Kategoriarkiv: Økonomi

eco

Har du råd til gødning i 2023? Læg en plan nu

Af chefkonsulent Anders Halberg

Vi har en forsyningskrise på gødningsmarkedet, og det ser ikke ud til at blive bedre i den nærmeste fremtid. Listen af leverandører, der kan forsyne det danske marked med gødning, var allerede kort i forvejen, og den bliver kun kortere pga. handelsembargoer og manglende gasforsyninger fra Rusland.

Du bør derfor allerede nu overveje din gødningsplan for 2023, hvor det ikke er sikkert, at du kan gøre, som du plejer. Hvordan vil du finansiere gødningen, og kan du skære ned på dit forbrug? Hvad er risikoen for, at du ikke kan få den gødning, du plejer, og hvilke økonomiske konsekvenser vil det have? Er der alternativer til den gødning, du plejer, og hvilke? Kan du gøre noget allerede nu for at forebygge eller afdæmpe problemer i det nye år?

Vi er for afhængige af Rusland
I dag har vi kun et par gødningsvirksomheder tilbage i Danmark, hvis produktion består i at blande forskellige flydende kvælstofholdige gødninger sammen inden udlevering til landbruget – men der produceres ikke gødning i Danmark længere.

Markedet for fast og flydende gødning domineres af enkelte store producenter, som producerer gødningen på deres fabrikker i Norge, Finland og Tyskland.

En opgørelse, som kan ses længere nede på siden, viser dog også, at der i 2016 til 2020 blev leveret en pæn andel gødning til Danmark fra Rusland, Polen og Litauen. Der er stor usikkerhed omkring forsyningen fra Rusland – og produktionen i Polen er ikke den samme, efter Rusland har lukket for gassen til landet. Den samme risiko gør sig gældende for Litauen.

Konkurrencesituationen er derfor ugunstig, da vi i Danmark – og mange andre lande i Europa – står til at blive afhængige af enkeltleverandører for at kunne sikre den gødning, som markerne behøver i foråret 2023.

Det vil formentlig medføre endnu højere gødningspriser og i værste fald mangel på gødning, medmindre vi begynder at rette blikket ud i verden.

På figuren herunder kan du se, hvor vi importerer gødningen fra i Danmark:

Dansk forsyning af kvælstof i uorganisk gødning med et indhold på >20 % N i perioden 2016-2020. Kilder: Landbrugsstyrelsen, grovvareselskabers hjemmesider.

Gør dig ikke afhængig af én type gødning
Gødningspriserne bliver næppe bedre lige foreløbig, så vi kan se frem til et 2023, hvor der tæres hårdt på planteavlsøkonomien på mange bedrifter. Derfor er det nu, landmændene skal gøre deres indflydelse i grovvareselskaberne gældende, så der kan importeres andre former for gødning. Vi skal være mindre afhængige af ammoniumnitratgødning, som vi er vant til at bruge her i Nordeuropa.

Alternativer kan fx være fast urea, flydende urea-ammoniumnitrat (N32) eller flydende ammoniak. Det kan godt være, at det ikke er den optimale løsning rent plantefagligt, men det er bedre end ingenting og kan være med til at afhjælpe konkurrencen i markedet.

Herudover kan du overveje forbruget af gødning på din bedrift. Kan du eksempelvis skrue ned ved at nedmulde halm efter høst eller ved at etablere flere efterafgrøder?

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Anders Halberg.

Sæt penge på iværksætter-/etableringskontoen – frist 12/5

Har du planer om at investere i en virksomhed – eller har du allerede investeret i 2021? Så kan du få fradrag ved at anvende iværksætter- eller etableringskontoen.

Med en iværksætter- eller etableringskonto kan du spare op af din løn til at investere i en virksomhed og trække indskuddene på kontoen fra i skat. Efter du er etableret, kan du fortsætte med at indskyde i de efterfølgende fire indkomstår. Her kan du også vælge at indskyde overskud af virksomheden.

Hvis du skal nå at trække et indskud for 2021 fra i skat, er det ved at være tid til at sætte pengene ind på kontoen. Der er frist for indbetaling torsdag den 12. maj. Normalt er fristen den 15. maj, men pga. helligdag og weekend ligger fristen tidligere i år.

Der kan også være mulighed for at anvende reglerne om etablerings- og iværksætterkonto uden indskud – vi anbefaler, at du taler med din konsulent herom.

Iværksætter- eller investeringskonto – sådan er reglerne
Du kan indsætte 250.000 kr. om året eller op til 60 % af din nettoløn på iværksætter- eller etableringskontoen. Du skal dog mindst indsætte 5.000 kr.

Du må bruge indskuddene på iværksætter- eller etableringskontoen til følgende:

 • Købe afskrivningsberettigede aktiver, fx bygninger og maskiner.
 • Betale løn og husleje og andre driftsomkostninger, som er fradragsberettigede.
 • Betale udgifter til forsøg og forskning m.v.
 • Købe aktier og anparter for at etablere virksomhed i selskabsform.

 

Husk, at pengene rent faktisk skal bruges til investering i virksomhed – ellers er det en dårlig idé med en iværksætter- eller etableringskonto.

Når du bruger indskuddene på kontoen, er det et krav, at investeringen skal have et vist omfang. Du skal mindst have investeret for 93.600 kr. i 2021 for at kunne benytte iværksætter- eller etableringskontoen (94.700 kr. i 2022). Herudover skal virksomheden kræve en arbejdsindsats fra dig eller din ægtefælle på mindst 50 timer om måneden.

Hvilken type konto skal du vælge?
Hovedreglen er, at hvis du betaler topskat, skal du vælge en iværksætterkonto, mens en etableringskonto anbefales til dig, som ikke betaler topskat.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din økonomikonsulent eller chefkonsulent Mimi Shin Jensen.

Undgå at din adgang til Ø90 lukker

Fra den 1. juli ændrer SEGES den måde, som Ø90-abonnementet er bygget op på. Programmet kommer fremover til at bestå af tre moduler, hvor du betaler for de moduler, som du er tilmeldt.

Du skal derfor tage stilling til, hvilke moduler du gerne vil tilmeldes. Hvis du ikke gør noget, lukker din adgang til Ø90 den 1. juli.

Dit kommende Ø90-abonnement
De tre moduler hedder Bogholderi, Økonomistyring og Regnskab.

Du skal forholde dig til, hvad du egentlig bruger Ø90 til? Bruger du det kun til at bogføre, eller bruger du det også til andre opgaver?

Jo færre moduler, du har brug for, jo lavere en prisstigning vil du opleve. Din pris kommer desuden til at afhænge af omsætningen i din virksomhed og antallet af bilag.

Hvis du har behov for flere moduler i Ø90, kan du benytte anledningen til at overveje, om dit bogholderi skal være mere digitalt? For du kan nemlig ”spare” nogle af modulerne væk ved at begynde at bruge eksempelvis Summax.

Overvej digitalt bogholderi med Summax
Der er en ny bogføringslov på vej, som på sigt vil sætte krav om, at dit bogholderi skal være digitalt. Det forventes, at kravet træder i kraft fra år 2024 for selskabsregnskaber og fra år 2026 for personlige regnskaber.

Med Summax kan du leve op til kravet om et digitalt bogholderi. Ved at få Summax allerede nu, kan overgangen til programmet ske i et stille og roligt tempo, hvor du har god tid til at lære de mange funktioner at kende.

Patriotisk Selskabs Summax-superbrugere har stor erfaring med at hjælpe landmænd godt i gang med Summax, og langt de fleste bliver glade for programmet og oplever, at hverdagen er nemmere med Summax, fordi det letter arbejdsprocesserne.

Med Summax kan du:

 • Arkivere alt ét samlet sted, så det altid er nemt at finde
 • Sende billeder af fysiske bilag fra din mobil og direkte til Summax-arkivet
 • Altid tilgå og finde de bilag, du skal bruge – også de ældre af slagsen
 • Få et fast flow, når bilagene skal godkendes, som er nemt og effektivt at følge
 • Bogføre og betale en regning i én og samme arbejdsgang
 • Få et godt fundament for at følge op på dine bilag
 • Spare penge på papir, udskrifter og frimærker

 

Brug for hjælp
Har du brug for hjælp til at vælge det rette Ø90-abonnement, så du undgår, at din adgang til Ø90 lukker? Kontakt din sædvanlige rådgiver, som også kan hjælpe dig med overvejelserne om at overgå til digitalt bogholderi.

Forbedring af klimaaftryk kræver økonomisk bæredygtighed

I takt med at menneskets klimaaftryk bliver større og større, og klima og bæredygtighed får stadig større opmærksomhed i hele verden, stilles der krav til landbruget om at gøre noget nu.

Og det er der noget, der tyder på, at landmændene godt ved, kan vores direktør Christian H. Vesterager konstatere. I hvert fald måtte han i sidste øjeblik træffe beslutning om at ændre adressen for Patriotisk Selskabs klimadag den 29. april til Odense Congress Center, fordi Patriotisk Selskabs lokaler ikke kunne rumme de mange tilmeldinger, der pludselig strømmede ind:

”Det er også et meget vigtigt emne, vi sætter fokus på, nemlig hvad den enkelte landmand konkret kan gøre i sin virksomhed for at leve op til ESG, og hvordan man med et klimaregnskab kan måle på og forbedre virksomhedens miljømæssige aftryk. Vi forventer, at flere kunder vil kontakte os efter klimadagen for at få hjælp til at vælge den rette klimaberegningsmodel og få lavet en ESG-rapport”, siger han.

Flere udbydere af klimaberegninger
Til vores klimadag deltog forskellige udbydere af klimaberegninger, så de ca. 70 deltagere kunne få et bredt indblik i markedet:

 • ConTerra – hvis model kan håndtere skov, mark og husdyr
 • SEGES – hvis model kan håndtere mark og husdyr
 • Nordic Green Solutions – som kan måle på energiforbrug

 

”Der er repræsenteret mange forskellige driftsgrene i lokalet, og ingen model kan rumme det hele – derfor er det vigtigt at kende de forskellige modeller”, påpegede formand for Patriotisk Selskabs Økonomiudvalg Christina Ahlefeldt-Laurvig, da hun bød velkommen.

ESG hos Rosenfeldt
Men hvad er ESG?

”ESG betyder egentlig bare ’opfør dig ordentligt’, nu er der bare kommet nogle bogstaver på”, påpegede Nicolai Oxholm Tillisch fra Rosenfeldt. Rosenfeldt er langt fremme på ESG-dagsordenen og har været det længe inden, der overhovedet var nogen, der talte om ESG. Nicolai Oxholm Tillisch kunne berette om Rosenfeldts mange forskellige tiltag, og hvordan tiltagene passer ind under hhv. E’et, S’et og G’et i ESG.

På Rosenfeldts ”E-liste” – altså de miljø- og klimamæssige tiltag – er bl.a. biodiversitetsprojekter, præcisionsjordbrug, solceller og vindmøller. På S-listen” – altså de sociale tiltag – er bl.a. DiSC-profiler, sociale arrangementer for medarbejderne, APV og Åbent Landbrug.

Men ifølge Nicolai Oxholm Tillisch burde G’et i ESG – Governance – egentlig stå forrest:

”Alt det andet lader sig ikke gøre, hvis ikke vi har økonomien med os”, konstaterede han.

Nicolai Oxholm Tillisch understregede, at man skal vælge de tiltag, der giver mening i den virksomhed, man har:

”Start i det små og begynd med det, som er nemt og sjovt at gå til”, lød anbefalingen fra Nicolai Oxholm Tillisch.

Hvad kan man få ud af at arbejde med ESG?
Vores økonomikonsulent Lone Bendixen startede klimadagen med en ”indflyvning” til ESG og kom i den forbindelse ind på, hvad man kan få ud af at arbejde med ESG:

”Det er en license to produce og sikrer hermed, at man kan afsætte sine produkter, låne penge osv. Herudover bliver det nemmere at få øje på potentielle bæredygtige tiltag, der kan bruges til at styrke den økonomiske bundlinje. Fokus på ESG kan også oplagt være en igangsætter til at lave en egentlig virksomhedsstrategi, som ESG er en del af. Med en strategi har man en retning og overblik til at træffe de rette beslutninger, både økonomisk og bæredygtigt. Det er fx nemmere at beslutte, hvilke ting man skal investere i”, fortalte hun.

Få hjælp til klimaregnskabet
Hos Patriotisk Selskab tilbyder vi hjælp til at vælge den rette klimaberegningsmodel og udarbejde en ESG-rapport.

Herunder kan du finde kontaktoplysninger på vores bæredygtighedsteam:

Chefkonsulent Anders Halberg: 6315 5425 / 2250 4444 / ach@patriotisk.dk
Økonomikonsulent Lone Bendixen: 6315 5429 / 2244 2870 / lbe@patriotisk.dk
Virksomhedsrådgiver Lene Nygård: 6315 5489 / 2963 2208 / ln@patriotisk.dk
Virksomhedsrådgiver Carsten Hansen: 6315 5436 / 5126 9043 / cah@patriotisk.dk
Miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen: 6315 5420 / 2917 0463 / kfn@patriotisk.dk
Miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen: 6315 5437 / 9189 7505 / mdt@patriotisk.dk
Planteavlsmedarbejder Erik Willadsen: 6315 5441 / 5070 1013 / erw@patriotisk.dk
Økologikonsulent Anders Holm Rasmussen: 6315 5438 / 9189 2445 / ahr@patriotisk.dk

Skatteoptimering i levende live

Af chefkonsulent Mimi Shin Jensen, Patriotisk Selskab

For mange er det svært at tale om døden, selvom det er et livsvilkår. Det betyder, at det ofte er et manglende punkt på dagsordenen, når der afholdes regnskabsmøder med vores medlemmer.

Og det er ærgerligt, for det kan gøre en stor kontant forskel for dine efterladte, hvis du sørger for en skattemæssig forberedelse af din formue til den dag, hvor du ikke er her mere.

Nedenfor følger en gennemgang af de muligheder, der er for skatteoptimering, inden bedriften ender som dødsbo. Læs videre og få bl.a. svar på, hvilke værdier skattepligten måles på – og hvordan du kan nedbringe din formue inden din død for at optimere arven til dine efterladte. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig – find mine kontaktoplysninger her.

Hvornår er et dødsbo skattefrit?
I dag er et dødsbo skattefritaget, hvis værdien af boet er under 3.070.100 kroner.

Skattepligtsmålingen – det vil sige dødsboets værdi som summen af alle afdødes værdier minus al afdødes gæld – sker ud fra aktivsummen og nettoformuen. Heri medregnes ikke værdien af den skattefri beboelse.

Er man gift og har delingsformue, må den samlede formue således maksimalt beløbe sig til to gange 3.070.100 kroner – det vil sige 6.140.200 kroner.

Overstiger enten aktivsummen eller nettoformuen grænsen for skattefritagelse på skæringsdagen, er boet IKKE fritaget fra at skulle betale dødsboskat af boets indtægter samt skattepligtige kapitalgevinster som for eksempel fortjeneste på fast ejendom samt genvundne afskrivninger og aktiegevinster.

Dødsboskatten udgør 50 procent, mens aktieskatten er 42 procent på beløb over 57.200 kroner.

Der kan således påhvile et bo meget store udskudte skatter i form af værdistigninger og foretagne afskrivninger, hvis ejendommen er erhvervet for år tilbage. Det er i særligt disse situationer, man bør undersøge mulighederne for at foretage dispositioner, som nedbringer boets formue, før det ender som et dødsbo.

Praksis tillader skatteoptimering i tilknytning til nært forestående død
Det er ifølge praksis ganske lovligt at skatteplanlægge, også selvom man ved, at døden er nær, og det er derfor, man skatteplanlægger.

En af de mere kendte afgørelser på området er Vestre Landsrets kendelse fra 2016. Sagen omhandlede en formuende landmand, som ejede to landbrugsejendomme, hvorpå der påhvilede en betydelig latent skat.

Da han fik konstateret uhelbredeligt kræft, begyndte han målbevidst at reducere sin formue til et beløb under den skattefri bundgrænse.

Dette gjorde han blandt andet ved at optage gæld i ejendommene, hvorefter han overdrog provenuet som gave til sin ægtefælle som særeje.

Forud for disse dispositioner var hans nettoformue opgjort til godt 14 millioner kroner, mens ægtefællens formue var på knap en million kroner. Efter overførslen var landmandens formue nedbragt til 1,4 millioner kroner, mens ægtefælles formue var forøget til 13 millioner kroner.

Herefter optog han yderligere gæld med blandt andet pant i ægtefællens bankkonto, hvor den kontante gave var placeret, og overdrog samme dag 5,66 millioner kroner til sine to døtre i gave og betalte gaveafgiften.

Selvom Skattestyrelsen gjorde indsigelse, var det både Landsskatterettens og senere Vestre Landsrets opfattelse, at landmandens skattereducerende initiativer ikke kunne anfægtes. Herved blev skatten i dødsboet reduceret fra 6,2 millioner kroner til nul kroner.

Det gav fornyet liv i rådgivningsbranchen om mulighederne for optimering af skatten i levende live.

Sidste år fik vi endnu en dom på en lignende problemstilling – denne gang afgjort af Højesteret.

Sagen vedrørte en velhavende enke, som lige før sin død overdrog aktier og penge for cirka 13 millioner kroner til sin eneste søn.

Hun betalte gaveafgiften og aktieavancen, som beløb sig til cirka 6,3 millioner kroner, til skattemyndighederne. Det skete 11 dage før hendes død.

Skattemyndighederne gjorde gældende, at den frivilligt indbetalte skat, som endnu ikke var forfalden, samt gaverne til sønnen skulle indgå som aktiver i dødsboet, således at boet blev skattepligtigt.

Højesteret var ikke enige, og derfor forblev dødsboet skattefritaget.

Med Højesterets dom blåstemples skatteoptimering i tilknytning til en nært forestående død, også selvom dispositionerne utvivlsomt er begrundet i skattemæssige overvejelser.

Til trods herfor må anbefalingen fra Patriotisk Selskab dog være, at du begynder at nedbringe formuen i god tid inden din død, hvis det på nogen måde er muligt.

Sådan kan du nedbringe din formue
Der er flere måder at nedbringe din formue på – og hermed optimere det kommende dødsbo.

Gaver
Den mest anvendte metode til at nedbringe formuen er at give afgiftsfri gaver til børn, børnebørn og svigerbørn. Over en kortere årrække er det herved muligt at nedbringe sin formue væsentligt.

Det er en strategi, som hyppigt bliver anvendt, fordi der kan overføres store beløb til næste generation uden hverken skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser.

Er der ikke likvider nok, hvis for eksempel formuen er bundet i boligen, kan man overveje at belåne ejendommen til finansiering af gaverne på samme måde som i Vestre Landsrets afgørelse.

Da arveafgiften er den samme som boafgiften, kan det også være en fordel at give større gaver i levende live, hvis det betyder, at arvingerne i sidste ende vil spare 50 procent i dødsboskat, før arven tildeles.

Oprettelse af særeje
Hvis man har en ægtefælle, som har planer om at sidde i uskiftet bo, kan man overveje at placere de aktiver, hvorpå der påhviler en udskudt skat, i et særeje. Særejet bliver målt selvstændigt i forhold til skattepligt og skal skiftes ved død. Er særboets aktiver og nettoformue under beløbsgrænsen, kan særboets aktiver herefter udloddes til handelsværdi uden beskatning til arvingerne.

Oprettelse af særeje kan dog have andre familie- og arveretlige konsekvenser, som der skal tages hensyn til.

Skattefri virksomhedsomdannelse
En skattefri virksomhedsomdannelse kan også anvendes til at nedbringe formuen. Potentialet ved denne løsning ligger i, at værdien af virksomhedens aktiver og passiver efter virksomhedsomdannelsen bliver konverteret til et nettoaktiv, og derfor kan det have stor betydning for, om boet ligger over eller under den skattefri bundgrænse.

Optimeringsmuligheder hvis dødsboet ikke kan skattefritages
Der er også optimeringsmuligheder i forbindelse med selve dødsbobehandlingen.

Hvis dødsboet ikke kan skattefritages, vil fokus automatisk flytte sig til den skat, der så skal betales.

Her vil man foretage en konkret vurdering af, hvor beskatningen ligger bedst. Der er en væsentlig forskel på marginalskatten for fysiske personer, som ligger på cirka 56 procent, og på dødsbo-skatten, som ”alene” udgør 50 procent af den skattepligtige indkomst. Derfor er det ikke altid en fordel at skubbe skattebyrden videre til næste generation, hvorfor man i stedet skal tåle beskatningen i boet.

Det vil altid være en konkret vurdering.

Husk, at der også skal betales boafgift af arven
Dødsboets pligt til at svare indkomstskat må ikke forveksles med pligten til at svare boafgift af den arv, som i sidste ende tilfalder arvingerne. Boet skal betale en boafgift på 15 procent af arv til arvinger i den nærmeste familie, når arven overstiger et bundfradrag på 312.500 kroner i 2022.

Når boafgiften på 15 procent er trukket fra, skal boet derudover betale en tillægsboafgift på 25 procent af arv til arvinger udenfor den nærmeste familie.

Boafgiften betales således, efter der er indeholdt eventuel dødsboskat på 50 procent.

Står man i den situation, at man alene vil efterlade sig arvinger, der ud over boafgiften skal betale tillægsboafgift på 25 procent, kan man med fordel lade en eller flere velgørende foreninger arve 30 procent af formuen på betingelse af, at foreningen betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger. Arvingerne vil herefter modtage de 70 procent af formuen uden at skulle betale afgift.

Dette vil betyde, at dine arvinger får en større del af arven udbetalt.

Spørgsmål
Der er altså mange optimeringsmuligheder, som de færreste er bekendte med, og som du med fordel kan begynde at sætte i værk – også selvom du er sund og rask, og din død forhåbentlig ligger langt ude i fremtiden.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning om optimering af skat i levende live? Så kontakt chefkonsulent Mimi Shin Jensen.

Vi tilbyder også et individuelt møde med fokus på arveplanlægning og optimering af din formue til en særpris á 2.500 kr. ekskl. moms. Læs mere her.

Betal håndværkerregningen nu, hvis du vil have fradrag

Håndværkerfradraget er blevet afskaffet pr. den 1. april 2022. Men du kan stadig få fradrag, hvis du har fået foretaget håndværkerarbejde i din bolig eller din fritidsbolig i de første tre måneder af 2022.

Arbejdet skal være udført senest den 31. marts 2022, og du skal betale regningen senest den 31. maj 2022.

Her kan du se, hvilke håndværkerydelser du kan få fradrag for.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Jens Kring.

Udenlandske ansatte: Regulér kun løn ved forlænget ophold

Når du ansætter udenlandske medarbejdere fra lande uden for EU, er det et krav, at løn- og ansættelsesvilkårene skal være sædvanlige efter danske forhold – ellers vil SIRI ikke give din medarbejder opholds- og arbejdstilladelse. Det betyder, at lønvilkårene skal følge den gældende overenskomst på området.

I starten af 2022 udmeldte SIRI, at løn- og ansættelsesvilkårene også skal være sædvanlige, når der søges om forlængelse af opholds- og arbejdstilladelser.

Vi har ventet på en afklaring om, hvad dette betyder, og nu har SIRI præciseret, at de lønsatser, som opholds- og arbejdstilladelsen er givet efter, gælder i hele tilladelsesperioden, også selvom der kommer lønstigninger i mellemtiden.

Når du ansætter en udenlandsk medarbejder på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, skal lønnen hermed først reguleres, hvis der senere indgives en ansøgning om forlængelse af opholdet og arbejdstilladelsen.

Arbejdsgiverforeningerne udmelder nye lønsatser den 1. marts hvert år. I de tilfælde, hvor ansøgningen om opholds- og arbejdstilladelse er indgivet før den 1. marts, men hvor tilladelsen først bliver givet efter den 1. marts, er det de gamle lønsatser, der gælder.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just eller lønrådgiver Tina Christiansen.

KA’s overenskomst ”godkendt” af SIRI

Der har hersket tvivl om, hvorvidt man kunne søge arbejds- og opholdstilladelse til udenlandske medarbejdere på baggrund af KA’s overenskomst.

SIRI har nu oplyst, at virksomheder, der er omfattet af en kollektiv overenskomst – uanset om det er KA’s eller GLS-A’s overenskomst – skal behandles ens, når der tildeles arbejds- og opholdstilladelse til udenlandske medarbejdere. Det betyder, at KAs overenskomst kan anvendes på lige fod med andre kollektive overenskomster.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just eller lønrådgiver Tina Christiansen.

44 år – og lidt endnu

44 år på samme arbejdsplads kan vist roligt beskrives som indbegrebet af loyalitet. Ikke desto mindre er det så længe, Karsten Sørensen har viet sit arbejdsliv til Patriotisk Selskab. Selvom han nåede pensionsalderen for flere år siden, så trækker pensionisttilværelsen endnu ikke helt i ham, og vi har derfor glæde af ham som rådgivende konsulent på nedsat tid fremover.

For størstedelen af vores kunder er Karsten Sørensen et velkendt ansigt. I nogle særlige tilfælde har han faktisk fulgt samme familie og deres landbrugsvirksomhed i alle sine 44 år hos Patriotisk Selskab – inklusiv de dertilhørende generationsskifter:

“De kunder, jeg har haft fra starten, har jeg oplevet utrolig mange ting sammen med: Børnene har overtaget ejendommen fra deres forældre, så har de selv fået børn og forældrene er måske døde. Jeg har virkelig været helt tæt på dem, og der er meget mere end bare landbrug i det.”

Det er uden tvivl mødet med kunderne – familierne – der gør arbejdet til noget særligt for Karsten. Hans hovedopgaver har været regnskaber, skat, årsrapporter og budgetter, og han ved godt, at det for de fleste udenforstående måske ikke lyder som det mest spændende i verden:

”Til dem, der synes, at det lyder kedeligt at arbejde med tal, siger jeg altid: Tænk lige på, hvor godt vi kender hinanden. I rådgivningsbranchen er vi tæt på vores kunder. Det handler om meget mere end bare selve virksomheden, og på den måde kommer vi meget tættere på hinanden.”

En rivende udvikling i landbruget

Igennem de seneste 44 år har meget ændret sig. Med barndomsminderne om hestedrevet landbrug i tankerne reflekterer Karsten Sørensen over den rivende udvikling, som landbruget altid har været i. Særligt har den teknologiske udvikling gjort stort indtryk på ham:

”Dengang jeg startede hos Patriotisk Selskab, gjorde vi det med papir og blyant, og jeg kan huske, da vi fik den første pc. Vi var 4-5 stykker, der skulle deles om én, og vi vidste jo dårligt nok, hvad vi turde trykke på. Men der er virkelig sket meget frem til i dag. Det samme gør sig gældende inden for planteavl – der har været en enorm teknologisk udvikling ude i marken.”

Karsten fortæller, hvordan omkostninger til produktionen er steget igennem tiden, men at udbytterne samtidig er blevet tilsvarende bedre. Det har været tydeligt for ham igennem årene, hvordan både landbrugsdriften og Patriotisk Selskab har udviklet sig – hvilket er en af grundene til, at Karsten har holdt fast i samme arbejdsplads i alle disse år.

”Arbejdet har altid være spændende i mine øjne, og så er det bare rart at komme ind og snakke med sine kollegaer. Jeg har så tit sagt – og det har min kone også sagt til mig – at jeg ikke behøver en hobby, fordi arbejdet er min hobby. Det gør det svært at give slip.”

Hos Patriotisk Selskab er vi naturligvis glade for, at vi stadig kan trække på Karstens mangeårige erfaring, og at vi kan tilbyde vores kunder at de kan få del i hans viden – lidt endnu.

Lønadministration på abonnement: Tryghed til en fast pris

Der er meget administration i at have medarbejdere. Som arbejdsgiver støder du sikkert jævnligt på spørgsmål i hverdagen, som du har brug for et hurtigt svar på.

Hos Patriotisk Selskab kimer telefonen i hvert fald ofte med spørgsmål om løn, ansættelser, opsigelser, sygdom hos medarbejdere, udenlandsk arbejdskraft, firmabiler, tjenesteboliger, kontrakter osv.

Derfor kan du nu købe lønadministration på abonnement hos Patriotisk Selskab. På den måde kan du, til en fast pris, frit ringe til vores rådgivere med dine spørgsmål.

Samtidig kan du være tryg ved, at der altid sidder nogen klar til at rådgive dig om dine udfordringer. Lønadministration og det arbejdsretlige er noget, der bare skal være styr på – ellers kan det hurtigt give utilfredse medarbejdere og dét, der er værre. Med et lønabonnement bliver du rådgivet, så du kan gøre alting rigtigt og til tiden.

Vælg et abonnement, der dækker dine behov
Vi har fem forskellige abonnementer, du kan vælge imellem.

Vælger du et basis-abonnement, får du fri hjælp til spørgsmål om løn på telefon og mail, men du står selv for udarbejdelsen af lønnen.

Hvis du har brug for mere hjælp, kan du overveje abonnementerne Basis+, Normal, Ekspert og Ekspert+.

Med Ekspert+ udarbejder Patriotisk Selskab lønnen for dig som en del af abonnementet. Herudover kan du frit ringe til os med alle dine spørgsmål om løn, medarbejdere, personalejura m.m. I abonnementet indgår også muligheden for udarbejdelse af kontrakter, fx ansættelseskontrakter og kontrakter om fri bolig. Desuden du får en plads i vores nye netværksgruppe, hvor vi sætter fokus på, hvordan du skaber en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne har lyst til at blive i mange år – læs mere her.

HER KAN DU SE HVAD ABONNEMENTERNE KOSTER, OG HVAD DE INDEHOLDER. Priserne er ekskl. moms.

Konkret juridisk sagsbehandling er ikke inkluderet i abonnementerne.

Du kan selvfølgelig stadig købe lønrådgivning uden abonnement. I så fald betaler du blot for rådgivningen pr. påbegyndt kvarter. For mange vil et lønabonnement derfor være en billigere løsning.

Patriotisk Selskabs lønteam
Når du ringer til Patriotisk Selskab med dine spørgsmål, får du en af disse medarbejdere i røret:

Fra venstre:

 

Interesseret?
Hvis du har spørgsmål eller godt kunne tænke dig et lønabonnement, så kontakt chefkonsulent Mimi Shin Jensen hurtigst muligt og inden den 1. april.