Kategoriarkiv: Økonomi

eco

Seniorkonsulent Tommy Bjerregaard går på pension

Den 29. januar har seniorkonsulent Tommy Bjerregaard sidste arbejdsdag hos Patriotisk Selskab. Han går på pension efter 34 år hos os – og før dét, godt et årti hos hhv. Statens Husdyrsbrugsforsøg, Afdeling for svin, samt i ”rullende afprøvninger”, dengang under Danske Slagterier.

Tommy Bjerregaard er oprindeligt uddannet husdyrbrugstekniker med speciale i svin og har dermed arbejdet med svineproduktion hele sin karriere. Da han startede hos Patriotisk Selskab, fik han også den økonomiske vinkel med gennem en række merkonomfag og kurser – og arbejder i dag med hele paletten af økonomirådgivning: Regnskab, skat, drift, budgetter og virksomhedsanalyser. Herudover har han de senere år været ansvarlig for vores internationale samarbejde på svineområdet i agri benchmark.

Svineproducenterne har været dygtige til at effektivisere
Gennem sin karriere har Tommy Bjerregaard været vidne til en stor forandring og udvikling i svineproduktionen:

”Afregningspriserne var højt oppe fra midt 80’erne til start 90’erne. De tider er forbi, bortset fra sidste år hvor vi næsten var deroppe. Prisindekset på landbrugsvarerne er ikke fulgt med i forhold til det øvrige samfund – og alligevel tjener landmanden næsten det samme i dag”, fortæller Tommy Bjerregaard og fortsætter:

”Det skyldes, at de danske landmænd har været så dygtige til at effektivisere! De har simpelthen udviklet og udvidet deres bedrifter, automatiseret og bragt omkostningerne ned, så forretningen stadig hænger sammen. Jeg er meget imponeret over, hvor godt de danske svineproducenter har gjort det. Jeg oplever, at mine kunder virkelig er innovative og har været omstillingsparate i forhold til de udsving, der har været i branchen”.

Tommy Bjerregaard retter en tak mod sine kunder:

”Jeg har været glad for samarbejdet med hver og én, og det har givet mig rigtig meget. Nogle af kunderne har jeg haft fornøjelsen af at samarbejde med, siden jeg startede hos Patriotisk Selskab”.

Fra folieark til Internet
Også på de interne linjer her hos Patriotisk Selskab har Tommy Bjerregaard oplevet meget:

”Vi er gået fra at bruge blyant og viskelæder, til at næsten alt i dag foregår på Internettet. Et eksempel på dét er vores virksomhedsanalyser, som – da jeg startede hos Patriotisk Selskab – blev skrevet på folieark og renskrevet på gammeldags skrivemaskine. Vi har hernæst været igennem flere forskellige programmer frem mod i dag, hvor virksomhedsanalyserne lægges ind på vores egen digitale platform MyBusiness. Det betyder, at kunden har alle sine tal samlet ét sted og nemt kan benchmarke virksomheden op mod sig selv og andre – og at det derfor er blevet endnu mere værdifuldt at få lavet virksomhedsanalyse hos Patriotisk Selskab”, siger Tommy Bjerregaard, som giver udtryk for at have haft 34 gode år i virksomheden:

”Det har været rigtig spændende at arbejde hos Patriotisk Selskab, både fagligt og personligt. Og så føler jeg, at jeg har haft de bedste kolleger. Udover at mine kolleger er dygtige, har vi også haft et godt samarbejde og en god kemi. Patriotisk Selskab er et rart sted at være”.

Vil blive savnet
Hos Patriotisk Selskab er det med vemod, at vi siger farvel til Tommy Bjerregaard:

”Det bliver mærkeligt med en hverdag uden Tommy. Udover at Tommy selvfølgelig er en dygtig og erfaren medarbejder, har vi også haft glæde af hans store engagement. Når Tommy brænder for noget, tager han gerne teten og går forrest,” udtaler adm. direktør Nils Rasmussen.

Tommy Bjerregaards nærmeste leder, chefkonsulent Thomas Skøtt, supplerer:

”Herudover er Tommy også en god kollega. Han har bl.a. været rigtig god til at tage imod nye medarbejdere og inddrage dem i fællesskabet. Og så er han ærlig, direkte, humoristisk og har ofte en god historie at fortælle”.

Afskedsreception
Der vil blive afholdt en afskedsreception for kunder og kolleger, når coronasituationen tillader det. Tommy Bjerregaards kunder får direkte besked.

Et år i coronaens skygge, men med lyspunkter

Et år i coronaens skygge, men med lyspunkter:
Gode digitale erfaringer, fornyelse og bedre omdømme

Af bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen, Patriotisk Selskab

2020 er ved at rinde ud; et år, hvor den store overskrift har været coronavirus – og alt det, som virussen har ført med sig. Et år, som har krævet store omstillingsprocesser for den enkelte og for landet som helhed, og som har lært os nye måder at kommunikere på for at sikre sammenhængskraften over en bred kam.

Året igennem er nye digitale og virtuelle værktøjer blevet taget i brug. På kort tid har vi formået at drage læringer og erfaringer af den nye digitale virkelighed, og mange af de positive digitale gevinster vil vi utvivlsomt tage med ind i det nye år – også hos Patriotisk Selskab.

Når det er sagt, så har 2020 også været et år, der har budt på mange voldsomme begivenheder – senest minkskandalen.

Minkskandalen
Før der overhovedet var lovhjemmel hertil, beordrede regeringen hele minkerhvervet aflivet, og dét på et meget diskutabelt fagligt grundlag. Konsekvenserne – ikke bare for landbruget, men for Danmark i det hele taget – er store, desværre også på længere sigt. Vi mister godt 5.500 arbejdspladser og en eksport, der sidste år havde en værdi af fem milliarder kroner.

Ikke mindst har kommunikationen til og med erhvervet været stærkt kritisabel og uklar, og ønsket om at samarbejde med minkavlerne om en løsning, der måske kunne have reddet erhvervet, har øjensynligt været ikke-eksisterende.

Som følge af sagen kan vi nu byde velkommen til en ny fødevareminister; Rasmus Prehn – med forventningen om et godt samarbejde på et højt fagligt niveau. Den nye minister bliver budt velkommen af et landbrugs- og fødevareerhverv, som gennem hele det turbulente år 2020 har holdt fanen højt og sikret stabile forsyningskæder i alle led.

Et styrket omdømme
Mens Danmark ad flere omgange har været lukket ned, har hele fødevareerhvervet arbejdet professionelt videre. Midt i al uvisheden har denne forsyningssikkerhed, som erhvervet troligt leverer, givet ro og tryghed. Og der er derfor grund til at tro på, at landbruget går ud af coronakrisen med et styrket omdømme.

Det er nu, vi skal holde momentum for at bevare det positive syn på erhvervet, som krisen har bragt med sig.

Vi ser ind i et år med en ny formand for Landbrug & Fødevarer: Velkommen til Søren Søndergaard. Hos Patriotisk Selskab tror vi på, at han er den rette efterfølger til Martin Merrild, og at han har evnerne til at stå i spidsen for det værdifulde arbejde, som Landbrug & Fødevarer lægger for dagen.

Det er afgørende, at fanen fortsat holdes højt i forbindelse med klima, grøn omstilling og bæredygtighed, og at det konstante pres på det politiske system fortsættes. Kun på den måde kan vi bevare og forny erhvervet og overbringe det i god stand til den næste generation, som står klar i kulissen.

På vegne af Patriotisk Selskab vil jeg ønske vores medlemmer, kunder, samarbejdspartnere og kolleger samt hele erhvervet et godt og udbytterigt nytår.

Miljøledelse med Patriotisk Selskabs app

Der er mange lovkrav at leve op til i en husdyrproduktion – og i begyndelsen af det nye år kommer der endnu flere.

Alle IE-husdyrbrug (dvs. brug med flere end 2.000 stipladser til slagtesvin, 750 stipladser til søer eller 40.000 stipladser til fjerkræ) skal nu have miljøledelse, vedligeholdelsesplaner og reparationsplaner.

Der er selvfølgelig en mening med galskaben – men ikke desto mindre ved vi, at det kan være svært at overskue nye krav i en i forvejen presset hverdag. Skal vi hjælpe dig?

Lev op til de nye krav med Patriotisk Selskabs app
Vi er i gang med at udvikle en løsning til dig, der gerne vil have hjælp til på nemmest mulig vis at leve op til de nye krav.

Løsningen bliver placeret i Patriotisk Selskabs app, og appen vil give dig en notifikation, når du skal gøre noget. Det kan fx være, at du har sat et miljømål om at reducere vandforbruget, og at appen minder dig om at tjekke vandmåleren.

Det kommer til at koste 500 kr. om måneden. Med i prisen får du et årligt møde med en konsulent fra Patriotisk Selskab, der hjælper dig med at fastsætte miljømål for det kommende år og tilpasse din profil i appen herefter. Med andre ord vil der være et minimum af arbejde til dig.

Hvis kommunen kommer på tilsynsbesøg, kan du fremvise appen og evt. trække en statusrapport over din opfyldelse af kravene dags dato. Og ellers skal du blot trække en rapport fra appen i slutningen af året og sende den til kommunen.

Nysgerrig?
Er du nysgerrig på vores nye digitale og simple løsning til at opfylde de nye krav? Så er du velkommen til – helt uforpligtende – at kontakte miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen og høre mere.

Solceller giver en god og stabil indtjening

Af chefkonsulent Michael Mortensen og juridisk seniorkonsulent Claus Munk

Det er oppe i tiden at etablere solceller på landbrugsjord – og umiddelbart har det da også vist sig at give en god og stabil indtjening for mange landmænd. Det kan være mere indbringende at udleje jorden end at forpagte den ud til landbrugsdrift, og du kan også tjene fornuftigt på at sælge jorden.

Solceller kan især være en god forretning, hvis du har jord, der er underlagt særlige dyrkningsmæssige begrænsninger, eller hvor udbyttet på grund af boniteten ikke er så stort.

Overvejer du, om du skal etablere solceller? Grøn energi er oppe i tiden, og de firmaer, der etablerer solcelleanlæg, er tilsyneladende på evig jagt efter brugbare arealer. Det er derfor fortsat meget aktuelt at etablere solceller, og vi hjælper dig gerne med at finde ud af, om det er noget for dig.

For og imod
Når du beslutter dig for at udleje din jord til solceller, skal du være opmærksom på, at der går lang tid fra tanke til handling – og til, at der står et solcelleanlæg på marken. Det skyldes, at især myndighedsbehandling og nabohøringer er tidskrævende. I ventetiden må du som hovedregel godt dyrke jorden, som du plejer.

De fleste firmaer vil gerne leje din jord i så lang tid som muligt – oftest i 25-30 år, hvilket giver dig en lang og sikker indtægt på jorden, som ligger væsentligt over det niveau, der kan høstes på de traditionelle afgrøder i de gode år. Samtidig kan du skåne følsom jord.

Du kan risikere at møde modstand mod solcelleanlægget, både lokalpolitisk og i nabohøringerne – men du kan gøre meget for at imødekomme dette ved at vælge den mest optimale placering af solcelleanlægget og den bedst mulige naturlige afskærmning. Desuden kan det være en god lynafleder at huske nabohøring tidligt i processen.

Hvis du har brug for likviditet eller nedbringelse af balancen, er det også en mulighed at sælge grunden til en hektarpris, der som oftest er væsentligt højere end den gængse i markedet. Det skal der dog regnes grundigt på i forhold til en god og lang lejeaftale.

Jura og skat: Det skal du være opmærksom på
Generelt er der meget, du skal overveje, og mange forhold du skal være opmærksom på, inden du beslutter dig for at sælge eller udleje din jord til et solcelleprojekt. Du kan se nogle af dem herunder.

Juridiske forhold
Af juridiske forhold i lejeaftalen skal du bl.a. være opmærksom på følgende:

 • Placeringen af solcelleanlægget bør foretages, så du undgår, at dyrkningen af arealerne udenom forhindres eller besværliggøres.
 • Hvis der skal anlægges tilkørselsveje til solcelleanlægget, hvem gør så det, og hvem betaler?
 • Skal tilkørselsveje til solcelleanlægget fjernes igen, når lejemålet ophører? Skal jorden grubbes efterfølgende? Og hvem betaler?
 • Vil du gerne have etableret en økonomisk sikkerhed i form af en garanti fra lejer eller et depositum, der kan dække udgifterne ved aftalens ophør?
 • Må der udøves jagt på de arealer, som ikke udlejes?
 • Må lejer sætte en anden lejer i sit sted?
 • Opsigelsestidspunktet og opsigelsesfristen bør fastlægges, så der ikke spildes et høstår.
 • Der bør være erstatningspligt for lejer for afgrødebeskadigelse, opstået under det forberedende arbejde og under selve etableringen.
 • Der bør sikres fremdrift i projektet i forhold til kommunen og lokalplanen, så du får lejebetaling fra det tidligst mulige tidspunkt – det kan gøres ved hjælp af en optionspræmie.
 • Realkreditlån og andre lån skal rent tinglysningsmæssigt rykke for lejekontrakten, så lejekontrakten kommer til at stå på førsteprioritets-pladsen.
 • Som udgangspunkt udgår arealet med solceller af harmoniarealet, fordi betingelsen om udbringning af husdyrgødning på arealet ikke kan opfyldes. Derimod kan du evt. opnå hektarstøtte, hvis du kan dokumentere, at der foretages en landbrugsaktivitet, fx med græssende får.

 

Vær opmærksom på, at ovenstående liste ikke er udtømmende, og at der kan være andre specifikke forhold på din ejendom, som du og lejer bør aftale jer ud af.

Skattemæssige forhold
Af skattemæssige forhold skal du bl.a. være opmærksom på følgende:

 • I forbindelse med at din jord bruges til solceller, kan jorden skifte status fra landbrugsjord til industrijord med den konsekvens, at såvel vurderingsgrundlaget som grundskylden ændrer sig. Det gælder både i forhold til de nugældende og de nye, fremtidige vurderingsregler. Der er set eksempler på en mangedobling af skatten. Det bør der tages højde for i lejeaftalen, hvilket oftest sker ved en aftale om, at lejer betaler skattestigninger, som skyldes den ændrede anvendelse.
 • Lejeindtægter skal beskattes løbende.
 • Beskatning af en eventuel startydelse skal efter praksis periodiseres og beskattes over lejeperioden.
 • Der bør beregnes moms af lejen af hensyn til momsfradrag på omkostninger i virksomheden. Det kræver frivillig registrering hos SKAT for udlejning af fast ejendom.
 • Hvis du skal sælge din landbrugsejendom, kan der ved opgørelsen af ejendomsavancen ske en indeksering af anskaffelsessummen – dog ikke, hvis ejendommen har skiftet status til industriejendom pga. solcelleaktiviteten. Det medfører væsentlige skattemæssige konsekvenser, hvis der ikke kan foretages indeksering.
 • Afhængig af fremtidsplanerne og generationsskifteplanerne for din ejendom kan det måske være fordelagtigt at lægge solcelle-/udlejningsaktiviteten ind i et selvstændigt selskab. Det medfører dog den ulempe, at underskud i din personlige drift uden for selskabet ikke kan modregnes i overskuddet i selskabets drift.

 

Heller ikke denne liste er udtømmende, og ethvert projekt kræver en individuel vurdering.

Spørgsmål
Skal vi hjælpe dig med at finde ud af, om solceller kan være en god forretning for dig?

Selvom solceller er et forholdsvis nyt forretningsområde, har vi hos Patriotisk Selskab allerede en indgående erfaring med at rådgive herom.

Kontakt chefkonsulent Michael Mortensen eller juridisk seniorkonsulent Claus Munk.

Patriotisk Selskab udvider økologirådgivningen

Patriotisk Selskab har ansat agrarøkonom Anders Holm Rasmussen som økologi-planteavlsmedarbejder pr. den 1. januar 2021. Hermed udvides økologirådgivningen i det nye år, hvilket sker som følge af den store interesse for økologi, som vi oplever blandt planteavlerne rundt omkring i landet.

Anders kommer fra en stilling som driftsleder på Knuthenlund Gods og har tidligere arbejdet som driftsleder/biogasmanager på en engelsk bedrift i 5 år.

Hos Patriotisk Selskab skal Anders udover økologien også arbejde med biogas, maskiner og maskinøkonomi samt præcisionsjordbrug på større, primært økologiske ejendomme.

Feriepenge indefrosset ved en fejl

Er du fejlagtigt kommet til at indbetale feriepenge til indefrysning til Fonden for Lønmodtagernes feriemidler for din medarbejdende ægtefælle med lønaftale? Eller for dig selv?

Så kan du indtil den 31. december 2020 ansøge om at få de indefrosne feriepenge tilbagebetalt til virksomheden.

Der har været noget forvirring på dette område, men hverken medarbejdende ægtefæller med eller uden lønaftale, ejere eller direktører, der er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, er omfattet af ferieloven – heller ikke selvom det måtte stå i ansættelseskontrakten.

Det vil sige, at ingen af ovenstående skal have indefrosset deres feriepenge i Fonden for Lønmodtagernes feriemidler.

Sådan får du de indefrosne feriepenge tilbage
Inden den 31. december skal du rette indberetningen på din ægtefælle eller dig selv:

  • Gå ind på www.skat.dk
  • Vælg ”Erhverv” i toppen af venstre side (i stedet for ”Borger”).
  • Vælg kassen: ”Ansatte og løn”
  • Vælg ”Indberet løn (eindkomst)” (OBS. IKKE FERIEPENGE)
  • Vælg ”Indberet løn i eindkomst”

 

Når du kommer til indberetningen, vil der være en vejledning om ”sådan retter du”.

Anfør her, at du har indberettet ferie ved en fejl og søger om tilbagebetaling. Når feriekonto får denne melding, sender de dig besked om, at pengene kan søges udbetalt.

Vær dog opmærksom på, at hvis du bruger et lønbureau, så skal korrektionen ske gennem dem.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Manglende ansvarsforsikring på dit køretøj er dyrt

Er du blevet opkrævet dagsgebyrer fra DFIM for manglende ansvarsforsikring på dit køretøj? Så skynd dig at få gjort noget ved det! Indtil da vil du blive opkrævet et gebyr på 250 kr. om dagen, og der er ikke nogen øvre grænse for, hvor højt det samlede gebyr kan blive.

Dagsgebyret blev indført den 1. januar 2019, fordi mange ikke havde nogen ansvarsforsikring på deres køretøj.

Gebyret er betydelig højere end prisen for en ansvarsforsikring – ligesom det uden en ansvarsforsikring vil koste dig dyrt, hvis du kommer til at forvolde skade på andre og deres ting.

Sådan stopper du dagsgebyrerne
Der er to måder, hvorpå du kan undgå at blive opkrævet flere dagsgebyrer:

 1. Køb en ansvarsforsikring. Du kan dog først købe ansvarsforsikringen, når gebyret er betalt.
 2. Aflever nummerpladerne til Motorstyrelsen. Herefter skal gebyret betales, før du igen kan tegne en ansvarsforsikring til et eventuelt nyt køretøj.

 

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, kan du læse mere HER eller kontakte juridisk seniorkonsulent Claus Munk.

Endnu en runde med rentefri momslån, frist 18/12

Du kan nu igen anmode om rentefrit at låne et beløb svarende til den moms eller lønsumsafgift, der er indbetalt i 2020.

Der er, som i foråret, tale om moms for fjerde kvartal/andet halvår 2019 indbetalt senest den 2. marts 2020, samt lønsumsafgift for 1. kvartal 2020 indbetalt senest den 15. april 2020.

Lånet skal tilbagebetales senest den 1. november 2021 – samt inden for 14 dage, hvis din virksomhed ophører. Det er en forlængelse i forhold til tidligere, hvor fristen for tilbagebetaling var den 1. april 2021.

Din ansøgning om momslån skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 18. december 2020.

Hvis din virksomhed har gæld på skattekontoen, vil det blive modregnet i udbetalingen.

Du kan ansøge om lånet her.

Sørg for at have dit SE-nummer/CVR-nummer parat til ansøgningen. Hvis der er gennemført ejerskifte i ejerkredsen på mere end 50 %, så skal der desuden vedhæftes revisorerklæring.

Har du allerede fået lånet?
Hvis din virksomhed fik lånet i foråret, kan du ikke ansøge igen. Til gengæld bliver din tilbagebetalingsfrist på lånet automatisk udskudt til samme dato som for de nye lån, altså til den 1. november 2021.

Brug for hjælp?
Vi hjælper dig gerne med at ansøge om et lån – kontakt din daglige rådgiver, chefkonsulent Michael Mortensen eller økonomikonsulent Kristian Bak Larsen for at høre nærmere.

2019/2020: Gode resultater i turbulente tider

Patriotisk Selskabs Driftsanalyser 2019/2020 er klar og lander i disse dage i postkassen hos vores medlemmer – og hold da op et år, vi har været igennem!

For griseproducenterne blev resultaterne de bedste i mange år, hvilket var tiltrængt. Det skyldes især efterspørgslen på europæisk grisekød som følge af afrikansk svinepest i Kina.

Planteavlerne kan se tilbage på et 2019/2020 med markant stigende høstudbytter i korn og raps, men også – som forventet – med faldende priser. De stigende høstudbytter har dog bidraget til, at langt hovedparten af planteavlerne opnåede positive driftsresultater.

Fremgangen i driftsresultaterne for 2019/2020 har for de fleste kompenseret for de seneste års manglende konsolideringsevne.

Nye indtjeningsmuligheder i fokus
Det er god timing, for tiderne er turbulente, og vi kan se tilbage på et år med coronavirus og senest udbrud af afrikansk svinepest i Tyskland. Begge dele vil påvirke prognoserne for de(t) kommende år.

Derfor er det positivt, at der ude på bedrifterne er fokus på, hvordan indtjeningen kan styrkes, og at der arbejdes med risikostyring og implementeres beslutninger, som kan ruste virksomhedens økonomi.

Fx har flere afdækket muligheden for nye produkter – bl.a. udvikling af planteproteiner til humant konsum.

Om Driftsanalyser 2019/2020
Driftsanalyser 2019/2020 er baseret på uddrag af 105 årsrapporter og virksomhedsanalyser fra 102 bedrifter – nærmere bestemt 57.750 ha landbrugsjord, 663 udlejningsboliger, 16.564 ha jagt, 6.149 ha skov, 14.042 stk. årssøer, 438.750 stk. smågrise fra 7-30 kg, 254.771 stk. producerede slagtesvin samt 2.429.975 stk. producerede slagtekyllinger.

Det økologiske areal i Driftsanalyser er øget, og som noget nyt har vi dermed også økologiske virksomhedsanalyser med i bogen år.

Herudover indeholder bogen en række aktuelle artikler – bl.a. om økonomien i solceller, efterlevelse af kravet om miljøledelse og hvordan du opnår et godt samarbejde med din bank.

MyBusiness
Husk, at du, hvis du får lavet virksomhedsanalyse hos Patriotisk Selskab, kan få adgang til MyBusiness. Her kan du klikke rundt i dine nøgletal og nemt danne dig et visuelt overblik over din økonomi, fx dine omkostninger i en bestemt driftsgren.

Hvordan får jeg fat i Driftsanalyser?
Du kan købe Driftsanalyser 2019/2020 hos sekretær Jette Post. Bogen koster 250 kr. for medlemmer af Patriotisk Selskab og 400 kr. for ikke-medlemmer (begge priser ekskl. moms). Alle medlemmer får tilsendt et gratis eksemplar. Hvis du er deltager i Driftsanalyser, får du to eksemplarer.

Som deltager i Driftsanalyser får du igen i år tilsendt dit ejendomsnummer via mail. Vi udsendte numrene den 20. november, så du skulle gerne have modtaget det – ellers hører vi gerne fra dig.

Driftsanalyser udsendes med Bladkompagniet, som omdeler brevene den 21. – 23. november. Hvis ikke du har modtaget bogen senest tirsdag den 24. november, hører vi også meget gerne fra dig.

Gratis webinarer med din økonomi i fokus
Vi plejer at gennemgå nøgletallene fra Driftsanalyserne til vores Økonomikonference i december. Det vil vi i stedet gøre på et gratis webinar onsdag den 9. december kl. 10-12 – læs mere og tilmeld dig her.

Herudover vil vi arrangere en række webinarer hen over vinteren og foråret om bl.a. griseøkonomi, ledelse, skat og BNBO – læs mere her. Til sammen skal disse webinarer gøre det ud for Økonomikonferencen 2020 – og så håber vi til næste år igen at kunne gennemføre konferencen, som vi plejer.