Kategoriarkiv: Miljø

Søg tilskud til skovrejsning

Tilskudsordningen til privat skovrejsning åbner igen fra den 1. juli 2021 til den 30. september 2021.

Tilskudsordningen dækker i de fleste tilfælde fuldt ud etableringen af skoven samt opsætning af hegn.

Der kan opnås et tilskud på 32.000 kr. pr. ha + 15 kr. pr. meter hegn.

Det samlede areal på skoven skal være minimum 2 ha.

Brug for hjælp?
Er du i tvivl om, hvorvidt du er tilskudsberettiget, eller har du andre spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen – han hjælper dig også gerne med ansøgningen.

Undgå §3-beskyttelse: Anmeld varig genopdyrkningsret nu

Har din ejendom et længerevarende tilsagn, fx et 15- eller 20-årigt tilsagn med en genopdyrkningsret? Og er tilsagnet udløbet i 2020 eller 2021?

Så er det nu, du skal reagere – og så kan du måske undgå, at din genopdyrkningsret udløber, og at arealet vokser ind i en §3-beskyttelse.

Efter 2017 blev det muligt at opnå en varig genopdyrkningsret på arealer, der tidligere har været omfattet af den 1-årige genopdyrkningsret. Dog skal denne varige genopdyrkningsret anmeldes rettidigt til kommunen.

Det sker efter bekendtgørelsen om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur § 6.

Skal vi undersøge nærmere, om der kan anmeldes varig genopdyrkningsret på dit areal?
Så kontakt natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen hurtigst muligt.

§3: Ret fejlregistrerede overlap med markblokke nu

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort et nyt kort, der viser overlap mellem §3-områder og dine markblokke.

Hvis der er et overlap, vil det være registreret med en gul markering. Overlappene kan være korrekte registreringer, som du skal indrette din dyrkning efter, men det kan også være fejlregistreringer, som skal indberettes til kommunen for at blive rettet.

Ret fejlregistrerede overlap nu
Vi anbefaler, at du kigger på kortet allerede nu og kontakter os, hvis der skulle være et eventuelt fejlregistreret overlap, så det kan blive rettet op i tide.

Sagsbehandlingen hos kommunen kan nemlig godt være langvarig.

Fra den 1. november 2021 vil kortet blive anvendt ved ansøgning i IMK-markkort til ansøgninger i 2022. Det er derfor vigtigt at få ændret fejlregistreringer inden da, så de ikke forstyrrer diverse ansøgninger.

Økonomiske konsekvenser, hvis du dyrker §3-områder
De korrekte registreringer i kortet kan få økonomiske konsekvenser for dig, da det ikke er lovligt at dyrke §3-områder som omdriftsjord. Det kan betyde både træk i EU-støtten og påbud om genopretning af den beskadigede natur.

Vi står til rådighed
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så tag kontakt til natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen eller planteavlsmedarbejder Erik Willadsen allerede nu.

Åbent Minivådområde

Oplev et minivådområde

Overvejer du at etablere et minivådområde, eller vil du bare gerne se og høre mere?

Kom til Åbent Minivådområde onsdag den 12. maj og torsdag den 27. maj, hvor flere landmænd over hele landet viser sit minivådområde for besøgende. Her får du chancen for at høre mere om landmandens og oplandskonsulentens erfaringer, mens de præsenterer minivådområdet for dig.

På dagen kan du få besvaret spørgsmål som:

 • Hvorfor kan et minivådområde være en god idé?
 • Hvor skal det placeres, og hvem skal grave det?
 • Skal formen være trekantet, firkantet eller sø-agtigt?
 • Hvordan er samarbejdet med kommunen?
 • Hvilke opgaver har landmanden?
 • Hvordan er økonomien og tilskudsmulighederne?
 • Hvad med anlæggets effekt på udledningen af kvælstof og fosfor?

 

Gratis rådgivning til etablering af minivådområde
Hvis du beslutter dig for at etablere et minivådområde, kan du få gratis rådgivning af en oplandskonsulent. Hos Patriotisk Selskab kan natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen hjælpe dig. Du er meget velkommen til at kontakte ham for en snak om dine muligheder.

Praktisk information
Det er gratis at deltage i Åbent Minivådområde. Bemærk, at dag og tidspunkt er forskelligt fra sted til sted – se steder og tidspunkter her.

Pga. coronavirus er der deltagerbegrænsning. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Tilmeld dig Åbent Minivådområde her allerede nu!

Få tilskud til urørt skov og Natura 2000

Du kan nu søge tilskud til privat urørt skov og sammenhængende arealer i og i tilknytning til Natura 2000-områder. Begge tilskudsordninger lukker igen den 15. juni 2021.

Privat urørt skov
Opnås der tilskud til privat urørt skov, skal skovarealet være urørt fremadrettet, og der må dermed ikke være nogen drift på arealet.

Tilskuddets størrelse baseres på nettoværdien af træerne. Herudover får du tilskud til tabte fremtidige indtægter på baggrund af standardsatser.

Sammenhængende arealer i og i tilknytning til Natura 2000-områder
Ordningen giver tilskud til permanent ekstensivering af arealer i eller i tilknytning til Natura 2000-områder.

Formålet er at sammenbinde og beskytte fem udvalgte habitatnaturtyper (kildevæld, rigkær, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev).

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til en ansøgning, så kontakt natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen.

Få tilskud til økologisk teknologi

Hvis du er økolog, kan du fra den 29. april til den 4. juni søge om økologisk investeringsstøtte.

Du kan søge tilskud til ny teknologi, som bidrager til at forbedre produktiviteten – det kan fx være, hvis teknologien kan mindske arbejdstiden eller forbedre udbyttet eller udnyttelsen af ressourcer. Der findes en liste over, hvilke teknologier du kan søge tilskud til.

Spørgsmål
Er du i tvivl om, hvorvidt du lever op til kriterierne for at søge tilskud, og/eller har du brug for hjælp til ansøgningen? Så kontakt miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Få tilskud til økologisk teknologi

Hvis du er ny økolog, kan du snart søge om økologisk investeringsstøtte.

Det er ikke helt på plads endnu, hvornår tilskudsordningen åbner, men det forventes at blive den 29. april 2021.

Du kan søge tilskud til ny teknologi, som bidrager til at forbedre produktiviteten – det kan fx være, hvis teknologien kan mindske arbejdstiden eller forbedre udbyttet eller udnyttelsen af ressourcer. Der vil blive offentliggjort en liste over, hvilke teknologier du kan søge tilskud til.

Spørgsmål
Er du i tvivl om, hvorvidt du lever op til kriterierne for at søge tilskud, og/eller har du brug for hjælp til ansøgningen? Så kontakt miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Miljøledelse med din telefon – så nemt kan det gøres

Har du styr på miljøledelsen?

Senest den 21. februar skal alle IE-husdyrbrug have miljøledelse samt vedligeholdelses- og reparationsplaner. Vi kan samle det hele for dig i vores app!

Skynd dig at kontakte miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen, hvis du vil vide mere.

Skræddersyet til dig
Hvis du vælger at leve op til de nye krav med Patriotisk Selskabs app, vil vi starte med at aftale et intromøde med dig, hvor vi bl.a. hjælper dig med at fastlægge dine miljømål for det kommende år.

Herefter laver vi en skræddersyet profil til dig i appen med dine miljømål. I appen får du:

 • Overblik over dine miljømål.
 • En notifikation 3 dage i forvejen, når du skal kontrollere et miljømål. Det kan fx være, at du skal tjekke vandmåleren, at drikkevandshanerne ikke drypper eller at affaldshåndteringen er korrekt – men det afhænger af, hvilke miljømål du har sat. Appen kan både indstilles til at give dig påmindelser månedligt, kvartalsvis og årligt. Når du har foretaget kontrollen, kan du tage et billede med appen – fx af vandmåleren – og skrive en kommentar.
 • Flydelagskontrol og kontrol af reparations- og vedligeholdelsesplaner. Her får du også en notifikation 3 dage i forvejen, når der er noget, du skal kontrollere.
 • Mulighed for at inddrage dine medarbejdere i forhold til kontrollen – måske er det en medarbejder, der skal have en notifikation på sin telefon i stedet for dig?
 • Mulighed for nemt at vise kommunen, at du lever op til lovgivningen, hvis du får et tilsynsbesøg.

 

I december trækker Patriotisk Selskab en rapport til dig, som viser, at du har opfyldt kravet om miljøledelse m.m. Rapporten skal sendes til kommunen inden årets udgang.

Pris
Det koster 500 kr. om måneden at få miljøledelse med Patriotisk Selskabs app. Med i prisen får du et årligt møde med en konsulent fra Patriotisk Selskab, der hjælper dig med at fastsætte miljømål for det kommende år og tilpasse din profil i appen herefter.

Det eneste, du selv skal gøre, er at registrere dine kontroldata i appen. Og så hjælpes vi ad med den løbende tilpasning af appen til dine mål og behov.

Nysgerrig?
Er du nysgerrig på vores nye digitale og simple løsning til at opfylde kravet om miljøledelse m.m.? Så kontakt miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen og hør mere.

Få tilskud til at tage lavbundsjorde ud af drift

Fra den 1. februar kan du søge tilskud til at tage lavbundsjorde ud af drift. Kompensationen for værditabet af jorden udbetales ad én omgang, og herudover får du også fuldt tilskud til udgifter til anlæg og projektering.

For at få tilskud, skal du stoppe dræning og jordbearbejdning – men du må fortsat gerne have dyr på græs, slå hø og gå på jagt på lavbundsjorden.

Kan du få tilskud?
For at kunne søge tilskud under den nye ordning skal der være tale om mere end 10 ha, og mere end 60 % af jorden skal have et kulstofindhold over 6 %. Zoom ind på kortet her og se din jords kulstofindhold.

Du kan søge tilskud til dine egne jorde, men det er også en mulighed at gå sammen med andre om ansøgningen.

Spørgsmål eller brug for hjælp til at søge tilskud?
Kontakt planteavlsmedarbejder Erik Willadsen eller natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen.

Forventede natur-tilskudsordninger i 2021

Igen i år 2021 forventes der at åbne en række tilskudsordninger, som har fokus på natur, miljø og klima. Kan du måske få tilskud til et af de projekter, du har på tegnebrættet?

Vi har her samlet en oversigt over nogle af de tilskudsordninger, som vi tror kunne være interessante for vores medlemmer.

Relevante tilskudsordninger 2021

 • Tilskud til sammenhængende arealer i og i tilknytning til Natura 2000-områder
 • Naturpleje i Natura 2000 – Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning – læs mere her
 • Privat urørt skov
 • Privat skovrejsning
 • Minivådområder (en del af den kollektive ordning med oplandskonsulenterne, hvor du kan få gratis rådgivning)
 • Diverse ordninger fra Jagttegnsmidlerne, bl.a.:
  • Plant for vildtet
  • Plant for hasselmusen
  • Plant for birkemusen
  • Vådområder og vandhuller – læs mere her

 

Spørgsmål
Lyder nogle af de nævnte tilskudsordninger interessante? Eller har du en idé til et projekt, som vi skal hjælpe dig med at undersøge tilskudsmulighederne for?

Så kontakt natur- og miljørådgiver og oplandskonsulent Thyge Feldskou Autzen.