Kategoriarkiv: Økonomi

eco

Frist for betaling af A-skat udskudt

På grund af coronavirus er fristen for at betale A-skat blevet udskudt for både store og små og mellemstore virksomheder.

Vær opmærksom på, at nogle af de udskudte frister fra efteråret ligger lige om hjørnet. For små og mellemstore virksomheder er der allerede en frist onsdag i denne uge.

Frister for små og mellemstore virksomheder

 • Den A-skat, der skulle have været betalt den 12. oktober 2020, skal betales den 31. marts 2021
 • Den A-skat, der skulle have været betalt den 10. november 2020, skal betales den 31. maj 2021
 • Fristen for betaling af A-skat den 10. maj 2021 er udskudt til den 27. september 2021

 

Frister for store virksomheder

 • Den A-skat, der skulle have været betalt den 30. oktober 2020, skal betales den 17. maj 2021
 • Fristen for betaling af A-skat den 31. maj 2021 er udskudt til den 15. oktober 2021

 

Kan jeg få lov at betale til tiden?
Hvis du ønsker at betale A-skatten til tiden, skal du informere dit lønsystem i god tid. Hvis du bruger DataLøn, skal du fx give besked senest den 29. april, hvis du gerne vil betale A-skatten den 10. maj.

Spørgsmål
Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte økonomimedarbejder Louise Sunny Hansen.

Corona-hjælpepakker kan stadig søges

Som vi tidligere har offentliggjort, er det nu muligt at søge rentefri momslån igen – læs mere her.

Herudover kan du fortsat søge mange af de allerede vedtagne corona-hjælpepakker.

Flere hjælpepakker
Der findes bl.a. følgende ordninger:

 • A-skattelåneordning
 • Statsgaranterede lån og andre forbedrede lånemuligheder

 

Begge er med henblik på at styrke likviditeten, ligesom de rentefri momslån.

Herudover er der en række hjælpepakker, der har til formål at understøtte selve driften gennem kompensationer:

 • Lønkompensation, hvis der ikke er arbejde til medarbejderne, eller de bliver syge
 • Kompensation ved tab af omsætning i perioden med coronavirus
 • Kompensation for faste omkostninger, hvis der tabes omsætning som følge af coronavirus
 • Hjælp til aflyste/udskudte arrangementer
 • En særlig ordning for minkavlere og underleverandører til disse

 

Hjælpepakkerne kan også anvendes, hvis du er underleverandør til nogen, som er omfattet af restriktionerne. Det er dog langt fra alle virksomheder, der er berettiget til at modtage hjælp – der skal bl.a. være en klar årsagssammenhæng til coronavirus.

Vi kan anbefale Virksomhedsguiden, hvor du kan få overblik over dine muligheder – KLIK HER.

Om du kan modtage hjælp, og om det kan betale sig for dig, kræver en individuel vurdering. Bemærk at der generelt er ansøgningsfrist i midten af april 2021.

Spørgsmål
Har du spørgsmål eller behov for sparring om ordningerne? Så kontakt din rådgiver, chefkonsulent Michael Mortensen eller økonomikonsulent Kristian Bak Larsen.

Rentefri momslån kan søges nu – frist 14. april

På grund af coronasituationen har Folketinget igen vedtaget en ”momslåneordning” henvendt til små og mellemstore virksomheder. Du kan indsende din ansøgning fra den 17. marts 2021 til og med den 14. april 2021.

Med ordningen kan din virksomhed opnå et rentefrit lån på et beløb svarende til den moms, der er indberettet og skulle være betalt den 1. marts 2021.

Små virksomheder kan låne et beløb svarende til momsen for 1. og 2. halvår af 2020, og for mellemstore virksomheder er der tale om et beløb svarende til momsen for 3. og 4. kvartal 2020. For både små og mellemstore virksomheder er det kun muligt at søge om et lån svarende til det samlede beløb for begge afregningsperioder.

Tilbagebetalingsfristen for lånet er den 1. februar 2022.

Hvem kan opnå et rentefrit momslån?
Du kan ansøge om et rentefrit momslån på virk.dk. Der findes en længere række af krav, som din virksomhed skal leve op til for at kunne søge om lånet, men hos Patriotisk Selskab vurderer vi, at hovedparten af vores medlemmer er berettiget til at udnytte ordningen.

Nogle af de krav, din virksomhed skal leve op til, er fx, at:

 • Indberetningen af momsen den 1. marts 2021 er sket rettidigt (det er dog ikke et krav for at kunne udnytte ordningen, at momsen er betalt endnu – selvom vi selvfølgelig altid anbefaler en rettidig indbetaling for at undgå renter og gebyrer).
 • Virksomheden ikke har foreløbige momsfastsættelser.
 • Der tale om en privat virksomhed, som ikke er under rekonstruktion eller tvangsopløsning m.v.

 

Hvis der har været en udskiftning i virksomhedens ejerkreds på mere end 50 % siden den 29. januar 2021 og frem til ansøgningen, bør du søge nærmere rådgivning. Der skal i så fald en skriftlig revisorerklæring til, for at lånet kan bevilges.

Udbetaling af lånet – dette skal du være opmærksom på
Såfremt du får godkendt lånet, vil det blive udbetalt til skattekontoen. Skattestyrelsen tilstræber at udbetale pengene i løbet af 12 bankdage – det kan dog tage længere tid, hvis der kræves en yderligere undersøgelse af virksomheden. Tilbagebetalingen af lånet skal ligeledes ske via skattekontoen.

Vær opmærksom på, at du måske skal sænke udbetalingsgrænsen på skattekontoen, hvis du ønsker pengene til fri disposition. Læs mere her.

Hvis din virksomhed har skyldig moms eller anden gæld til det offentlige, vil momslånet ikke blive udbetalt, men i stedet medgå til at dække det skyldige beløb – herved opnår du som minimum en rentefri udsættelse af din gæld. De øvrige corona-hjælpepakker bliver i denne forbindelse ikke betragtet som gæld til det offentlige.

Spørgsmål
Er du i tvivl om, hvorvidt du kan opnå et rentefrit momslån, eller har du spørgsmål til ordningen? Så kontakt din rådgiver eller juridisk konsulent Peter Sigvardt.

Søg et legat til fx studiebøgerne eller udlandsopholdet

Står du og skal på studietur eller på udlandsophold, eller har du mange udgifter til undervisningsmaterialer og -bøger i forbindelse med dit studie?

Så søg et legat hos Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond!

Vi har i næsten 30 år uddelt legater til unge under uddannelse med tilknytning til landbruget. Fx har landbrugselever, agrarøkonomer, jordbrugsteknologer, dyrlægestuderende og jordbrugsøkonomer modtaget et legat fra os.

Du kan indsende din ansøgning her.

Fonden er under afvikling, og sidste udlodning vil ske i 2022.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte personlig assistent Vicki Bang.

Forlæng din udenlandske praktikants ophold

På grund af, at der fortsat er midlertidigt stop for uddeling af opholdstilladelser til udenlandske praktikanter, kan praktikanter, som allerede er i Danmark, stadig få forlænget opholdstilladelsen med et halvt år, hvis opholdstilladelsen udløber senest den 8. august 2021.

Har du en praktikant, du gerne vil beholde lidt længere?

Så kan du søge om at få forlænget opholdstilladelsen hos SIRI. Det koster et gebyr på 4.295 kr., og sagsbehandlingen tager normalt tre måneder.

Det er vigtigt, at du indsender ansøgningen om forlængelse, inden den nuværende opholdstilladelse udløber, da praktikanten så kan blive i Danmark og fortsætte med at arbejde – også selvom opholdstilladelsen udløber, mens SIRI behandler ansøgningen.

Spørgsmål?
Kontakt juridisk seniorkonsulent Bodil Just.

Forhøjede skattemæssige afskrivninger

Der er blevet fremsat lovforslag om en forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning samt et investeringsvindue i form af en midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nyinvesteringer. Dette sker som en del af den grønne skattereform, som Folketinget indgik aftale om sidste år.

Lovforslaget giver mulighed for at:

 • afskrive på 116 % af anskaffelsessummen for fabriksnye driftsmidler anskaffet fra den 23. november 2020 til udgangen af 2022.
 • straksafskrive indkøbte småaktiver med en anskaffelsespris på op til 30.000 kr. mod 14.100 kr. i 2020, hvis aktivet er anskaffet den 23. november 2020 eller senere.

 

Det midlertidige investeringsvindue: Disse driftsmidler er omfattet
I stedet for en almindelig saldoafskrivning, åbner lovforslaget op for, at du kan afskrive aktivet på en særskilt saldo, hvorved du opnår et tillæg på 16 % af anskaffelsessummen.

Det betyder, at 116 % af anskaffelsessummen kan afskrives med op til 25 % om året.

For at være omfattet er det en betingelse, at:

 • Driftsmidlet udelukkende benyttes erhvervsmæssigt.
 • Driftsmidlet er fabriksnyt – det vil sige, at det aldrig tidligere har indgået i en igangværende virksomhed.
 • Driftsmidlet ikke er et skib eller en personbil.
 • Driftsmidlet ikke kan drives med fossile brændsler, medmindre der er tale om et køretøj, som skal forsynes med en nummerplade (personbiler undtaget).
  Bemærk, at køretøjet skal forsynes med en nummerplade inden udgangen af det indkomstår, hvor køretøjet er anskaffet, eller senest tre måneder efter anskaffelsen.

 

Følgende driftsmidler er bl.a. omfattet:

 • Uden motor: Markmaskiner, staldinventar og vindmøller/solceller på op til 1 MW.
 • Med motor: Maskiner, som ikke drives på fossile brændsler, men via ekstern energiforsyning, fx motorsav eller stampemaskine.
 • Køretøjer: Køretøjer med nummerplader bortset fra personbiler – fx varebiler og visse traktorer.

 

Straksafskrivning: Sådan fungerer det
Forhøjelsen af beløbet for straksafskrivningen til 30.000 kr., som gælder for aktiver, der erhverves den 23. november 2020 eller senere, er permanent.

Vælger du at straksafskrive et aktiv, vil dette aktiv til gengæld ikke tilgå driftsmiddelsaldoen.

Vær opmærksom på, at hvis aktivet indgår i et samlesæt; altså hvis en række aktiver er bestemt til at fungere samlet, så gælder beløbsgrænsen for straksafskrivning den samlede anskaffelsespris for de pågældende aktiver.

Spørgsmål
Lovforslaget er på dagsordenen til første behandling midt i marts.

I visse tilfælde bør du derfor overveje, om det kan være en fordel at afvente lovforslagets endelige vedtagelse, inden du selvangiver.

Er du i tvivl om, hvorvidt du kan udnytte mulighederne for ekstra fradrag? Så er du velkommen til at kontakte din skattekonsulent eller chefkonsulent Mimi Shin Jensen.

Benchmark dine udlejningsejendomme

Kunne du tænke dig at benchmarke dine udlejningsejendomme med tilsvarende lejemål i lokalområdet?

Så skal du skynde dig at kontakte Patriotisk Selskab på udlejning@patriotisk.dk – for vi er ved at gøre netop dette muligt i et samarbejde med EjendomDanmark. Men før vi går videre, har vi brug for et overblik over, hvor mange der er interesserede.

Benchmarking af lejemål – hvorfor?
Ved at benchmarke dine lejemål op mod andre kan du bl.a. følge med i, om lejeniveauet for den enkelte ejendom er passende, og du kan få optimeret huslejeniveauet.

Benchmarkingen kommer til at foregå på Patriotisk Selskabs digitale benchmarking-platform MyBusiness, hvor du får adgang til data fra EjendomDanmark. Du får hermed et samlet overblik over alle din virksomheds lejemål ét sted.

Vi sørger for at indberette de nødvendige oplysninger om dine lejemål til databasen.

Det kommer til at koste omkring 500 kr. i kvartalet, og du binder dig for et år ad gangen.

Interesseret?
Hvis du tror, det kunne være noget for dig at få adgang til benchmarking af dine udlejningsejendomme, så send os en mail på udlejning@patriotisk.dk eller ring til driftsøkonom Sarah Lilaa.

Opdatering af corona-hjælpepakker

Der er stillet lovforslag om tre tiltag, som kan hjælpe med at forbedre likviditeten i din virksomhed:

 1. Udvidelse af den tidligere vedtagne A-skattelåneordning, hvor du kan få tilbagebetalt A-skat og AM-bidrag i form af et rentefrit lån. Ordningen omfattede først januar 2021, men er nu udvidet til også at omfatte februar og marts. Herudover vil regeringen give mulighed for, at ikke kun små- og mellemstore, men også store virksomheder kan anmode om lån. Lånet skal senest tilbagebetales den 1. februar 2022.
 2. Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4 ½ måned for alle virksomheder.
 3. En ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder. I 2020 blev momsperioderne lagt sammen og udskudt til betaling i foråret 2021. Det er ikke muligt at udskyde betalingsfristen igen, og derfor foreslår regeringen, at virksomhederne skal have mulighed for at låne et beløb rentefrit svarende til den moms, der skal afregnes den 1. marts 2021. Det forventes, at låneordningen kan åbne for ansøgninger i anden halvdel af marts. Momslånet skal tilbagebetales senest den 1. februar 2022.

 

Læs mere om udvidelsen af A-skattelåneordningen her

Læs mere om den nye momslåneordning til SMV’er her

Andre hjælpepakker
Det er fortsat muligt at søge mange af de allerede vedtagne hjælpepakker. Det er dog langt fra alle virksomheder, der er berettiget til at modtage hjælp – der skal bl.a. være en klar årsagssammenhæng til coronavirus.

Der findes bl.a. følgende ordninger:

 • Lønkompensation, hvis der ikke er arbejde til medarbejderne, eller de bliver syge
 • Kompensation ved tab af omsætning i perioden med coronavirus
 • Kompensation for faste omkostninger, hvis der tabes omsætning som følge af coronavirus
 • Hjælp til aflyste/udskudte arrangementer
 • Statsgaranterede lån og andre forbedrede lånemuligheder
 • Der vil tillige komme en særlig ordning for minkavlere og underleverandører til disse

 

Vi kan anbefale Virksomhedsguiden, hvor du kan få overblik over dine muligheder – KLIK HER.

Om du kan modtage hjælp, og om det kan betale sig for dig, kræver en individuel vurdering.

Spørgsmål
Har du spørgsmål eller behov for sparring om ordningerne? Så kontakt din rådgiver, chefkonsulent Michael Mortensen eller økonomikonsulent Kristian Bak Larsen.

Gratis webinarer med din økonomi i fokus

På grund af coronavirus har vi lagt formatet af Økonomikonferencen 2020 om. I stedet for en stor fysisk konference serverer vi en række gratis webinarer for dig.

Vi har nu emnerne og nogle af datoerne for forårets webinarer på plads:

 • Onsdag den 24. februar 2021: Ændringer til de kommende ejendomsvurderinger igen igen ved chefkonsulent Mimi Shin Jensen og seniorkonsulent, statsautoriseret revisor Palle Offersen – læs mere her
 • Torsdag den 22. april 2021: BNBO, og hvordan du forholder dig til en udpegning på din ejendom ved miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen, virksomhedsrådgiver Carsten Hansen, juridisk konsulent Peter Sigvardt og planteavlsmedarbejder Erik Willadsen – læs mere her
 • Torsdag den 29. april 2021: Ledelse, og hvordan du rykker din bundlinje ved virksomhedsrådgiver Carsten Hansen og økonomikonsulent Lone Bendixen
 • Onsdag den 12. maj 2021: Grise-økonomi ved økonomikonsulent Lone Bendixen og økonomimedarbejder Maria Schmidt Larsen
 • Torsdag den 27. maj 2021: Foreløbige analyser ved chefkonsulent Thomas Skøtt og virksomhedsrådgiver Lene Nygaard
 • Senere i 2021: Summax ved vores Summax-eksperter

 

Vi vil løbende sende mere information om webinarerne ud – følg med på vores hjemmeside, i vores nyhedsbrev og på vores Facebook-, LinkedIn-, Twitter– og Instagramside.

Kun for medlemmer af Patriotisk Selskab
Webinarerne er kun for medlemmer af Patriotisk Selskab – læs mere om medlemskab her.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til webinarerne, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Thomas Skøtt.

Ny Summax-app til scanning af bilag

Den nye scanningsapp til Summax er nu blevet rullet ud på App Store og Google Play.

Med den nye app er det blevet endnu nemmere at scanne bilag. Herudover har brugervenligheden og layoutet fået et nøk opad.

For at tage den nye scanningsapp i brug anbefaler SEGES, at du:

 1. Afinstallerer den gamle app
 2. Henter den nye app i enten App Store eller Google Play ved at søge på ”Patriotisk Summax”
 3. Logger ind i appen igen med dit login fra den gamle app. Husk, at dit brugernavn er dit CVR-nummer @nemfaktura.dk (fx 12345678@nemfaktura.dk)

 

Hvis du har problemer med at logge ind i appen, er du velkommen til at kontakte os. Send en mail til vores Summax-eksperter på summax@patriotisk.dk.