Kategoriarkiv: Kommunikations

Et år i coronaens skygge, men med lyspunkter

Et år i coronaens skygge, men med lyspunkter:
Gode digitale erfaringer, fornyelse og bedre omdømme

Af bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, Patriotisk Selskab

2020 er ved at rinde ud; et år, hvor den store overskrift har været coronavirus – og alt det, som virussen har ført med sig. Et år, som har krævet store omstillingsprocesser for den enkelte og for landet som helhed, og som har lært os nye måder at kommunikere på for at sikre sammenhængskraften over en bred kam.

Året igennem er nye digitale og virtuelle værktøjer blevet taget i brug. På kort tid har vi formået at drage læringer og erfaringer af den nye digitale virkelighed, og mange af de positive digitale gevinster vil vi utvivlsomt tage med ind i det nye år – også hos Patriotisk Selskab.

Når det er sagt, så har 2020 også været et år, der har budt på mange voldsomme begivenheder – senest minkskandalen.

Minkskandalen
Før der overhovedet var lovhjemmel hertil, beordrede regeringen hele minkerhvervet aflivet, og dét på et meget diskutabelt fagligt grundlag. Konsekvenserne – ikke bare for landbruget, men for Danmark i det hele taget – er store, desværre også på længere sigt. Vi mister godt 5.500 arbejdspladser og en eksport, der sidste år havde en værdi af fem milliarder kroner.

Ikke mindst har kommunikationen til og med erhvervet været stærkt kritisabel og uklar, og ønsket om at samarbejde med minkavlerne om en løsning, der måske kunne have reddet erhvervet, har øjensynligt været ikke-eksisterende.

Som følge af sagen kan vi nu byde velkommen til en ny fødevareminister; Rasmus Prehn – med forventningen om et godt samarbejde på et højt fagligt niveau. Den nye minister bliver budt velkommen af et landbrugs- og fødevareerhverv, som gennem hele det turbulente år 2020 har holdt fanen højt og sikret stabile forsyningskæder i alle led.

Et styrket omdømme
Mens Danmark ad flere omgange har været lukket ned, har hele fødevareerhvervet arbejdet professionelt videre. Midt i al uvisheden har denne forsyningssikkerhed, som erhvervet troligt leverer, givet ro og tryghed. Og der er derfor grund til at tro på, at landbruget går ud af coronakrisen med et styrket omdømme.

Det er nu, vi skal holde momentum for at bevare det positive syn på erhvervet, som krisen har bragt med sig.

Vi ser ind i et år med en ny formand for Landbrug & Fødevarer: Velkommen til Søren Søndergaard. Hos Patriotisk Selskab tror vi på, at han er den rette efterfølger til Martin Merrild, og at han har evnerne til at stå i spidsen for det værdifulde arbejde, som Landbrug & Fødevarer lægger for dagen.

Det er afgørende, at fanen fortsat holdes højt i forbindelse med klima, grøn omstilling og bæredygtighed, og at det konstante pres på det politiske system fortsættes. Kun på den måde kan vi bevare og forny erhvervet og overbringe det i god stand til den næste generation, som står klar i kulissen.

På vegne af Patriotisk Selskab vil jeg ønske vores medlemmer, kunder, samarbejdspartnere og kolleger samt hele erhvervet et godt og udbytterigt nytår.

Kvælstof og pesticider – hvordan vinder vi kampen?

Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion inviterer til en række lokale møder rundt om i landet med temaet Kvælstof og pesticider – hvordan vinder vi kampen?

Hvor og hvornår
25. november: LMO, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens
26. november: Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg
27. november: LandboThy, Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, 7700 Thisted
2. december: VKST, Agrovej 1, 4800 Nykøbing Falster
5. december: SAGRO, John Tranums Vej 25, 6705 Esbjerg Ø
11. december: VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø

Alle møderne varer fra kl. 19-22.

Det er gratis at deltage. Tilmeld dig her.

Send sikker mail til os via vores hjemmeside

Vidste du, at du har mulighed for at sende ”sikker mail” til Patriotisk Selskab via vores hjemmeside?

At sende sikker mail svarer til, at du låser din hoveddør, når du tager hjemmefra. Persondataforordningen stiller derfor krav om, at visse typer af persondata skal sendes via sikker mail. Det vil sige, at du ikke må sende persondataene via dit eget mailprogram, medmindre du har fået opsat programmet til at kunne sende sikker mail.

Eksempler på indhold, der bør sendes som sikker mail til Patriotisk Selskab, er fx:

 • Årsopgørelser fra SKAT
 • Årsopgørelser fra dit pengeinstitut
 • Lønoplysninger på nye medarbejdere
 • Generelt alle dokumenter med CPR-numre.

 

I persondataforordningen er persondata inddelt i almindelige og særlige persondata, og det er som udgangspunkt de særlige persondata, der kræver en sikker mail.

Læs mere om forskellen på almindelige og særlige persondata her.

Sådan sender du sikker mail til Patriotisk Selskab
Du sender en sikker mail til Patriotisk Selskab ved at gå ind under fanen ”Kontakt” på vores hjemmeside.

Her kan du finde alle medarbejdere i Patriotisk Selskab.

Herefter finder du den medarbejder, du gerne vil sende en sikker mail til og klikker på “Send sikker mail til …”.

Nu åbner der en formular til sikker mail. Udfyld felterne, skriv din mail, vedhæft dine filer og tryk send.

Det er også muligt at sende sikker mail til vores hoved-mailadresse. Klik på patriotisk@patriotisk.dk nederst på vores hjemmeside, og den samme formular til sikker mail vil poppe op.

 

 

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at sende en sikker mail til Patriotisk Selskab? Så kontakt sekretær Lotte Jespersen eller din konsulent.

Vi har brug for din hjælp

Som aktivt medlem af Patriotisk Selskab vil du på mandag den 11. marts modtage en mail med et link til en spørgeskemaundersøgelse om Patriotisk Selskab.

I undersøgelsen vil vi spørge ind til, hvordan du oplever Patriotisk Selskab, og hvor tilfreds du er med vores rådgivning og service. Vi vil bruge resultaterne som et led i arbejdet med vores nye strategi for Patriotisk Selskab, ligesom vi vil kigge på udviklingen i svarene i forhold til tidligere medlemsundersøgelser.

Jo flere, der besvarer undersøgelsen, jo bedre et billede får vi af vores medlemmers oplevelse af os. Vi håber derfor, at du vil sætte fem minutter af til at besvare undersøgelsen.

Junior Consult, som forestår selve undersøgelsen for os, trækker lod om to flasker rødvin blandt dem, der har besvaret undersøgelsen.

Mangler du at modtage produktionsafgift på sukker?

Sukkerroedyrkere og sukkerproducenter i EU har i produktionsårene 1999/2000 – 2000/2001 betalt for meget i produktionsafgift på sukker. Landbrugsstyrelsen og Nordic Sugar A/S er derfor i gang med at betale pengene tilbage.

Nu efterlyser de lidt over 900 (tidligere) sukkerroedyrkere, som de ikke kan udbetale pengene til, fordi bankoplysningerne er forældede.

KLIK HER OG SE, OM DU ER EFTERLYST

Vær også opmærksom, hvis du er arving til en af de efterlyste sukkerroedyrkere.

Sådan får du dine penge
For at få udbetalt de penge, du har til gode, skal du indsende de oplysninger, som Landbrugsstyrelsen og Nordic Sugar mangler.

Der kommer tre tilbagebetalingsrunder i 2019:

Din frist for at indsende oplysningerne Udbetalingen starter
 • 25. marts
 • 30. april
 • 3. maj
 • 29. maj
 • 31. maj
 • 26. juni

 

Du står til at modtage mellem 154 kr. og 110.000 kr.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre.

Bliv økonomisk jordbrugsteknolog med praktik hos os

Er du bosiddende på Fyn, og overvejer du at blive jordbrugsteknolog med økonomi og driftsledelse – så er det nu, du skal slå til. Hos Patriotisk Selskab vil vi nemlig sikre 1-2 kommende jordbrugsteknolog-studerende i Aarhus en praktikplads under deres studium. Som praktikant hos Patriotisk Selskab får man lov at prøve kræfter med lidt af hvert, fortæller tidligere jordbrugsteknologstuderende og praktikant hos Patriotisk Selskab Nicolai Skjoldemose Johansen – nu fastansat økonomimedarbejder. Under sit praktikforløb arbejdede han bl.a. med budgetter, regnskaber, bogholderi og opsætning af investeringer.

Står du over for at skulle vælge en uddannelse – eller kender du nogen, der gør? Så har vi et godt tilbud:

Søg ind på Agro Business Economist eller Agro Business Manager (i daglig tale: Jordbrugsteknolog med økonomi og driftsledelse) på Erhvervsakademi Aarhus – og gennemfør uddannelsens 10 ugers praktikforløb hos Patriotisk Selskab.

Det er især et oplagt tilbud til dig, der gerne vil være jordbrugsteknolog med økonomi og driftsledelse – hvilket man kun kan blive i Aarhus – men samtidig gerne vil bo på Fyn og ser en fremtid her.

Igennem de to år, uddannelsen tager, vil du have tilknytning til Patriotisk Selskab, blive inviteret til events osv. Samtidig er det jo rart, at praktikpladsen er sikret, inden du begynder på studiet, så du slipper for at bekymre dig om at søge praktik under uddannelsen. Bliver vi glade for dig, kan det også være, at vi tilbyder dig et fast job, når du er færdiguddannet.

Gode jobmuligheder som jordbrugsteknolog
Tilbuddet er blevet til i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus. For os er det en god måde at få lov at gøre et positivt indtryk på dig, inden du skal ud på jobmarkedet – og fremadrettet at sikre os arbejdskraft i vores økonomiafdeling.

Adjunkt hos Erhvervsakademi Aarhus Christina Vesterager Laursen siger:

”Mens Patriotisk Selskab får lov at udvælge lokale studerende og knytte dem til virksomheden allerede fra studiestart, får vi nogle studerende, som er tættere på praksis – og de studerende får en mere praksisnær uddannelse og måske en jobmulighed i deres nærområde, når de er færdiguddannede. Vi har indgået samarbejdsaftaler med Patriotisk Selskab og andre rådgivningsvirksomheder, så vi kan øge antallet af studerende og dermed imødekomme den efterspørgsel på jordbrugsteknologer med økonomi og driftsledelse, som vi oplever fra rådgivningscentrene og lige nu ikke kan opfylde. Jobmulighederne for færdiguddannede jordbrugsteknologer er derfor også rigtig fine i øjeblikket”.

Tidligere praktikant hos Patriotisk Selskab – nu fastansat: Spændende at være rådgiver
Økonomimedarbejder hos Patriotisk Selskab Nicolai Skjoldemose Johansen har studeret jordbrugsteknolog med økonomi og driftsledelse (Agro Business Manager) på Erhvervsakademi Aarhus og var i praktik hos Patriotisk Selskab sidste år. Han er nu blevet fastansat:

”I mit praktikforløb fik jeg lov at prøve kræfter med lidt af hvert. Jeg fulgte med på sidelinjen; fik sidemandsoplæring, deltog i kundemøder osv., men hovedsageligt fik jeg mine egne opgaver at sidde med. Jeg lavede især en del budgetter og arbejdede også lidt med regnskaber, bogholderi og opsætning af investeringer. Derudover var jeg med inde over, da Patriotisk Selskab bidrog til SEGES’ projekt Fokuseret Ledelse, hvor jeg kunne trække på mine erfaringer fra undervisningen på studiet. Generelt var praktikperioden meget afvekslende og med mange forskellige opgaver – jeg sad langt fra bare og lavede én ting. Kollegerne var meget imødekommende og svarede gerne på spørgsmål. Også når jeg havde mange af dem”, fortæller Nicolai Skjoldemose Johansen og fortsætter:

”Da jeg blev tilbudt en fastansættelse hos Patriotisk Selskab efter min uddannelse, sagde jeg derfor ja. Jeg synes, at rådgivningssituationen med kunden er spændende – dét at udarbejde et rådgivningsprodukt, fremlægge det for kunden og vise, hvordan virksomheden stilles økonomisk, afhængig af hvilken løsning der vælges. Samtidig kunne jeg se, at Patriotisk Selskab var en virksomhed, hvor jeg kunne udvikle mig meget både fagligt og personligt. Læringskurven har været støt stigende, siden jeg startede hos Patriotisk Selskab, og det er fedt. Hvis man giver den en skalle, er Patriotisk Selskab et sted, hvor man kan nå langt!”

Læs mere om Nicolais praktikforløb i denne artikel fra 2018.

Praktisk info
Blandt de indkomne ansøgninger vælger vi 1-2 kommende studerende, som får tilbudt et praktikforløb hos Patriotisk Selskab. Vi skal modtage din ansøgning senest den 5. marts.

SE PRAKTIKOPSLAGET HER.

Du kan søge ind som jordbrugsteknolog med økonomi og driftsledelse, hvis du har enten en STX, HF, HHX, HTX eller en faglig erhvervsuddannelse, fx landmand. Læs mere her.

Ansøgningsfristen for studerende med en erhvervsuddannelse er den 15. marts kl. 12.00 (kvote 2) og for studerende med en STX, HF, HHX og HTX er det den 5. juli kl. 12.00 (kvote 1).

Studiestart er den 26. august 2019.

Den 28. februar kl. 19.00-21.30 er der informationsaften om studiet på Sønderhøj 30, 8260 Viby J. Ved spørgsmål kan du kontakte adjunkt hos Erhvervsakademi Aarhus Christina Vesterager Laursen på telefon 7228 6000 eller mobil 7228 6406.

Almindelige vs. særlige persondata

Af juridisk seniorkonsulent Claus Munk

Persondata skal generelt behandles varsomt – men der er forskel på persondata. Og jo mere private eller følsomme persondata, der er tale om, jo mere varsomt skal de behandles.

Persondata er derfor rent juridisk inddelt i flere ”niveauer”:

Hvad er ”almindelige persondata”?
Almindelige persondata er alle personhenførbare data, som i persondataforordningen ikke indgår i de såkaldt særlige kategorier. Almindelige persondata kan fx være navn, adresse, sygedage, ansættelsesdato, stillingsbetegnelse, arbejdsområde osv.

Hvad er ”særlige persondata”?
I persondataforordningen findes der en udtømmende liste med særlige kategorier af persondata, der vurderes som værende ekstra private og følsomme. Listen omfatter oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold, generiske data, biometriske data, helbredsoplysninger og oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Mere konkret kan en særlig personoplysning fx være, hvilket land din udenlandske medarbejder kommer fra, hvilken fagforening din medarbejder er medlem af eller årsagen, til at din medarbejder har været sygemeldt fra jobbet.

Hvordan må de forskellige persondata behandles?
Uanset hvilken type af persondata, der er tale om, må du kun behandle dem, hvis det er nødvendigt i henhold til din virksomheds drift.

Behandlingen skal have et lovligt grundlag og er kun lovlig i følgende tilfælde:

a) Den registrerede har afgivet et samtykke
b) Behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale
c) Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse
d) Behandlingen er nødvendig for at beskytte vitale interesser
e) Behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesse
f) Behandlingen er nødvendig, for at den dataansvarlige kan forfølge en legitim interesse

For de særlige persondata er der derudover mulighed for behandling i yderligere et par særlige tilfælde.

Vil du vide mere?
HER kan du læse mere om, hvad persondata er.

HER kan du læse mere om, hvornår du må behandle persondata.

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte mig (Claus Munk).

Denne artikel er en del af en serie, hvor vi sætter fokus på persondataforordningen, og hvordan du kan gøre reglerne til en naturlig del af hverdagen i din virksomhed. Læs hele artikelserien HER.

Adgang til vores digitale univers – ét samlet sted

Som noget nyt kan du med vores app indscanne bilag direkte til Summax, læse Driftsanalyser og tjekke MyBusiness ud – også selvom du ikke er virksomhedsanalysekunde. Herudover kan du bl.a. finde kontaktoplysningerne på din rådgiver, læse nyheder og tilmelde dig vores arrangementer. Tilmeld dig fx planteavlskonferencen gennem app’en og få rabat.

Du har måske allerede downloadet vores app, hvor vi har samlet hele din digitale adgang til Patriotisk Selskab – så du kun behøver at logge ind ét sted, når du skal have fat i din konsulent, tilmelde dig et arrangement, læse vores nyheder, bruge MyBusiness osv.

Hvis ikke, er det på tide, at du gør det – for nu har app’en fået en masse nye funktioner. Og vi udvikler den løbende, så den kan mere og mere.

Det kan app’en

Find og kontakt din rådgiver
Under Søg rådgiver kan du finde telefonnummer og mail på dine faste rådgivere hos Patriotisk Selskab. Klik desuden på telefonnummeret eller mailadressen og ring op/send en mail med det samme.

Du kan også søge andre rådgivere hos Patriotisk Selskab frem. Klik på det rådgivningsområde, du vil søge under, eller brug søgefeltet.

Tilmeld dig arrangementer
Under Events kan du se vores kommende arrangementer og tilmelde både dig og dine medarbejdere.

Ved tilmelding er det vigtigt, at du oplyser både dit navn og din mailadresse i de dertil angivne felter.

Hvis det er et arrangement, der kræver betaling, sker betalingen via MobilePay til sidst, når du har udfyldt alle felter.

Husk, at du lige nu kan spare 45 kr. på din tilmelding til Planteavlskonferencen den 30. januar, hvis du tilmelder dig via app’en.

Læs vores nyheder
Ved at klikke på Nyhedsbrev kan du læse vores nyhedsbreve. De nyeste nyhedsbreve står øverst.

Hvis du har et abonnement på AfgrødeNyt, kan du også læse dette i app’en.

Brug MyBusiness direkte fra app’en
Hvis du får lavet virksomhedsanalyse hos Patriotisk Selskab, kan du logge direkte ind i MyBusiness fra app’en. Mangler du en adgangskode, eller har du glemt den, så kontakt chefkonsulent Thomas Skøtt.

Som noget nyt kan du – ved at klikke på Demo – også få adgang til demotal i MyBusiness, selvom du ikke får lavet virksomhedsanalyse hos Patriotisk Selskab. På den måde kan du finde ud af, hvordan MyBusiness virker og se, om det er noget for dig.

Indscan bilag direkte til Summax
Nyt er det også, at du, hvis du er Summax-kunde hos Patriotisk Selskab, kan indscanne bilag til Summax direkte via app’en.

Har du glemt dit login til Summax, så kontakt økonomirådgiver Vathsala Varnakulasingam eller løn- og økonomimedarbejder Jeanette Christensen.

Læs vores Driftsanalyser
Under menupunktet Driftsanalyser kan du downloade de seneste tre års Driftsanalyser i pdf-version.

Skift mellem dine medlemskaber
Hvis du har flere typer af medlemskaber hos Patriotisk Selskab – flere virksomheder med hvert sit medlemsnummer – kan du under Aktiv abonnent skifte mellem dine medlemskaber. Det skal du være opmærksom på, hvis dine medlemskaber giver dig forskellige rettigheder i app’en, eksempelvis hvis det kun er gennem det ene medlemskab, at du har adgang til AfgrødeNyt eller MyBusiness.

Har du spørgsmål til dit medlemskab, er du velkommen til at kontakte controller Rikke Barnbæk Jensen eller sekretær Lotte Jespersen.

Giv din mening til kende
Under Poll vil der være skiftende undersøgelser om emner, som vi rigtig gerne vil høre din mening om. Vi håber, du vil benytte dig af denne funktion.

Sådan indstiller du app’en, så den passer til dig

Under Indstillinger kan du ændre følgende:

 • Dataindstillinger for opdatering: Hvis du ønsker det, kan du her slå til, at app’ens indhold og billeder kun skal opdateres, når du er et sted med WiFi.
 • Notifikationer: Her kan du slå notifikationer til og fra.
 • MyBusiness-login: Her kan du indsætte dine loginoplysninger til MyBusiness, så app’en husker dem, og du derfor ikke behøver at skrive dem, hver gang du via app’en vil logge ind på MyBusiness.
 • App-konto: Her kan du skifte din adgangskode til app’en.
 • Startside: Her kan du ændre startsiden i app’en – altså vælge, hvilken side der skal være den første, du ser, hver gang du åbner app’en.

 

Sådan henter du app’en
1. Gå ind i App Store (iOS) / Play Butik (Android) på din telefon
2. Skriv ”Patriotisk” i søgefeltet
3. Vælg ”Patriotisk Selskab” – Installér
4. Vælg ”Åbn”
5. Accepter privatlivspolitikken ved at trykke på ”Ja, jeg accepterer betingelserne”
6. Tryk ”Næste”
7. Indtast den e-mailadresse, som du er oprettet med hos Patriotisk Selskab – Næste
8. Tryk på ”Glemt kodeord”
9. Opret et nyt kodeord – følg anvisningerne

Hvis du har problemer med at logge på app’en, så kontakt sekretær Lotte Jespersen.

Større handlefrihed og fleksibilitet i fremtidens landbrug

Af bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, Patriotisk Selskab

2018 lakker mod enden, og det er tid til at gøre status og se fremad.

For mange danskere og for landbruget i særdeleshed vil 2018 blive husket som året med den tørreste og varmeste sommer i mands minde. En langvarig tørke ramte hele landet og fik store konsekvenser for den enkelte landmand og for Landbrugsdanmark som helhed, og rundt om i landet står mange familier i en vanskelig situation.

Vejrmæssigt kan vi kun håbe, at 2019 byder på mildere vinde. Politisk kan vi glæde os over, at miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen – som var nytiltrådt, da tørken ramte – har udvist stor åbenhed for at skabe større fleksibilitet og handlefrihed for landbruget og dermed større spillerum for os selv til at vise vejen, finde holdbare og realistiske løsninger og skabe balance mellem miljø, landbrug, bæredygtighed osv.

Netop det at vise vejen og sætte dagsordenen har Patriotisk Selskab i årets løb gjort en stor indsats for. Sammen med Tænketanken Frej deltager vi i et projekt, der skal munde ud i en række ambitiøse og holdbare løsninger til fremtidens fødevareproduktion.

Fælles europæisk landbrugspolitik
Kigger vi ud i verden, har vi udsigt til en ny fælles europæisk landbrugspolitik: CAP 2020. Med langt over 40 mio. mennesker beskæftiget inden for europæisk landbrug udgør erhvervet den største arbejdsgiver i EU. Der er derfor store summer på spil, når en fælles europæisk landbrugspolitik skal tilrettelægges med henblik på at sikre forbrugerne en høj fødevarekvalitet og -forsyning, sikre landmænd fair vilkår og bane vejen for jobskabelse og indtjening i landdistrikterne.

Så meget desto vigtigere er det, at den ny fælles politik – som udvikles i en international brydningstid – ikke skaber konkurrenceforvridning mellem små og store landbrug. At lade de større bedrifter betale gildet i form af støttelofter, omfordeling og anden reduktion af støtten er ikke blot undergravende for konkurrencesituationen; det er også en glidebane for juridisk omlægning af de store bedrifter.

Lad os arbejde for, at landbrugsstøtten som minimum fastholdes på det nuværende niveau og med det mål for øje, at støtten bruges til at optimere og sikre, at landbruget og hele landbrugserhvervet drives bedst muligt.

Generationsskifte
At drive og videreudvikle et landbrug – hvad enten det sker på dansk eller europæisk jord – kræver, at den unge generation er parat til at tage over, når den ældre generation takker af. Hver tredje virksomhedsejer i dansk landbrug er over 65 år, og mange ejendomme står over for et generationsskifte inden for de kommende år.

I den daglige rådgivning hos Patriotisk Selskab har generationsskifter stort fokus, og som rådgivere er vi parate til at tage imod en ny generation af dygtige, unge mennesker. En generation med et andet syn på dét at drive landbrug og virksomhed og med vovemod og handlekraft til at tænke nyt og anderledes, spotte tidens tendenser og sikre dansk landbrug en fremtid.

På vegne af Patriotisk Selskab vil jeg ønske vores medlemmer, kunder, samarbejdspartnere og kolleger samt hele erhvervet en glædelig jul og et godt og udbytterigt nytår.