Kategoriarkiv: Miljø

Få tilskud til økologisk teknologi

Hvis du er økolog, kan du fra den 29. april til den 4. juni søge om økologisk investeringsstøtte.

Du kan søge tilskud til ny teknologi, som bidrager til at forbedre produktiviteten – det kan fx være, hvis teknologien kan mindske arbejdstiden eller forbedre udbyttet eller udnyttelsen af ressourcer. Der findes en liste over, hvilke teknologier du kan søge tilskud til.

Spørgsmål
Er du i tvivl om, hvorvidt du lever op til kriterierne for at søge tilskud, og/eller har du brug for hjælp til ansøgningen? Så kontakt miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Få tilskud til økologisk teknologi

Hvis du er ny økolog, kan du snart søge om økologisk investeringsstøtte.

Det er ikke helt på plads endnu, hvornår tilskudsordningen åbner, men det forventes at blive den 29. april 2021.

Du kan søge tilskud til ny teknologi, som bidrager til at forbedre produktiviteten – det kan fx være, hvis teknologien kan mindske arbejdstiden eller forbedre udbyttet eller udnyttelsen af ressourcer. Der vil blive offentliggjort en liste over, hvilke teknologier du kan søge tilskud til.

Spørgsmål
Er du i tvivl om, hvorvidt du lever op til kriterierne for at søge tilskud, og/eller har du brug for hjælp til ansøgningen? Så kontakt miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Miljøledelse med din telefon – så nemt kan det gøres

Har du styr på miljøledelsen?

Senest den 21. februar skal alle IE-husdyrbrug have miljøledelse samt vedligeholdelses- og reparationsplaner. Vi kan samle det hele for dig i vores app!

Skynd dig at kontakte miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen, hvis du vil vide mere.

Skræddersyet til dig
Hvis du vælger at leve op til de nye krav med Patriotisk Selskabs app, vil vi starte med at aftale et intromøde med dig, hvor vi bl.a. hjælper dig med at fastlægge dine miljømål for det kommende år.

Herefter laver vi en skræddersyet profil til dig i appen med dine miljømål. I appen får du:

 • Overblik over dine miljømål.
 • En notifikation 3 dage i forvejen, når du skal kontrollere et miljømål. Det kan fx være, at du skal tjekke vandmåleren, at drikkevandshanerne ikke drypper eller at affaldshåndteringen er korrekt – men det afhænger af, hvilke miljømål du har sat. Appen kan både indstilles til at give dig påmindelser månedligt, kvartalsvis og årligt. Når du har foretaget kontrollen, kan du tage et billede med appen – fx af vandmåleren – og skrive en kommentar.
 • Flydelagskontrol og kontrol af reparations- og vedligeholdelsesplaner. Her får du også en notifikation 3 dage i forvejen, når der er noget, du skal kontrollere.
 • Mulighed for at inddrage dine medarbejdere i forhold til kontrollen – måske er det en medarbejder, der skal have en notifikation på sin telefon i stedet for dig?
 • Mulighed for nemt at vise kommunen, at du lever op til lovgivningen, hvis du får et tilsynsbesøg.

 

I december trækker Patriotisk Selskab en rapport til dig, som viser, at du har opfyldt kravet om miljøledelse m.m. Rapporten skal sendes til kommunen inden årets udgang.

Pris
Det koster 500 kr. om måneden at få miljøledelse med Patriotisk Selskabs app. Med i prisen får du et årligt møde med en konsulent fra Patriotisk Selskab, der hjælper dig med at fastsætte miljømål for det kommende år og tilpasse din profil i appen herefter.

Det eneste, du selv skal gøre, er at registrere dine kontroldata i appen. Og så hjælpes vi ad med den løbende tilpasning af appen til dine mål og behov.

Nysgerrig?
Er du nysgerrig på vores nye digitale og simple løsning til at opfylde kravet om miljøledelse m.m.? Så kontakt miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen og hør mere.

Få tilskud til at tage lavbundsjorde ud af drift

Fra den 1. februar kan du søge tilskud til at tage lavbundsjorde ud af drift. Kompensationen for værditabet af jorden udbetales ad én omgang, og herudover får du også fuldt tilskud til udgifter til anlæg og projektering.

For at få tilskud, skal du stoppe dræning og jordbearbejdning – men du må fortsat gerne have dyr på græs, slå hø og gå på jagt på lavbundsjorden.

Kan du få tilskud?
For at kunne søge tilskud under den nye ordning skal der være tale om mere end 10 ha, og mere end 60 % af jorden skal have et kulstofindhold over 6 %. Zoom ind på kortet her og se din jords kulstofindhold.

Du kan søge tilskud til dine egne jorde, men det er også en mulighed at gå sammen med andre om ansøgningen.

Spørgsmål eller brug for hjælp til at søge tilskud?
Kontakt planteavlsmedarbejder Erik Willadsen eller natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen.

Forventede natur-tilskudsordninger i 2021

Igen i år 2021 forventes der at åbne en række tilskudsordninger, som har fokus på natur, miljø og klima. Kan du måske få tilskud til et af de projekter, du har på tegnebrættet?

Vi har her samlet en oversigt over nogle af de tilskudsordninger, som vi tror kunne være interessante for vores medlemmer.

Relevante tilskudsordninger 2021

 • Tilskud til sammenhængende arealer i og i tilknytning til Natura 2000-områder
 • Naturpleje i Natura 2000 – Rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning – læs mere her
 • Privat urørt skov
 • Privat skovrejsning
 • Minivådområder (en del af den kollektive ordning med oplandskonsulenterne, hvor du kan få gratis rådgivning)
 • Diverse ordninger fra Jagttegnsmidlerne, bl.a.:
  • Plant for vildtet
  • Plant for hasselmusen
  • Plant for birkemusen
  • Vådområder og vandhuller – læs mere her

 

Spørgsmål
Lyder nogle af de nævnte tilskudsordninger interessante? Eller har du en idé til et projekt, som vi skal hjælpe dig med at undersøge tilskudsmulighederne for?

Så kontakt natur- og miljørådgiver og oplandskonsulent Thyge Feldskou Autzen.

Få tilskud til mindre vådområde

Kunne du tænke dig et mindre vådområde, som kan være med til at skabe en bredere diversitet af flora og fauna og give et større levegrundlag for vildtet på din ejendom?

Så kan du søge om tilskud hertil frem til den 31. januar 2021. Der ydes tilskud til etablering af vådområder med over 600 m2 vandspejl under normale vejrforhold. Afhængig af antallet af ansøgere og godkendte projekter vil tilskuddet være mellem 12.000 og 15.000 kr. pr. projekt.

Alle tilladelser skal dog være i hus, inden du søger om tilskud, hvilket ikke giver dig meget tid at løbe på. Men tilskudsordningen forventes at åbne igen næste år med en ansøgningsfrist i januar 2022.

Hvis du synes, at idéen om et vådområde er interessant, kan du med fordel kontakte os allerede nu, så vi kan hjælpe dig med at sikre, at idéen bliver til virkelighed – enten nu eller ved næste ansøgningsrunde.

Spørgsmål eller brug for hjælp
Kontakt natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen.

Tilskud til naturpleje i Natura 2000

Frem til den 2. februar 2021 kan du søge om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning i Natura 2000-områder.

Det kan du få tilskud til
Du kan søge tilskud til de nødvendige udgifter, du har i forbindelse med projektet.

Under tilskudsordningen ”Rydning af tilgroede arealer” kan du søge tilskud til:

 • Konsulentbistand.
 • Materiel og anlægsarbejde vedrørende rydning af træer og buske og fjernelse af ryddet materiale.

 

Under tilskudsordningen ”Forberedelse til afgræsning” kan du søge tilskud til etablering af:

 • Hegn, herunder låger og led.
 • Drikkevandsforsyning.
 • Fangfolde.
 • Elforsyning.

 

Du ansøger om tilskud til udgifterne som standardomkostninger.

Er du interesseret?
Hvis du synes, det lyder interessant, så kontakt miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen eller natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen. Så screener vi dine arealer for, om de lever op til bestemmelserne i tilskudsordningen.

Husdyrproducent: Klar til de nye krav i 2021?

Har du flere end 2.000 stipladser til slagtesvin, 750 stipladser til søer eller 40.000 stipladser til fjerkræ? Så skal du have implementeret de nye krav om miljøledelse samt vedligeholdelses-, kontrol- og uddannelsesplaner inden den 21. februar 2021.

Herefter kan kommunen forlange dokumentation for, at du overholder kravene på din bedrift og kontrollere det ved tilsynsbesøg eller ved administrative tilsyn. Hvis du ikke får nogen tilsynsbesøg, skal du indberette dokumentation i slutningen af året.

Deltag i vores møde for griseproducenter den 19. november og bliv klogere på, hvordan du lever op til kravene – læs mere her.

Hvad indebærer de nye krav?
Formålet med de nye krav er at forebygge utilsigtet miljøpåvirkning omkring bedriften og uheld.

Når du skal i gang med dit miljøledelsessystem, kræver det, at du formulerer en miljøpolitik, fastsætter miljømål og udarbejder en handlingsplan. Handlingsplanen kan udarbejdes og formuleres, så den samtidig dækker behovet for vedligeholdelses- og kontrolplaner.

Et miljøledelsessystem skal evalueres mindst en gang om året – herunder skal mål og handlingsplanen tilpasses.

Kravet om uddannelsesplaner indebærer, at det for alle medarbejdere, der er tilknyttet din virksomhed, skal dokumenteres, at de har gennemgået den nødvendige uddannelse til at udføre deres arbejde. Herudover skal det kunne dokumenteres, at de er instrueret i, hvad de skal gøre, hvis der sker en ulykke eller et uheld på ejendommen.

Få det bedste ud af det
Om du er omfattet af de nye krav eller ej, kan det være en fordel med et miljøledelsessystem. Der er penge at spare på fx energi, vand, foder, brændstof m.v. Derudover har arbejdet med miljø en positiv effekt på omverdens opfattelse af landbruget.

Der er stor mulighed for at inkludere dine medarbejdere i arbejdet og give dem ansvar for dele af miljøledelsessystemet.

Miljøledelse kræver ikke nødvendigvis dyre investeringer. Det kan være, at du ønsker at reducere dit vand- eller brændstofforbrug det kommende år? Det kan også være, du gerne vil implementere nye tiltag, der kan gøre arbejdsmiljøet for dine medarbejdere bedre, fysisk eller psykisk? Måske har du mulighed for at udnytte overskudsvand eller -varme fra nærliggende industri – eller måske producerer bedriften selv overskudsvarme, der kan udnyttes af andre? Der er mange muligheder, og du kan arbejde med lige præcis det, der giver størst gevinst på din bedrift.

Et miljøledelsessystem bør ikke være for kompliceret. Der skal investeres tid i udformningen og tilpasningen af systemet, men herefter bør den daglige håndtering simplificeres. Systemet skal være et værktøj frem for en byrde, som kan bruges til at skabe fokus på en miljømæssig og bæredygtig udvikling af din bedrift – samtidig med at der kan være en økonomisk gulerod ved nogle af de miljøtiltag, der implementeres.

Spørgsmål
Her kan du tilmelde dig vores møde for griseproducenter, hvor du kan høre mere om de nye krav.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Sådan imødekommer dit landbrug en bæredygtig fremtid

Synes du, at det er udfordrende at tilpasse din produktion til omverdenens forventninger om bæredygtighed? Er du i tvivl om, hvad der egentlig forventes af dig? Hvordan du kan imødekomme forventningerne, samtidig med at du skal tjene penge på din produktion? Eller hvilke forventninger der kommer i fremtiden, som du skal tilpasse dig?

Med en RISE-analyse får du et overblik over, hvor bæredygtig din produktion allerede er – hvilket er et rigtig godt udgangspunkt for at kunne imødekomme omverdenens forventninger og udvikle din virksomhed i en mere bæredygtig retning.

Hvad er en RISE-analyse, og hvordan kan den hjælpe dit landbrug?
RISE-analysen måler niveauet af bæredygtighed i din virksomhed og produktion hele vejen rundt på forhold som jord, husdyrproduktion, næringsstoffer, vand, energi og klima, biodiversitet, arbejdsforhold, livskvalitet, økonomi og driftsledelse. Mange opdager, at de faktisk har en mere bæredygtig virksomhed, end de går rundt og tror – og samtidig vil du med RISE-analysen finde ud af, hvilke knapper du kan dreje på for at skrue op for bæredygtigheden i lige netop din produktion.

I disse tider er en RISE-analyse hermed en fornuftig investering. Du får et produkt, du kan vise frem til samarbejdspartnere m.v., og du kan tydeligt se, hvilke tiltag du med fordel kan iværksætte, og hvad omkostningerne – men også gevinsterne – er herved. Alt i alt er RISE-analysen med til at fremtidssikre din virksomhed, både i forhold til bæredygtighed og klima.

Hvad Patriotisk Selskab kan gøre for dig
I forbindelse med udarbejdelsen af RISE-analysen hjælper vi dig også med at lægge en bæredygtig plan for udviklingen af din virksomhed, både med forslag til små ændringer, der ikke koster noget, og med bud på større investeringer, der kræver mere økonomi og overvejelse. Det kan samtidig være, at din plan medfører besparelser på tid eller omkostninger til fx brændstof, vand eller el.

Vi har selvfølgelig fokus på, at ændringerne skal give mening for dig og passe ind i den samlede plan for udviklingen af din virksomhed.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvad RISE-analysen kan gøre for netop dit landbrug? Så kontakt vores miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Slagterinedlukninger: Styr på produktionstilladelsen?

Coronakrisen har hos nogle griseproducenter medført aflyste og ændrede aftaler om afhentning af grisene. Hvis det er tilfældet hos dig – har du så tjek på din produktionstilladelse, og at der ikke har været ændringer i vægtforholdene, der gør, at du overskrider tilladelsen ultimo 2020?

Hvis din produktion eller vægtintervallerne har ændret sig, så er det med at få det løst nu. Der er flere løsningsmuligheder. Vi tager gerne et kig på din produktion samt dine ønsker til produktionen fremover, så vi kan finde den bedst mulige løsning for dig.

Vi forventer, at der snart kommer et boom af tilsynsbesøg, idet kommunen pga. corona ikke har haft mulighed for at tage på besøg på bedrifterne i foråret.

Spørgsmål eller brug for hjælp?
Kontakt endelig miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen for en snak.