Kategoriarkiv: Økonomi

eco

Patriotisk Podcast – Kom i gang med gradueringskort

Vil du i gang med at graduere tildelingen af gødning og udsæd, men ved ikke, hvor du skal begynde?

Så lyt med i det allerførste afsnit af vores nye podcast, hvor planteavlskonsulent Kristian Ladegaard Jensen guider dig igennem processen. Han fortæller både om det gratis program CropSAT, som du selv kan give dig i kast med, hvis du har en ledig aften i kalenderen, og om mere avancerede alternativer.

Du finder Patriotisk Podcast på SoundCloud, hvor du kan lytte med gratis. Husk at følge os, hvis du ikke vil gå glip af de næste afsnit.

God fornøjelse.

 

Musikken i podcasten er lavet af RickyValadez fra Pond5
[Stock Music provided by RickyValadez, from Pond5].

Introduktionstilbud på klimaværktøjet ESGreen Tool

Det bliver stadig mere aktuelt at arbejde med at reducere klimaaftrykket fra sin bedrift – og ikke mindst at dokumentere dette arbejde i sin ESG-rapport. Lige nu kan du spare oprettelsesgebyret, hvis du vil i gang med at bruge det digitale værktøj ESGreen Tool.

Vi rådgiver flere og flere medlemmer om, hvordan de kan nedbringe klimaaftrykket fra deres bedrifter – og hjælper med at få det dokumenteret i ESG-rapporten, så det gode arbejde også kan synliggøres over for bl.a. finansielle samarbejdspartnere.

Et af de programmer, vi arbejder i, er det digitale værktøj ESGreen Tool. Vi bruger det ikke kun til at beregne din bedrifts aktuelle udledning af CO2-ækvivalenter, men også til at beregne, hvilken effekt konkrete tiltag vil have på dit klimaregnskab. Det kunne f.eks. være etableringen af et luftrensningsanlæg i stalden, nedmuldning af halm eller tilsætning af nitirifikationshæmmere til gyllen.

Introduktionstilbud og opdaterede data
Hvis du vil i gang med at arbejde med dit klimaaftryk, kan ESGreen Tool være et godt sted at starte. Lige nu sparer du oprettelsesgebyret på 1.350 kr. Abonnementsprisen afhænger bl.a. af, hvor mange ha du har – det finder du en oversigt over her.

Hvis du allerede har arbejdet i ESGreen Tool under deres gratis prøveperiode sidste år, skal vi have dig oprettet igen. Introduktionstilbuddet gælder selvfølgelig også for dig! Hvis vi allerede har indtastet tilpasninger og scenarieberegninger for dig, vil de være bevaret i programmet; men det kræver abonnement at tilgå dem.

ESGreen Tool er desuden opdateret med de nyeste data fra Landbrugsstyrelsen, dvs. gødningsregnskabsdata for høståret 2021. Programmet er også tilpasset, så det er muligt at vælge mellem hhv. høståret 2020 og høståret 2021.

Hvorfor er et klimaregnskab relevant?
Du får ikke bare et tal på, hvor mange CO2-ækvivalenter din bedrift udleder. Vores ESGreen Tool- certificerede konsulenter udpeger også de lavthængende frugter, hvor du med en mindre indsats vil kunne se store effekter i dit klimaregnskab, og de længere træk, du med fordel kan begynde at lægge frø ud til. Vi regner på, hvad det vil koste dig, og hvad du kan hente hjem – både i sparet drivhusgas og kroner.

Er du i tvivl om, hvordan arbejdet med klimaaftryk er relevant for netop din bedrift, kan vores konsulenter også vejlede om det. Arbejdet med ESG og klimaaftryk bliver kun mere aktuelt, bl.a. fordi:

 • Bankerne begynder at skulle indberette deres kunders CO2-aftryk til Finanstilsynet
 • EU’s nye udformning af arealstøtten belønner klimatiltag gennem en række bio-ordninger
 • Der kommer en CO2-afgift – i en eller anden form – på vores erhverv

 

Det kan du læse mere om i denne artikel.

En af flere metoder til at beregne klimaaftryk
ESGreen Tool er den seneste tilføjelse til vores repertoire af miljø- og klimaværktøjer. Vores konsulenter har flere forskellige metoder til at beregne klimaaftryk og arbejde med natur- og miljøforbedrende tiltag.

Vi bruger også ConTerras klimaregnskabsmodel, der p.t. er den eneste på markedet, som kan inkludere skov i beregningen af klimaaftryk. Og Nordic Green Solutions, som kan bidrage til en ESG-rapport på driftsgrene som udlejning og energikilder.

Hvad der er relevant for dig, afhænger af dine ønsker og din bedrifts sammensætning.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til ESGreen Tool eller vores andre metoder til at beregne klimaaftryk og arbejde med miljøforbedrende tiltag, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen, miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen, økonomikonsulent Lone Bendixen eller økologikonsulent Anders Holm Rasmussen.

Med udgangspunkt i dine ønsker og din bedrifts sammensætning tager vi dialogen om, hvilke beregningsmetoder og tiltag, der er mest relevante for dig.

Har du fået gravet opsamlingstanken på din vaskeplads op?

Er du opmærksom på, at det siden årsskiftet ikke længere er tilladt at bruge en opsamlingstank på fylde- og vaskepladsen, hvis den er nedgravet? 

Planteavlsbedrifter må ikke længere bruge nedgravede opsamlingstanke, når sprøjter skal påfyldes eller vaskes. Det fremgår af Vaskepladsbekendtgørelsens § 24, som fastslår, at det fra 2023 ikke længere er tilladt at benytte nedgravede beholdere til opbevaring af rester af plantebeskyttelsesmidler.

I stedet skal påfyldning og vask af sprøjter foregå i marken eller på en plads med afløb til en tank, som er placeret på jorden. Gamle fortanke eller gyllebeholdere uden husdyrgødning må ikke længere bruges. Hvis man som ren planteavler fortsat vil bruge sin fylde- og vaskeplads, er man altså nødt til at etablere en tank oven på jorden til afløbet. Det kan være et bekosteligt projekt, så derfor anbefaler vi, at du søger rådgivning, så du ikke risikerer at få etableret en ny tank, som ikke lever op til de gældende krav.

Gælder kun rene planteavlsbedrifter
De nye regler gælder ikke for husdyrbrug – her må nedgravede gyllebeholdere stadig bruges som opsamlingstanke fra fylde- og vaskepladsen.

Det kan måske forekomme mærkværdigt, men forklaringen ligger i, at planteværnsresterne på et husdyrbrug blandes med gyllen i tanken, som desuden tømmes ofte. På en planteavlsbedrift derimod kan sprøjteresterne ligge alene i tanken i længere tid.

Skal de nedgravede tanke op?
Opsamlingstanke må principielt gerne forblive nedgravede, så længe de ikke benyttes til påfyldning og vask af sprøjter. For at være sikker på at undgå påbud fra myndighederne, anbefaler vi dog, at du sikrer dig, at forbindelsen mellem den nedgravede tank og fylde- og vaskepladsen er korrekt afbrudt, hvis du har en tank, du ikke graver op.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til de nye regler eller ønsker rådgivning ifm. etablering af en beholder på jorden, som lever op til gældende lovgivning, er du velkommen til at kontakte miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen.

Nye medlemsrabatter på bl.a. forruder, elektronik og jagttræning

Er du opmærksom på alle de kontante medlemsfordele, du har?
Listen over attraktive medlemsfordele er lang – og i 2023 er der kommet yderligere seks til. Nu kan du bl.a. også få rabat på forrudeskift hos Carglass og jagttræning hos Skjoldenæsholm.

Som medlem af Patriotisk Selskab er du også medlem af Landbrug & Fødevarer, som giver en række kontante medlemsfordele. L&F har indgået attraktive finansielle aftaler inden for alt fra pension og forsikring til hotelophold og forlystelser.

Listen er allerede lang, og den er netop blevet opdateret med nye aftaler med Carglass, Ole Chokolade, Lomax, Laudrup Vin, Skjoldenæsholm og Slot Møbler.

 

 • Reparationer og skift af forruder: I 2023 tilbyder Carglass medlemmer af L&F rabat på reparationer og skift af forruder. Læs mere her.

 

 • Håndlavet chokolade i personlig indpakning: Medlemmer med cvr-nr. kan nu få 30 procent rabat på chokolade fra Ole Chokolade, og medlemmer uden cvr-nr. kan få 20 procent rabat. Læs mere her.

 

 • Kontorartikler, møbler og elektronik: Lomax er totalleverandør til dansk erhvervsliv og leverer alt, hvad en virksomhed har behov for til kontorer. Medlemmer af L&F med cvr-nr. kan få procenter på de fleste af deres varer. Læs mere her.

 

 • Gode flaskepriser hos Laudrup Vin: Medlemmer af L&F får bl.a. 25 procent rabat på listepriserne ved køb af minimum 12 flasker vin. Læs mere her.

 

 • Jagttræning og jagtarrangementer: Ved Skjoldenæsholm på Sydsjælland kan du som medlem af L&F få gode priser på bl.a. et introkursus til jagttegn og en genopfriskning af jagttegn. De har også spændende jagtarrangementer til gode priser. Læs mere her.

 

 • Møbler, tæpper og interiør: Møbelhuset Slot Møbler forhandler møbler, tæpper og andet kvalitetsinteriør. De tilbyder 22 procent rabat på ikke-nedsatte varer ved køb for over 4.000 kr. til medlemmer af L&F. Læs mere her.

 

Du finder den fulde oversigt over medlemsfordele hos L&F her.

Få tilladelserne på plads, inden du opretter nye erhverv

Af chefjurist Rikke Bjerre Gade og miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen

Vi ser mange gode forretningsidéer, når det kommer til alternativ anvendelse af stuehuse, driftsbygninger og udearealer. Det kan f.eks. være udlejning af stuehus til erhvervsmæssig brug, udlejning af hesteboks, etablering af gårdbutik eller madmarked og afholdelse af koncerter. 

Desværre oplever vi også, at mange glemmer at sikre sig de nødvendige tilladelser, inden de begynder at drive nyt eller ændret erhverv på deres landbrugsejendom.  

Det er ærgerligt at have startet en virksomhed og derefter blive nødt til at lukke den igen, fordi papirarbejdet ikke har været på plads. Du kan også risikere, at din forsikring ikke dækker, hvis uheldet er ude, eller at blive gjort erstatningsansvarlig, hvis du f.eks. har udlejet jord eller bygninger til en bestemt anvendelse, som du ikke har tilladelse til.  

Derfor anbefaler vi, at du i god tid undersøger, hvilke tilladelser din nye idé kræver.   

Hvilke tilladelser skal indhentes?
Vores erfaring er, at kommunerne administrerer reglerne ret forskelligt, og derfor kan det være svært at udstikke helt entydige retningslinjer. Derfor anbefaler vi, at du tager fat i din egen kommune ved tvivlsspørgsmål.   

Overordnet bør du have styr på din landzonetilladelse og byggetilladelse, når du f.eks. vil:  

 • Udleje stuehus 
 • Ændre status fra privat til erhverv eller omvendt 
 • Afholde madmarked eller koncert
 • Åbne gårdbutik eller café 
 • Afholde kurser og konferencer 
 • Udleje hestebokse 

 

Listen er ikke udtømmende. Men en tommelfingerregel er at være særligt opmærksom, når dit nye projekt involverer overnatning, fødevarer eller større forsamlinger.  

Spørgsmål
Vi har stor erfaring med området og rådgiver derfor også gerne om, hvilke tilladelser der er relevante at indhente i netop din situation. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefjurist Rikke Bjerre Gade eller miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

– Klimamål kræver saglige og velgennemtænkte løsninger

Nytårshilsen 2022 | Af bestyrelsesformand Christina Ahlefeldt-Laurvig, Patriotisk Selskab

Med krigen i Ukraine, den europæiske energikrise, stigende inflation og store krav til vores erhverv er horisonten prydet af sorte skyer. 2022 lakker mod enden, og det er tid til at gøre status – og se fremad.

Vi skal have økonomi til udvikling – ikke afgifter og afvikling
Udmeldingen fra vores nye regering om en CO2-afgift på landbruget vækker forståeligt nok dyb bekymring hos mange landmænd. Mange kan ikke se deres virksomheder overleve økonomisk, hvis de skal straffes for CO2-udledningen ved biologiske processer, der endnu ikke findes værktøjer til at nedbringe.

I skrivende stund er det endnu uklart, hvordan den kommende CO2-afgift kan tilrettelægges, så den er i overensstemmelse med klimaloven og landbrugsaftalen. Vi kan blot håbe, at det bliver på fornuftig vis, så den ikke kommer til at betyde en afvikling af et landbrugserhverv i verdensklasse! Indtægterne fra afgiften bør selvsagt kanaliseres tilbage til landbruget på en fair måde, så der også i fremtiden bliver økonomi til grøn udvikling.

Vi kan dog glæde os over et par andre punkter i regeringsgrundlaget. Bl.a. bedres mulighederne for generationsskifte med en sænket arveafgift, og lagerbeskatningen af investeringsejendomme, der ellers skulle være trådt i kraft efter nytår, annulleres. Det vil for nogle give et øget råderum til de nødvendige investeringer.

Landbruget blev symbolpolitikkens syndebuk
I efterårets valgkamp op til folketingsvalget endte landbruget som politisk prygelknabe.

Selvom den grønne skattereforms ekspertgruppe endnu ikke har fremlagt sine anbefalinger til, hvordan en CO2-afgift for landbruget kan skrues sammen, blev det et centralt tema i valgkampen. En debat, der savnede nuancer og langsigtede perspektiver.

Også andre overvældende krav såsom udspillet om såkaldte grundvandsparker blev smidt på bordet. De røde partier foreslog, at sprøjtning skulle forbydes på op mod 200.000 ha af hensyn til grundvandet – selvom vores strengt regulerede plantebeskyttelsesmidler ifølge flere forskere ikke er et aktuelt problem for grundvandet.

Socialdemokratiet har med regeringsdannelsen opgivet dette udspil – for nu. I regeringsgrundlaget erkendes det, at der er ”brug for betydelig mere viden om det eksakte behov for beskyttelse af grundvandet.” Den indrømmelse fjerner imidlertid ikke det skræmmebillede, som blev tegnet af landbrugets brug af planteværn under valgkampen.

Vi skal selvsagt passe rigtig godt på vores drikkevand – og klima. Men det hjælper ikke at forurene det med symbolpolitik! I en tid med fødevarekrise har vi brug for gennemtestet planteværn for at sikre en effektiv fødevareproduktion. Og hvis vi skal nå landets ambitiøse klimamål, kræver det saglige og velgennemtænkte løsninger.

Vi er på rette kurs
I landbruget ser vi allerede stor innovation. Vi ser nytænkning inden for både dyrkningsmetoder og teknologi, som har potentiale til at blive til internationale handelsvarer. Det er den retning, vi skal fortsætte i!

I rådgivningen ser vi det som en afgørende opgave at understøtte den fortsatte udvikling af landbruget, samtidig med at vi har bedrifternes indtjening for øje. Det vil således fortsat være rettesnoren for vores arbejde i Patriotisk Selskab, at landbrugenes indtjening skal sikres, så det også i fremtiden er muligt at udvikle.

På vegne af Patriotisk Selskab vil jeg ønske vores medlemmer, kunder, samarbejdspartnere, kolleger og ikke mindst hele erhvervet en glædelig jul og et godt og udbytterigt nytår.

Christina Ahlefeldt-Laurvig,
formand for Patriotisk Selskab

InterCount: Nyt økonomistyringsprogram fra 2023

Fra årsskiftet tager vi et nyt økonomistyringsprogram i brug, som vi har været spændte på at introducere. Programmet hedder InterCount og har en intuitiv brugerflade, som gør det let for dig at styre din økonomi og holde overblik.

Med InterCount får du:

 • Alt samlet ét sted. Alle dine økonomifunktioner samles bag ét login
 • Frigivet tid, fordi processerne fra bilagshåndtering over betaling til bogføring er fuldt automatiserede
 • Mulighed for at skræddersy din egen bedste løsning, fordi du frit kan vælge imellem fem moduler

 

Skræddersyet løsning
I InterCount kan du skræddersy den løsning, der passer til netop dine behov inden for bogholderi, økonomistyring og regnskab.

De fem moduler i InterCount er:

 • Digitalt arkiv: Overhold den nye bogføringslov, og arkivér dine bilag med et snuptag
 • Køb, betal og salg: Få styr på betalinger, bilag og fakturaer uden at logge ind i netbanken
 • Bogføring: Gør din bogføring digital, og automatisér alle processer fra start til slut
 • Økonomistyring: Læg budgetter, følg op på dem, og tag styringen over virksomhedens økonomi
 • Regnskab: Sæt strøm til regnskabsfunktionen, og digitalisér virksomhedens økonomi fra A-Z

 

Du kan frit vælge mellem modulerne afhængig af dit konkrete behov. På intercount.dk kan du læse mere om de enkelte moduler.

Afløser Ø90 Online og Summax

Bag InterCount står de danske landbrugsrådgivninger og innovationshuset SEGES Innovation. Programmet afløser Ø90 Online og Summax, der udfases i henholdsvis 2022 og 2025.

Medlemmer, som i dag benytter Ø90 Online, har allerede fået besked pr. mail om overgangen til InterCount.

Spørgsmål
Har du brug for hjælp og vejledning i overgangen fra dit nuværende program til InterCount eller spørgsmål, så kontakt din faste økonomirådgiver fra Patriotisk Selskab, økonomirådgiver Jeanette Kirstine Christensen eller økonomimedarbejder Kirstine Bang Gormsen.

Driftsanalyser 2021/2022

Tid til at kalibrere kompasset

Af chefkonsulent Thomas Skøtt

I årets Driftsanalyser præsenteres for første gang økonomiske data, der er påvirket af konsekvenserne af COVID-19. Helt generelt ser det ikke ud til, at pandemien har haft en væsentlig indvirkning på årets resultater.

Det overordnede billede er, at 2021/2022 blev et økonomisk fornuftigt år for den professionelle jordbruger med historisk høje nettoudbytter inden for planteavl. Resultaterne dækker dog også over store forskydninger inden for de forskellige driftsgrene, men også på de enkelte bedrifter, der alle er påvirket af forskelligrettede effekter og usikkerheder, specielt i andet halvår. Året er derfor også præget af dels konsolidering, men også øget fokus på risikostyring og handelsstrategi på hver enkelt landbrugsbedrift. Et fokus, som kun er blevet intensiveret med Ukrainekonflikten og den efterfølgende voldsomme stigning i inflation og renter.

Hertil kommer, at der politisk er blevet afklaret tre væsentlige rammevilkår for landbruget: Brexit, reformen af EU’s landbrugspolitik (CAP) og den politiske aftale om landbrugets bidrag til den grønne omstilling. Alle forhold, der vil kræve, at hver enkelt bedrift får kalibreret kompasset for at sikre fortsat økonomisk vækst.

Mange bedrifter har i 2021/2022 øget deres fokus på, hvorledes den enkelte kan håndtere økonomisk bæredygtighed og samtidig arbejde med branchekravet om at reducere udslippet af drivhusgasser. Det har i år medført en konkretisering af nye rapporteringskrav inden for miljømæssig bæredygtighed (E), sociale og medarbejdermæssige forhold (S) og god ledelse (G) – et emne, som flere artikler i årets Driftsanalyser vil belyse.

For griseproducenterne er disse år fortsat meget volatile, og i særdeleshed er smågriseproducenterne økonomisk udfordret som følge af flere uheldige begivenheder, der resultererede i et smågrisemarked med for stort udbud. Eksport af grisekød til Kina blev reduceret kraftigt som følge af ASF-udbrud i Polen og Tyskland kombineret med nye dyrevelfærdsregler i Tyskland. Dette medførte noteringsfald for slagtegrise, men den største påvirkning faldt på eksportnoteringen for smågrise. Derfor fortsatte tilbagegangen i nettoudbyttet for denne driftsgren og i særdeleshed for producenter af smågrise.

Planteavlere kan til gengæld se tilbage på et historisk godt 2021/2022, hvilket hovedsagelig kan tilskrives generelt højere afregningspriser, da det samlede høstudbytte i 2021/2022 var lavere end sidste år, men på niveau med femårsgennemsnittet. Efter tørkeåret 2018/2019 har bedrifter med planteavl haft en række rigtigt gode år og kan desuden se frem til endnu et fantastisk år. Prognosen for 2023/2024 viser en forventning, der ligger over tiårsgennemsnittet uagtet kraftigt stigende priser på både direkte og indirekte omkostninger.

Driftsresultaterne for 2021/2022 betyder, at hovedparten af virksomhederne fortsat har haft mulighed for at konsolidere sig på et middel til højt niveau, som kan bidrage til fremtidig udvikling og robusthed. Konsolideringen afspejles desuden i, at bedriftsstørrelsen er øget, hvilket understøtter den langsigtede trend mod store bedrifter.

Gennem de seneste år er der arbejdet på at øge antallet af økologiske virksomhedsanalyser. Det er et område, der har manglet konkrete økonomiske analyser, og i år kan der præsenteres afgrødeanalyser for ti afgrøder målt på både gennemsnit og bedste halvdel. Det er intentionen, at dette område udvides i de kommende år, således at der kan bidrages med økonomisk indsigt inden for økologi.

Vi håber, at den unikke viden, som er opbygget gennem mere end fem årtiers Driftsanalyser og 16 års internationalt samarbejde i Agri Benchmark, vil hjælpe dig med at indstille kompasset, så du kan navigere din virksomhed mod en styrket indtjening. Der kan i årets Driftsanalyser søges konkret inspiration fra det internationale samarbejde både inden for planteavl og griseproduktion.

Hvordan får jeg fat i Driftsanalyser?
Du kan købe Driftsanalyser 2021/2022 hos sekretær Jette Post. Prisen er 250 kr. for medlemmer og 400 kr. for ikke-medlemmer (ekskl. moms og inkl. forsendelse). Alle medlemmer får tilsendt et gratis eksemplar. Hvis du er deltager i Driftsanalyser, får du to eksemplarer.

Som deltager i Driftsanalyser får du igen i år tilsendt dit ejendomsnummer via mail. Har du ikke modtaget dit nummer, hører vi gerne fra dig.

 

Betal dit selskabs acontoskat nu, og spar renteudgifter

Forventer du en restskat i dit selskab for indkomståret 2022, bør du overveje en frivillig indbetaling af acontoskat senest den 21. november 2022.

Frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2022 kan ske frem til 1. februar 2023, men for indbetalinger, der sker efter 21. november 2022 og frem til 1. februar 2023, skal der betales et rentetillæg på 0,8 %.

Restskat, som ikke er betalt senest 1. februar 2023, skal betales senest 20. november 2023. Dertil skal betales et rentetillæg. Rentesatsen offentliggøres først senere på året. Vi forventer, at det sker i december 2022. Rentetillægget for indkomståret 2021 var 4,3 %.

Ved frivillig indbetaling senest den 21. november 2022 vil der blive beregnet en dekort af indbetalingen på 0,1 %.

Forrentning af for meget indbetalt selskabsskat, som først udbetales til november 2023, udgør 0,2 % årligt før skat.

Hvordan indberettes den frivillige restskat eller nedsættelse af acontoskatten?
Frivillig indbetaling af acontoskat foretages sammen med den ordinære acontoskatterate den 21. november 2022 eller i perioden 22. november 2022 til 1. februar 2023 som særskilt indbetaling.

Registrering og indbetaling skal ske på selskabets Skattekonto, som der er adgang til på TastSelv Erhverv. Det gøres således:

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Klik på ”Skat for selskaber m.fl.”
 3. Klik på ”Selskabsskat”
 4. Klik på ”Acontoskat”
 5. Klik på ”Indberet/Ændr” ud for den rate, du ønsker at ændre
 6. Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat
 7. Indbetal beløbet til Skattekontoen

 

Hvis du indbetaler på anden måde, vil beløbet blive anvendt til udligning af eventuelle restancer, og overskydende beløb tilbagebetales til selskabet.

Hvis den ordinære acontoskat overstiger, hvad du forventer at skulle betale for indkomståret 2022, kan du inden den 20. november 2022 reducere 2. rate af ordinær acontoskat via TastSelv Erhverv. Skattestyrelsen kan bede om dokumentation for selskabets forventede indkomst.

Årsopgørelse 2021
Skattestyrelsen har i løbet af oktober 2022 udsendt årsopgørelser for indkomståret 2021 til virksomhedens digitale postkasse eller e-Boks. Det er derfor vigtigt, at du tjekker denne for at undgå rykkergebyr og renter mv. af restskatten.

Spørgsmål
Kontakt din økonomikonsulent for yderligere oplysninger, eller hvis du ønsker hjælp til vurdering af forventet rest- eller overskydende selskabsskat.

Nyt lovkrav til din bogføring gælder fra årsskiftet

Har du fået nedfældet en beskrivelse af dine bogføringsprocedurer?

Vi har fået en ny bogføringslov, som bl.a. indebærer, at de fleste virksomheder fra årsskiftet skal have en nedskrevet beskrivelse af virksomhedens procedurer for bogføringen.

Med undtagelse af små personligt drevne virksomheder med en årlig omsætning på under 300.000 kr. skal alle virksomheder senest 1. januar 2023 have en nedskrevet beskrivelse af bogføringsprocedurerne. Beskrivelsen skal bl.a. omhandle bogføringssystem og kontoplan, væsentligste transaktioner, afstemning af bogføringen samt opbevaring og fremfinding af regnskabsmaterialet. Det skal også angives, hvem der er ansvarlig for procedurerne.

Hjælp til at nedfælde beskrivelsen
Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en skabelon, som kan anvendes af mindre og mellemstore virksomheder. Du kan selv hente den fra styrelsens hjemmeside her og udfylde den.

For mange af vores medlemmer kan korrekt udfyldelse af skabelonen imidlertid være en udfordring. Derfor tilbyder vi at udarbejde beskrivelsen for vores medlemmer til en favorabel pris, hvis du kontakter os inden 1. december 2022. Vi indhenter de relevante oplysninger fra jer ved et telefonisk interview og nedfælder beskrivelsen af jeres procedurer.

Den færdige beskrivelse sendes til jer, så den kan fremlægges, hvis myndighederne anmoder om det.

Vi udarbejder naturligvis også gerne beskrivelsen ved henvendelser efter 1. december – så vil arbejdet blot blive udført til almindelig timepris.

Spørgsmål
Den nye bogføringslov trådte i kraft 1. juli 2022 og indebærer flere krav, som løbende vil blive gældende over de kommende år. Hvis du vil læse mere, har vi beskrevet de væsentligste ændringer i artiklen her.

Ønsker du hjælp til beskrivelsen af dine bogføringsprocedurer, eller har du andre spørgsmål til den nye lovgivning, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Anders Halberg eller seniorkonsulent Palle Offersen.