellemstore virksomheder er der tale om et beløb svarende til momsen for 3. og 4. kvartal 2020. For både små og mellemstore virksomheder er det kun muligt at søge om et lån svarende til det samlede beløb for begge afregningsperioder.

Tilbagebetalingsfristen for lånet er den 1. februar 2022.

Hvem kan opnå et rentefrit momslån?
Du kan ansøge om et rentefrit momslån på virk.dk. Der findes en længere række af krav, som din virksomhed skal leve op til for at kunne søge om lånet, men hos Patriotisk Selskab vurderer vi, at hovedparten af vores medlemmer er berettiget til at udnytte ordningen.

Nogle af de krav, din virksomhed skal leve op til, er fx, at:

 • Indberetningen af momsen den 1. marts 2021 er sket rettidigt (det er dog ikke et krav for at kunne udnytte ordningen, at momsen er betalt endnu – selvom vi selvfølgelig altid anbefaler en rettidig indbetaling for at undgå renter og gebyrer).
 • Virksomheden ikke har foreløbige momsfastsættelser.
 • Der tale om en privat virksomhed, som ikke er under rekonstruktion eller tvangsopløsning m.v.

 

Hvis der har været en udskiftning i virksomhedens ejerkreds på mere end 50 % siden den 29. januar 2021 og frem til ansøgningen, bør du søge nærmere rådgivning. Der skal i så fald en skriftlig revisorerklæring til, for at lånet kan bevilges.

Udbetaling af lånet – dette skal du være opmærksom på
Såfremt du får godkendt lånet, vil det blive udbetalt til skattekontoen. Skattestyrelsen tilstræber at udbetale pengene i løbet af 12 bankdage – det kan dog tage længere tid, hvis der kræves en yderligere undersøgelse af virksomheden. Tilbagebetalingen af lånet skal ligeledes ske via skattekontoen.

Vær opmærksom på, at du måske skal sænke udbetalingsgrænsen på skattekontoen, hvis du ønsker pengene til fri disposition. Læs mere her.

Hvis din virksomhed har skyldig moms eller anden gæld til det offentlige, vil momslånet ikke blive udbetalt, men i stedet medgå til at dække det skyldige beløb – herved opnår du som minimum en rentefri udsættelse af din gæld. De øvrige corona-hjælpepakker bliver i denne forbindelse ikke betragtet som gæld til det offentlige.

Spørgsmål
Er du i tvivl om, hvorvidt du kan opnå et rentefrit momslån, eller har du spørgsmål til ordningen? Så kontakt din rådgiver eller juridisk konsulent Peter Sigvardt.

Udenlandske ansatte skal coronatestes efter indrejse

Husk, at det som arbejdsgiver er dit ansvar, at nye udenlandske medarbejdere får en PCR-test for coronavirus efter indrejse i Danmark.

I forbindelse med rejsen til Danmark skal medarbejderen testes tre gange:

 • 1. test: En PCR- eller lyntest foretaget maksimalt 24 timer før indrejsetidspunktet eller tidspunktet for ombordstigning på flyet mod Danmark.
 • 2. test: En PCR- eller lyntest foretaget maksimalt 24 timer efter indrejse i Danmark.
 • 3. test: En PCR-test foretaget tidligst 48 timer og senest 96 timer efter den første test.

 

Medarbejderen har selv ansvar for at få foretaget test nr. 1 og 2, men test nr. 3 er dit ansvar.

Som udgangspunkt skal medarbejderen gå i isolation i 10 dage, når han ankommer til Danmark, eller indtil han har fået et (negativt) svar på den 3. coronatest. Isolationskravet gælder dog ikke i arbejdstiden.

Kravet om PCR-test gælder ikke for personer, der har fast bopæl i Danmark på tidspunktet for indrejse, men medarbejderen skal dog stadig gå i isolation.

Krav om skriftlig test-plan
Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg, skal du kunne bevise, at din medarbejder er blevet coronatestet eller er undtaget for kravet om test – ellers risikerer du en bøde.

Du skal derfor lave en skriftlig plan for test af dine udenlandske medarbejdere. Planen skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvordan du informerer medarbejderne om coronatesten, hvordan du holder dig orienteret om, hvilke lande og regioner, der er omfattet af reglerne om test, samt en oversigt over medarbejderne, hvor de er indrejst fra, hvornår de er blevet testet m.v.

Du skal desuden kunne fremvise din medarbejders svar på 3. coronatest til Arbejdstilsynet – husk derfor at få din medarbejder til at sende testsvaret til dig.

Arbejdstilsynet har lavet en skabelon til den skriftlige testplan, som du kan bruge – se den her.

Husk GDPR
Vær opmærksom på, at der er tale om behandling af personoplysninger. Du skal derfor leve op til de grundlæggende behandlingsprincipper, informere den pågældende medarbejder om persondata-behandlingen m.v.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til kravet om coronatest, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just. Vedrører dit spørgsmål GDPR, så kontakt juridisk seniorkonsulent Claus Munk.

Benchmark dine udlejningsejendomme

Kunne du tænke dig at benchmarke dine udlejningsejendomme med tilsvarende lejemål i lokalområdet?

Så skal du skynde dig at kontakte Patriotisk Selskab på udlejning@patriotisk.dk – for vi er ved at gøre netop dette muligt i et samarbejde med EjendomDanmark. Men før vi går videre, har vi brug for et overblik over, hvor mange der er interesserede.

Benchmarking af lejemål – hvorfor?
Ved at benchmarke dine lejemål op mod andre kan du bl.a. følge med i, om lejeniveauet for den enkelte ejendom er passende, og du kan få optimeret huslejeniveauet.

Benchmarkingen kommer til at foregå på Patriotisk Selskabs digitale benchmarking-platform MyBusiness, hvor du får adgang til data fra EjendomDanmark. Du får hermed et samlet overblik over alle din virksomheds lejemål ét sted.

Vi sørger for at indberette de nødvendige oplysninger om dine lejemål til databasen.

Det kommer til at koste omkring 500 kr. i kvartalet, og du binder dig for et år ad gangen.

Interesseret?
Hvis du tror, det kunne være noget for dig at få adgang til benchmarking af dine udlejningsejendomme, så send os en mail på udlejning@patriotisk.dk eller ring til driftsøkonom Sarah Lilaa.

Udenlandske ansatte skal coronatestes efter indrejse

Når du får en ny, udenlandsk medarbejder, er det din pligt som arbejdsgiver at sørge for, at han/hun bliver testet for corona efter indrejse i landet.

Det er der for nylig blevet vedtaget en lov om.

Der skal være tale om en såkaldt PCR-test, og kravet om test gælder ikke, hvis medarbejderen har bopæl i Danmark. Reglerne om tidspunktet for, hvornår COVID-19 testen skal foretages efter indrejse i Danmark, vil blive fastsat senere.

Foreløbig løber loven indtil den 1. juli 2021.

Krav om skriftlig test-plan
Hvis Arbejdstilsynet kommer på besøg, skal du kunne bevise, at medarbejderen er blevet coronatestet – ellers risikerer du en bøde.

Du skal derfor lave en skriftlig plan for test af dine udenlandske medarbejdere. Planen skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvordan du informerer medarbejderne om coronatesten, samt en oversigt over medarbejderne, hvor de er indrejst fra, hvornår de er blevet testet m.v.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Fået udbetalt indefrosne feriepenge ved en fejl?

Hos Patriotisk Selskab har vi hørt fra flere virksomhedsejere, at de i efteråret anmodede om og fik udbetalt 3 ugers indefrosne feriepenge.

Men hverken ejere og direktører, der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eller medarbejdende ægtefæller (med eller uden lønaftale) er omfattet af ferieloven – heller ikke selvom det måtte stå i ansættelseskontrakten.

Derfor skal pengene betales tilbage.

Hvad gør du nu?
Hvis du har været inde og tilrette dine oplysninger hos Fonden for Lønmodtagernes feriemidler, så det ikke længere fremgår, at du havde feriepenge til gode, skal du blot afvente, at Fonden kontakter dig.

Efter den 1. marts vil Fonden undersøge, hvem der uberettiget har fået udbetalt feriepenge. Herefter vil du modtage et brev, hvor du bliver bedt om at tilbagebetale beløbet.

Det forlyder, at det vil være nettobeløbet, du skal tilbagebetale, mens Fonden selv klarer afregningen med SKAT.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just eller lønrådgiver Tina Christiansen.

Et år i coronaens skygge, men med lyspunkter

Et år i coronaens skygge, men med lyspunkter:
Gode digitale erfaringer, fornyelse og bedre omdømme

Af bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, Patriotisk Selskab

2020 er ved at rinde ud; et år, hvor den store overskrift har været coronavirus – og alt det, som virussen har ført med sig. Et år, som har krævet store omstillingsprocesser for den enkelte og for landet som helhed, og som har lært os nye måder at kommunikere på for at sikre sammenhængskraften over en bred kam.

Året igennem er nye digitale og virtuelle værktøjer blevet taget i brug. På kort tid har vi formået at drage læringer og erfaringer af den nye digitale virkelighed, og mange af de positive digitale gevinster vil vi utvivlsomt tage med ind i det nye år – også hos Patriotisk Selskab.

Når det er sagt, så har 2020 også været et år, der har budt på mange voldsomme begivenheder – senest minkskandalen.

Minkskandalen
Før der overhovedet var lovhjemmel hertil, beordrede regeringen hele minkerhvervet aflivet, og dét på et meget diskutabelt fagligt grundlag. Konsekvenserne – ikke bare for landbruget, men for Danmark i det hele taget – er store, desværre også på længere sigt. Vi mister godt 5.500 arbejdspladser og en eksport, der sidste år havde en værdi af fem milliarder kroner.

Ikke mindst har kommunikationen til og med erhvervet været stærkt kritisabel og uklar, og ønsket om at samarbejde med minkavlerne om en løsning, der måske kunne have reddet erhvervet, har øjensynligt været ikke-eksisterende.

Som følge af sagen kan vi nu byde velkommen til en ny fødevareminister; Rasmus Prehn – med forventningen om et godt samarbejde på et højt fagligt niveau. Den nye minister bliver budt velkommen af et landbrugs- og fødevareerhverv, som gennem hele det turbulente år 2020 har holdt fanen højt og sikret stabile forsyningskæder i alle led.

Et styrket omdømme
Mens Danmark ad flere omgange har været lukket ned, har hele fødevareerhvervet arbejdet professionelt videre. Midt i al uvisheden har denne forsyningssikkerhed, som erhvervet troligt leverer, givet ro og tryghed. Og der er derfor grund til at tro på, at landbruget går ud af coronakrisen med et styrket omdømme.

Det er nu, vi skal holde momentum for at bevare det positive syn på erhvervet, som krisen har bragt med sig.

Vi ser ind i et år med en ny formand for Landbrug & Fødevarer: Velkommen til Søren Søndergaard. Hos Patriotisk Selskab tror vi på, at han er den rette efterfølger til Martin Merrild, og at han har evnerne til at stå i spidsen for det værdifulde arbejde, som Landbrug & Fødevarer lægger for dagen.

Det er afgørende, at fanen fortsat holdes højt i forbindelse med klima, grøn omstilling og bæredygtighed, og at det konstante pres på det politiske system fortsættes. Kun på den måde kan vi bevare og forny erhvervet og overbringe det i god stand til den næste generation, som står klar i kulissen.

På vegne af Patriotisk Selskab vil jeg ønske vores medlemmer, kunder, samarbejdspartnere og kolleger samt hele erhvervet et godt og udbytterigt nytår.

Solceller giver en god og stabil indtjening

Af chefkonsulent Michael Mortensen og juridisk seniorkonsulent Claus Munk

Det er oppe i tiden at etablere solceller på landbrugsjord – og umiddelbart har det da også vist sig at give en god og stabil indtjening for mange landmænd. Det kan være mere indbringende at udleje jorden end at forpagte den ud til landbrugsdrift, og du kan også tjene fornuftigt på at sælge jorden.

Solceller kan især være en god forretning, hvis du har jord, der er underlagt særlige dyrkningsmæssige begrænsninger, eller hvor udbyttet på grund af boniteten ikke er så stort.

Overvejer du, om du skal etablere solceller? Grøn energi er oppe i tiden, og de firmaer, der etablerer solcelleanlæg, er tilsyneladende på evig jagt efter brugbare arealer. Det er derfor fortsat meget aktuelt at etablere solceller, og vi hjælper dig gerne med at finde ud af, om det er noget for dig.

For og imod
Når du beslutter dig for at udleje din jord til solceller, skal du være opmærksom på, at der går lang tid fra tanke til handling – og til, at der står et solcelleanlæg på marken. Det skyldes, at især myndighedsbehandling og nabohøringer er tidskrævende. I ventetiden må du som hovedregel godt dyrke jorden, som du plejer.

De fleste firmaer vil gerne leje din jord i så lang tid som muligt – oftest i 25-30 år, hvilket giver dig en lang og sikker indtægt på jorden, som ligger væsentligt over det niveau, der kan høstes på de traditionelle afgrøder i de gode år. Samtidig kan du skåne følsom jord.

Du kan risikere at møde modstand mod solcelleanlægget, både lokalpolitisk og i nabohøringerne – men du kan gøre meget for at imødekomme dette ved at vælge den mest optimale placering af solcelleanlægget og den bedst mulige naturlige afskærmning. Desuden kan det være en god lynafleder at huske nabohøring tidligt i processen.

Hvis du har brug for likviditet eller nedbringelse af balancen, er det også en mulighed at sælge grunden til en hektarpris, der som oftest er væsentligt højere end den gængse i markedet. Det skal der dog regnes grundigt på i forhold til en god og lang lejeaftale.

Jura og skat: Det skal du være opmærksom på
Generelt er der meget, du skal overveje, og mange forhold du skal være opmærksom på, inden du beslutter dig for at sælge eller udleje din jord til et solcelleprojekt. Du kan se nogle af dem herunder.

Juridiske forhold
Af juridiske forhold i lejeaftalen skal du bl.a. være opmærksom på følgende:

 • Placeringen af solcelleanlægget bør foretages, så du undgår, at dyrkningen af arealerne udenom forhindres eller besværliggøres.
 • Hvis der skal anlægges tilkørselsveje til solcelleanlægget, hvem gør så det, og hvem betaler?
 • Skal tilkørselsveje til solcelleanlægget fjernes igen, når lejemålet ophører? Skal jorden grubbes efterfølgende? Og hvem betaler?
 • Vil du gerne have etableret en økonomisk sikkerhed i form af en garanti fra lejer eller et depositum, der kan dække udgifterne ved aftalens ophør?
 • Må der udøves jagt på de arealer, som ikke udlejes?
 • Må lejer sætte en anden lejer i sit sted?
 • Opsigelsestidspunktet og opsigelsesfristen bør fastlægges, så der ikke spildes et høstår.
 • Der bør være erstatningspligt for lejer for afgrødebeskadigelse, opstået under det forberedende arbejde og under selve etableringen.
 • Der bør sikres fremdrift i projektet i forhold til kommunen og lokalplanen, så du får lejebetaling fra det tidligst mulige tidspunkt – det kan gøres ved hjælp af en optionspræmie.
 • Realkreditlån og andre lån skal rent tinglysningsmæssigt rykke for lejekontrakten, så lejekontrakten kommer til at stå på førsteprioritets-pladsen.
 • Som udgangspunkt udgår arealet med solceller af harmoniarealet, fordi betingelsen om udbringning af husdyrgødning på arealet ikke kan opfyldes. Derimod kan du evt. opnå hektarstøtte, hvis du kan dokumentere, at der foretages en landbrugsaktivitet, fx med græssende får.

 

Vær opmærksom på, at ovenstående liste ikke er udtømmende, og at der kan være andre specifikke forhold på din ejendom, som du og lejer bør aftale jer ud af.

Skattemæssige forhold
Af skattemæssige forhold skal du bl.a. være opmærksom på følgende:

 • I forbindelse med at din jord bruges til solceller, kan jorden skifte status fra landbrugsjord til industrijord med den konsekvens, at såvel vurderingsgrundlaget som grundskylden ændrer sig. Det gælder både i forhold til de nugældende og de nye, fremtidige vurderingsregler. Der er set eksempler på en mangedobling af skatten. Det bør der tages højde for i lejeaftalen, hvilket oftest sker ved en aftale om, at lejer betaler skattestigninger, som skyldes den ændrede anvendelse.
 • Lejeindtægter skal beskattes løbende.
 • Beskatning af en eventuel startydelse skal efter praksis periodiseres og beskattes over lejeperioden.
 • Der bør beregnes moms af lejen af hensyn til momsfradrag på omkostninger i virksomheden. Det kræver frivillig registrering hos SKAT for udlejning af fast ejendom.
 • Hvis du skal sælge din landbrugsejendom, kan der ved opgørelsen af ejendomsavancen ske en indeksering af anskaffelsessummen – dog ikke, hvis ejendommen har skiftet status til industriejendom pga. solcelleaktiviteten. Det medfører væsentlige skattemæssige konsekvenser, hvis der ikke kan foretages indeksering.
 • Afhængig af fremtidsplanerne og generationsskifteplanerne for din ejendom kan det måske være fordelagtigt at lægge solcelle-/udlejningsaktiviteten ind i et selvstændigt selskab. Det medfører dog den ulempe, at underskud i din personlige drift uden for selskabet ikke kan modregnes i overskuddet i selskabets drift.

 

Heller ikke denne liste er udtømmende, og ethvert projekt kræver en individuel vurdering.

Spørgsmål
Skal vi hjælpe dig med at finde ud af, om solceller kan være en god forretning for dig?

Selvom solceller er et forholdsvis nyt forretningsområde, har vi hos Patriotisk Selskab allerede en indgående erfaring med at rådgive herom.

Kontakt chefkonsulent Michael Mortensen eller juridisk seniorkonsulent Claus Munk.

Feriepenge indefrosset ved en fejl

Er du fejlagtigt kommet til at indbetale feriepenge til indefrysning til Fonden for Lønmodtagernes feriemidler for din medarbejdende ægtefælle med lønaftale? Eller for dig selv?

Så kan du indtil den 31. december 2020 ansøge om at få de indefrosne feriepenge tilbagebetalt til virksomheden.

Der har været noget forvirring på dette område, men hverken medarbejdende ægtefæller med eller uden lønaftale, ejere eller direktører, der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er omfattet af ferieloven – heller ikke selvom det måtte stå i ansættelseskontrakten.

Det vil sige, at ingen af ovenstående skal have indefrosset deres feriepenge i Fonden for Lønmodtagernes feriemidler.

Sådan får du de indefrosne feriepenge tilbage
Inden den 31. december skal du rette indberetningen på din ægtefælle eller dig selv:

  • Gå ind på www.skat.dk
  • Vælg ”Erhverv” i toppen af venstre side (i stedet for ”Borger”).
  • Vælg kassen: ”Ansatte og løn”
  • Vælg ”Indberet løn (eindkomst)” (OBS. IKKE FERIEPENGE)
  • Vælg ”Indberet løn i eindkomst”

 

Når du kommer til indberetningen, vil der være en vejledning om ”sådan retter du”.

Anfør her, at du har indberettet ferie ved en fejl og søger om tilbagebetaling. Når feriekonto får denne melding, sender de dig besked om, at pengene kan søges udbetalt.

Vær dog opmærksom på, at hvis du bruger et lønbureau, så skal korrektionen ske gennem dem.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.