Kategoriarkiv: Kommunikations

– Klimamål kræver saglige og velgennemtænkte løsninger

Nytårshilsen 2022 | Af bestyrelsesformand Christina Ahlefeldt-Laurvig, Patriotisk Selskab

Med krigen i Ukraine, den europæiske energikrise, stigende inflation og store krav til vores erhverv er horisonten prydet af sorte skyer. 2022 lakker mod enden, og det er tid til at gøre status – og se fremad.

Vi skal have økonomi til udvikling – ikke afgifter og afvikling
Udmeldingen fra vores nye regering om en CO2-afgift på landbruget vækker forståeligt nok dyb bekymring hos mange landmænd. Mange kan ikke se deres virksomheder overleve økonomisk, hvis de skal straffes for CO2-udledningen ved biologiske processer, der endnu ikke findes værktøjer til at nedbringe.

I skrivende stund er det endnu uklart, hvordan den kommende CO2-afgift kan tilrettelægges, så den er i overensstemmelse med klimaloven og landbrugsaftalen. Vi kan blot håbe, at det bliver på fornuftig vis, så den ikke kommer til at betyde en afvikling af et landbrugserhverv i verdensklasse! Indtægterne fra afgiften bør selvsagt kanaliseres tilbage til landbruget på en fair måde, så der også i fremtiden bliver økonomi til grøn udvikling.

Vi kan dog glæde os over et par andre punkter i regeringsgrundlaget. Bl.a. bedres mulighederne for generationsskifte med en sænket arveafgift, og lagerbeskatningen af investeringsejendomme, der ellers skulle være trådt i kraft efter nytår, annulleres. Det vil for nogle give et øget råderum til de nødvendige investeringer.

Landbruget blev symbolpolitikkens syndebuk
I efterårets valgkamp op til folketingsvalget endte landbruget som politisk prygelknabe.

Selvom den grønne skattereforms ekspertgruppe endnu ikke har fremlagt sine anbefalinger til, hvordan en CO2-afgift for landbruget kan skrues sammen, blev det et centralt tema i valgkampen. En debat, der savnede nuancer og langsigtede perspektiver.

Også andre overvældende krav såsom udspillet om såkaldte grundvandsparker blev smidt på bordet. De røde partier foreslog, at sprøjtning skulle forbydes på op mod 200.000 ha af hensyn til grundvandet – selvom vores strengt regulerede plantebeskyttelsesmidler ifølge flere forskere ikke er et aktuelt problem for grundvandet.

Socialdemokratiet har med regeringsdannelsen opgivet dette udspil – for nu. I regeringsgrundlaget erkendes det, at der er ”brug for betydelig mere viden om det eksakte behov for beskyttelse af grundvandet.” Den indrømmelse fjerner imidlertid ikke det skræmmebillede, som blev tegnet af landbrugets brug af planteværn under valgkampen.

Vi skal selvsagt passe rigtig godt på vores drikkevand – og klima. Men det hjælper ikke at forurene det med symbolpolitik! I en tid med fødevarekrise har vi brug for gennemtestet planteværn for at sikre en effektiv fødevareproduktion. Og hvis vi skal nå landets ambitiøse klimamål, kræver det saglige og velgennemtænkte løsninger.

Vi er på rette kurs
I landbruget ser vi allerede stor innovation. Vi ser nytænkning inden for både dyrkningsmetoder og teknologi, som har potentiale til at blive til internationale handelsvarer. Det er den retning, vi skal fortsætte i!

I rådgivningen ser vi det som en afgørende opgave at understøtte den fortsatte udvikling af landbruget, samtidig med at vi har bedrifternes indtjening for øje. Det vil således fortsat være rettesnoren for vores arbejde i Patriotisk Selskab, at landbrugenes indtjening skal sikres, så det også i fremtiden er muligt at udvikle.

På vegne af Patriotisk Selskab vil jeg ønske vores medlemmer, kunder, samarbejdspartnere, kolleger og ikke mindst hele erhvervet en glædelig jul og et godt og udbytterigt nytår.

Christina Ahlefeldt-Laurvig,
formand for Patriotisk Selskab

NemID skal erstattes af MitID inden sommeren 2022

Frem til sommeren 2022 skal vi alle erstatte vores NemID med MitID.

MitID kan i første omgang kun anvendes til pengeinstitutternes mobil- og netbanker, men vil over tid skulle anvendes som fælles login hos både offentlige og private selvbetjeningsløsninger, hvor der kræves højeste sikkerhed.

I perioden indtil MitID er fuldt implementeret, skal du fortsat anvende NemID, der hvor MitID endnu ikke er implementeret.

Du får besked fra din bank, når du skal skifte til MitID, men de fleste banker tilbyder også, at du kan skifte tidligere, hvis du anmoder om det.

Hvorfor MitID?
MitID giver større digital sikkerhed og er mere fleksibelt. Herudover lever det op til de internationale krav om sikkerhed.

Er MitID lettere at anvende end NemID?
Med MitID skal du kun indtaste dit brugernavn, når du vil lave en transaktion, hvorimod du med NemID skal indtaste både dit brugernavn og password.

Så egentlig er det mere simpelt at bruge MitID, men mange har bemærket, at MitID på enkelte punkter kan virke mere besværligt end NemID-appen.

Kritikken går på, at der ikke kommer en notifikation på din mobil/tablet, når du skal godkende en transaktion med MitID.

Dette er selvfølgelig en ulempe hvad angår brugervenligheden, men sikkerhedsmæssigt er det en fordel, da det mindsker risikoen for misbrug.

Bemærk!
For at opnå den højeste sikkerhed, skal dine ID-oplysninger i NemID være opdateret, inden du kan skifte til MitID.

Hvis du endnu ikke har opdateret dine ID-oplysninger, vil du få direkte besked fra Digitaliseringsstyrelsen via din e-Boks.

Vi anbefaler, at du afsætter tid til at skifte til MitID, så du ikke bliver forstyrret, mens du er midt i processen.

Find mere information på MitID.dk.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte digital konsulent Michael Madsen Brandt.