Kategoriarkiv: plant

plant

Få tilskud til økologisk teknologi

Hvis du er økolog, kan du fra den 29. april til den 4. juni søge om økologisk investeringsstøtte.

Du kan søge tilskud til ny teknologi, som bidrager til at forbedre produktiviteten – det kan fx være, hvis teknologien kan mindske arbejdstiden eller forbedre udbyttet eller udnyttelsen af ressourcer. Der findes en liste over, hvilke teknologier du kan søge tilskud til.

Spørgsmål
Er du i tvivl om, hvorvidt du lever op til kriterierne for at søge tilskud, og/eller har du brug for hjælp til ansøgningen? Så kontakt miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Fagligt forum for professionelle økologiske planteavlere

Savner du sparring med andre økologiske planteavlere? Så er vi hos Patriotisk Selskab i gang med at opstarte en netværksgruppe for professionelle økologiske planteavlere.

Dette sker i samarbejde med Syddansk Økologi, som vi fra 2021 er blevet medejer af.

Hvem, hvad, hvor?
Netværksgruppen henvender sig til landmænd, driftsledere og andre ansatte, der arbejder med økologisk planteavl og har økologiske salgsafgrøder som den primære dyrkningsflade.

Du får i netværksgruppen mulighed for at dele og tilegne dig ny viden – og ikke mindst finde inspiration til, hvordan du kan videreudvikle og optimere din bedrift.

Møderne vil foregå hos netværksgruppens deltagere på skift, så I får mulighed for at se hinandens bedrifter. Der bliver fire møder om året: To i foråret, ét i efteråret – og et enkelt om vinteren hos Patriotisk Selskab i Odense. Hvert møde varer tre timer.

Til møderne vil der blive taget aktuelle faglige emner op, baseret på værtsbedriften for det pågældende møde. Herudover vil der hver gang være rig mulighed for diskussion og erfaringsudveksling.

Afholdelsen af møderne – herunder fastsættelse af program, dato m.v. – vil blive varetaget af konsulenter fra Patriotisk Selskab og Syddansk Økologi.

Pris, geografi m.v.
For at deltage i netværksgruppen skal din bedrift ligge på Fyn, på Sjælland, i Midtjylland, i Sydjylland eller på Als.

Deltagelse i netværksgruppen koster 6.000 kr. om året pr. bedrift.

Der er plads til 5-10 deltagere i gruppen.

Det første møde forventes at blive i foråret 2021 – alt efter hvad corona-restriktionerne tillader.

Disse emner vil blive taget op i netværksgruppen i 2021

 • Bælgsæd – fremtidens proteinafgrøder
 • Nye gødskningsregler fra 2022
 • Mekanisk ukrudtsbekæmpelse og rækkedyrkning
 • Afgrødevalg og etablering
 • Efterafgrøder, arter og etablering
 • Ukrudtsstrategier
 • Tilskudsmuligheder for økologiske planteavlere
 • Special- og højværdiafgrøder efter gruppens ønske

 

Interesseret?
Ønsker du at tilmelde dig netværksgruppen eller høre mere?

Så kontakt økologiplanteavlsmedarbejder Anders Holm Rasmussen eller økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen.

Tilmelding til netværksgruppen skal ske senest torsdag den 1. april 2021.

Brænding som våben mod ukrudt

Af økologiplanteavlsmedarbejder Anders Holm Rasmussen, Patriotisk Selskab

Ukrudtsbrænding har i mange år været et kendt og udbredt værktøj mod ukrudt i grøntsagsproduktionen, og flere er nu også begyndt at anvende brænding i såvel økologiske som konventionelle afgrøder.

Det kan fx være en idé at anvende ukrudtsbrænding, hvis behovet for ukrudtsbekæmpelse stiger.

Der er i de senere år sket en udvikling af teknikken til ukrudtsbrænding. Herunder fokuserer vi på to typer brænding: Fuldbrænding og rækkebrænding (også kaldet præcisionsbrænding) af synligt ukrudt.

Sådan gør du
Når du anvender ukrudtsbrænding, skal du blot svitse/blanchere ukrudtet uden at brænde det helt væk. Når ukrudtsplanten varmes op, sprænger cellerne indefra, og planten visner og dør i løbet af få dage.

Effekten er størst på små planter med et lille rodnet. Større planter med et veletableret rodnet vil blot få et vissent udtryk på de synlige blade og skyde frem på ny. Her kan flere behandlinger med 2-3 ugers mellemrum være aktuelt for at opnå en effekt.

Sådan opnår du den bedste effekt
For at opnå en god effekt ved fuldbrænding såvel som præcisionsbrænding er der flere parametre, der skal være opfyldt:

 • Det er vigtigt, at der er en konstant og ensartet temperatur i brændingskassen. Temperaturen i kassen kan blive påvirket af ustabile gasdysser og vind. Derfor er brænding i helt stille vejr at fortrække, så flammen i kassen ikke forstyrres af vindpust.
 • Fremkørselshastigheden bør ikke være mere end 1,5-3 km/t. Du kan fastsætte hastigheden efter, hvor du bedst opnår den ønskede svidning af ukrudtet, dvs. en svidning, uden at hele bladet brændes væk. Du kan kontrollere, om planten har fået nok varme, ved at klemme et blad mellem to fingre. Hvis der kommer et mørkt aftryk på bladet efter dine fingre, har bladet fået varme nok.
 • Brænding af synligt ukrudt er mest effektivt, når der er en stor saftspænding i planten – derfor er svidning på dug- eller regnfugtige planter at fortrække.

 

Om præcisionsbrænding
Med præcisionsbrænding kan du brænde på et specifikt område mellem rækkerne, eller du kan foretage såkaldt ”blind-brænding” i rækkerne, før afgrøden spirer frem over jordoverfladen.

Sidstnævnte anvendes især i økologisk planteavl, når der dyrkes havefrø, grøntsager samt sukker- og foderroer. Behandlingen bør udføres, når ukrudtet er synligt i jordoverfladen, og du kan se de første små kimblade.

For at få så meget ukrudt med som muligt efterstræber nogen at foretage brændingen, når de første 2-5 procent planter af hovedafgrøden er spiret frem. Med denne strategi accepterer du dog, at hovedafgrødeplanterne også brændes væk.

Det kan visse afgrøder godt tåle, fx majs. Her giver en behandling i selve rækken god mening, da du på den måde får bekæmpet en del af ukrudtet imellem majsplanterne.

På billedet herunder kan du se en blindbrænding af sukkerroer, der brændes i rækken, før roerne er fremspiret:

 

Herunder kan du se et eksempel på, at en blindbrænding i rækken har haft god effekt. De sorte pile markerer roerækken:

 

Om fuldbrænding
Fuldbrænding anvendes typisk i grøntsagsbede eller på arealer, hvor der ikke er andre muligheder end at brænde afgrøden på det fulde areal.

Fuldbrænding er bl.a. blevet forsøgt i konventionel græsfrøproduktion mod problemukrudt og fremmede græsser, der ikke kunne sprøjtes væk. Patriotisk Selskab er i øjeblikket involveret i et forsøg med fuldbrænding i Engrapgræs til bekæmpelse af væselhale – i stedet for at bruge Reglone. Resultatet af forsøget kendes ikke fuldt ud endnu, og indtil der foreligger mere sikre data, bør du være varsom med brænding af græsfrø.

Herunder kan du se et billede af forsøget:

 

Fordele og ulemper ved ukrudtsbrænding
Økonomien i ukrudtsbrænding er meget forskellig, alt efter om du vælger fuldbrænding eller præcisionsbrænding.

Prisen på ren gas varierer, men hvis du budgetterer med en pris på 7–9 kr. pr. liter gas, er det ikke helt urealistisk. Du skal dog huske, at der tillægges diverse afgifter til prisen. Ved fuldbrænding ligger gasforbruget typisk på 80-120 liter pr. ha, så det er en bekostelig affære. Ved præcisionsbrænding er gasforbruget meget lavere, nemlig på omkring 15-20 liter pr. ha.

Du bør altså regne grundigt på, om ukrudtsbrænding er en god mulighed for dig. Tag bl.a. følgende fordele og ulemper med i dine overvejelser:

Fordele:

 • Brænding er et godt alternativ i økologien til hakke-/håndlugning.
 • Brænding har en god effekt på småt frøukrudt.
 • Behandlingerne kan gentages uden begrænsning.

 

Ulemper:

 • Ukrudtsbrænding kræver investering i teknik og maskiner, og kapaciteten er lav.
 • Vejr- og vindfølsomhed.
 • Ukrudtsbrænding er CO2-belastende.
 • Effekten på rodukrudt er dårlig.

 

Spørgsmål
Hos Patriotisk Selskab hjælper vi dig gerne i gang med ukrudtsbrænding – kontakt økologiplanteavlsmedarbejder Anders Holm Rasmussen.

Få tilskud til økologisk teknologi

Hvis du er ny økolog, kan du snart søge om økologisk investeringsstøtte.

Det er ikke helt på plads endnu, hvornår tilskudsordningen åbner, men det forventes at blive den 29. april 2021.

Du kan søge tilskud til ny teknologi, som bidrager til at forbedre produktiviteten – det kan fx være, hvis teknologien kan mindske arbejdstiden eller forbedre udbyttet eller udnyttelsen af ressourcer. Der vil blive offentliggjort en liste over, hvilke teknologier du kan søge tilskud til.

Spørgsmål
Er du i tvivl om, hvorvidt du lever op til kriterierne for at søge tilskud, og/eller har du brug for hjælp til ansøgningen? Så kontakt miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Så er de nye kapitelstakster klar

Danmarks Statistik har nu offentliggjort de nye kapitelstakster for 2020 for byg og hvede.

Kapitelstaksterne er de gennemsnitlige kornpriser for perioden september til december.

Prisen på byg er faldet med 7 % i forhold til 2019, mens prisen på hvede derimod er steget med 5 %. Det er meget udsædvanligt, da de to kornarter plejer at stige og falde i pris sammen.

Læs mere om kapitelstaksterne her

Få tilskud til at tage lavbundsjorde ud af drift

Fra den 1. februar kan du søge tilskud til at tage lavbundsjorde ud af drift. Kompensationen for værditabet af jorden udbetales ad én omgang, og herudover får du også fuldt tilskud til udgifter til anlæg og projektering.

For at få tilskud, skal du stoppe dræning og jordbearbejdning – men du må fortsat gerne have dyr på græs, slå hø og gå på jagt på lavbundsjorden.

Kan du få tilskud?
For at kunne søge tilskud under den nye ordning skal der være tale om mere end 10 ha, og mere end 60 % af jorden skal have et kulstofindhold over 6 %. Zoom ind på kortet her og se din jords kulstofindhold.

Du kan søge tilskud til dine egne jorde, men det er også en mulighed at gå sammen med andre om ansøgningen.

Spørgsmål eller brug for hjælp til at søge tilskud?
Kontakt planteavlsmedarbejder Erik Willadsen eller natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen.

Patriotisk Selskab er blevet medejer af Syddansk Økologi

Patriotisk Selskab er pr. den 1. januar 2021 blevet en del af det økologiske samarbejde i Syddansk Økologi (SDØ).

Ejerkredsen bag den syd- og sønderjyske økologirådgivning består dermed af fem foreninger: LandboSyd, Kolding Herreds Landbrugsforening (KHL), Landbrugsrådgivning Syd (LRS), Sønderjysk Landboforening (SLF) samt Patriotisk Selskab. Derudover indgår økologirådgivere fra Syddansk Kvæg i samarbejdet.

Der deltager i alt 22 rådgivere i samarbejdet. Vi har tre rådgivere med: To planteavlsrådgivere og en driftsøkonom.

Rådgiverne i SDØ dækker tilsammen faggrupperne: Planter, kvæg, svin, fjerkræ, driftsøkonomisk rådgivning og projektudvikling. Patriotisk Selskab bidrager til samarbejdet med specialviden om teknologi og mere viden om biogas.

Rådgiverne sparrer med hinanden til gavn for den økologiske landmand, uanset landmandens produktionstype og -størrelse. Høj faglighed og fokus på bundlinjen vægtes.

”Vi er glade for at tilslutte os det økologiske samarbejde i SDØ – og samtidig hente endnu mere økologisk viden ind i vores organisation til gavn for vores medarbejdere og kunder”, siger adm. direktør hos Patriotisk Selskab Nils Rasmussen.

Aase Holmgaard, koordinator for Syddansk Økologi, supplerer:

”Det glæder os rigtig meget, at Patriotisk Selskab har banket på vores dør og fundet os interessant som samarbejdspartner. Sammen styrker vi rådgivningen både på Fyn og i Syd- og Sønderjylland. For medlemmerne af SDØ vil der desuden være flere rådgivere at møde til kurser, møder og i netværksgrupper”.

Rådgivningen i SDØ følger udviklingen
SDØ arbejder for at skabe udviklende rådgivning, der har fokus på økologens muligheder og udfordringer.

”Det fokus, der er kommet på hjemmeavlet protein, falder fint i tråd med den store succes, vi i Syddansk Økologi havde med vores store Lupin-dag i 2020. SDØ vil derfor i 2021 sætte yderlig fokus på protein-dyrkning og -anvendelse, set både fra en planteavlers og husdyrproducents side”, fortæller Aase Holmgaard.

Nærhed til kunden
SDØ lægger vægt på nærheden til kunden, og har med ejerkredsen rådgivere placeret mange steder i landet. Man kan møde en økologikonsulent fra SDØ følgende steder: Kolding, Vojens, Aabenraa, Løgumkloster, Odense, Vejle og Varde.

Samtidig står SDØ, efter behov, gerne bag uformelle samarbejder med anden økologirådgivning rundt i landet, når det er til gavn for kunderne, ligesom der er et tæt samarbejde med både SEGES og Landbrug & Fødevarer.

Vil du vide mere?
Læs mere om SDØ på www.sdø.dk eller følg SDØ på Facebook: Syddansk Økologi.

Hvis du har spørgsmål til Patriotisk Selskabs samarbejde med SDØ, er du velkommen til at kontakte adm. direktør Nils Rasmussen.

Sådan imødekommer dit landbrug en bæredygtig fremtid

Synes du, at det er udfordrende at tilpasse din produktion til omverdenens forventninger om bæredygtighed? Er du i tvivl om, hvad der egentlig forventes af dig? Hvordan du kan imødekomme forventningerne, samtidig med at du skal tjene penge på din produktion? Eller hvilke forventninger der kommer i fremtiden, som du skal tilpasse dig?

Med en RISE-analyse får du et overblik over, hvor bæredygtig din produktion allerede er – hvilket er et rigtig godt udgangspunkt for at kunne imødekomme omverdenens forventninger og udvikle din virksomhed i en mere bæredygtig retning.

Hvad er en RISE-analyse, og hvordan kan den hjælpe dit landbrug?
RISE-analysen måler niveauet af bæredygtighed i din virksomhed og produktion hele vejen rundt på forhold som jord, husdyrproduktion, næringsstoffer, vand, energi og klima, biodiversitet, arbejdsforhold, livskvalitet, økonomi og driftsledelse. Mange opdager, at de faktisk har en mere bæredygtig virksomhed, end de går rundt og tror – og samtidig vil du med RISE-analysen finde ud af, hvilke knapper du kan dreje på for at skrue op for bæredygtigheden i lige netop din produktion.

I disse tider er en RISE-analyse hermed en fornuftig investering. Du får et produkt, du kan vise frem til samarbejdspartnere m.v., og du kan tydeligt se, hvilke tiltag du med fordel kan iværksætte, og hvad omkostningerne – men også gevinsterne – er herved. Alt i alt er RISE-analysen med til at fremtidssikre din virksomhed, både i forhold til bæredygtighed og klima.

Hvad Patriotisk Selskab kan gøre for dig
I forbindelse med udarbejdelsen af RISE-analysen hjælper vi dig også med at lægge en bæredygtig plan for udviklingen af din virksomhed, både med forslag til små ændringer, der ikke koster noget, og med bud på større investeringer, der kræver mere økonomi og overvejelse. Det kan samtidig være, at din plan medfører besparelser på tid eller omkostninger til fx brændstof, vand eller el.

Vi har selvfølgelig fokus på, at ændringerne skal give mening for dig og passe ind i den samlede plan for udviklingen af din virksomhed.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvad RISE-analysen kan gøre for netop dit landbrug? Så kontakt vores miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

BNBO: Indgå en frivillig aftale inden udgangen af 2022

Er der en offentlig vandboring på eller nær din ejendom? Og er der i den forbindelse udpeget et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), som vil komme til at påvirke din drift?

Som lodsejer har du ret til fuldstændig erstatning på markedsvilkår for de konkrete økonomiske tab, som de givne restriktioner medfører. Men hvad vil det sige?

Det har du faktisk gode muligheder for selv at være med til at definere. Frem mod udgangen af 2022 skal kommunerne gennemgå alle BNBO’er og vurdere risikoen for udvaskning af pesticider til grundvandet. I den forbindelse har du som lodsejer mulighed for at indgå en frivillig aftale med kommunen og vandværket.

En frivillig aftale er din mulighed for at få kommunen og vandværket til at forholde sig individuelt til din ejendom. Vi anbefaler derfor, at du tager initiativ til at gå i dialog om en frivillig aftale.

Vilkårene i en frivillig aftale kan tilpasses din ejendom
Udgangspunktet for at beregne en erstatning er den værdi, som din jord har efter et påbud om pesticid- og/eller kvælstoffri dyrkning. Der skal med andre ord regnes på værdiforringelsen. Hvilket udbytte vil du kunne opnå på arealet efter påbuddet – i forhold til hvad du ellers ville have kunnet opnå?

Hos Patriotisk Selskab kan vi hjælpe hele vejen rundt, både med erstatningsberegningen, forslag til den frivillige aftales indhold og selve forhandlingen med vandværket/kommunen.

For at der kan indgås en frivillig aftale, kræver det, at løsningen er til gavn for alle parter. En frivillig aftale kan i princippet indeholde alt, eksempler kan være:

 • Jordfordeling
 • Lukning af en gammel vandboring, så der ikke skal betales erstatning til dig alligevel
 • Flytning af en boring til et mindre værdifuldt areal i forhold til din drift
 • Placering af boring i en skov frem for på landbrugsjord.

 

Efter 2022 pålægges der et generelt påbud om pesticidfri dyrkning på alle BNBO’er, der ikke er indgået en frivillig aftale omkring. Det vil sige, at du efter 2022 ikke længere har mulighed for at få en skræddersyet løsning til din bedrift. Det er nu, du skal slå til.

Særligt for økologer
Som økolog kan du også indgå en frivillig aftale. En aftale vil få indflydelse på dit økologiske arealtilskud og dit omlægningstilskud. Kontakt vores økologiteam, hvis du har spørgsmål.

Fyraftensmøde om BNBO
Vi har planer om at afholde et fyraftensmøde om BNBO for berørte lodsejere. Der vil blive meldt mere information ud i vores nyhedsbrev. Vi giver dig også gerne personlig besked om fyraftensmødet, når dato og program er fastsat – lad os vide, hvis vi skal huske dig.

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.

Præcisionsjordbrug: Et add on til det gode landmandskab

Præcisionsjordbrug er en udvidelse af det gode landmandskab; et ”add on”, der medfører en række fordele – og på sigt kan lede til et højere dækningsbidrag. Det fremhæver direktør Torben Briand Thomsen, TH-Agro, som til et fyraftensmøde hos Patriotisk Selskab vil fortælle om virksomhedens erfaringer med præcisionsjordbrug og give råd til dig, der ikke er kommet i gang med at anvende præcisionsjordbrug.

Præcisionsjordbrug kommer til at spille en essentiel rolle i fremtidens planteavl – dét er der slet ingen tvivl om. Men for nogen virker det måske lidt uoverskueligt at komme i gang med præcisionsjordbrug. For hvor starter jeg, hvad kan jeg opnå, og hvordan kommer jeg derhen?

Hos TH-Agro har de efterhånden en del erfaring med præcisionsjordbrug – men de var også selv nybegyndere engang:

”Man kan jo starte med at plukke de lavthængende frugter”, anbefaler direktør Torben Briand Thomsen, TH-Agro.

”Første skridt er at få sat noget GPS-udstyr på maskinerne, hvis man ikke allerede har det, og få det aktiveret. Og så kan man begynde at bruge nogle af de lette værktøjer som FieldSENSE og CropSAT. Det er ret nemt at lave tildelingsfiler ud fra satellitfotos. Og så er man i gang”, siger han og fortsætter:

”Efterfølgende kan man så tilpasse tildelingsfilerne ud fra sin viden om markerne – fx hvis der er lerpletter eller andet, som der bør tages forbehold for – og gøre filerne mere præcise hen ad vejen, som man drager sig erfaringer. Det er lidt mere kompliceret at tilpasse filerne, så her kan det være rart med noget hjælp”.

Bedre dækningsbidrag
Præcisionsjordbrug er ifølge Torben Briand Thomsen en ”udvidelse” af det gode landmandskab:

”Vi skal stadig følge de gode gamle dyder, vi altid har fulgt. Præcisionsjordbrug er bare et ’add on’, der gør, at vi kan dokumentere aktiviteterne i marken og på sigt opnå en bedre kvalitet og ensartethed i afgrøderne, en bedre fordeling af ressourcerne og opgaverne i virksomheden og hermed et bedre dækningsbidrag. Jeg forventer helt klart, at vi fremover vil kunne se en forskel i dækningsbidraget hos TH-Agro”.

Fordele
De første fordele ved anvendelsen af præcisionsjordbrug har allerede vist sig hos TH-Agro:

”Vi har været med i et SEGES-forsøg, hvor Patriotisk Selskab har hjulpet os med at graduere svampebekæmpelsen i vinterhvede. Tilsyneladende har vi opnået en gevinst ved at graduere”, fortæller Torben Briand Thomsen og fortsætter:

”Herudover er det en fordel, at vores nyere medarbejdere bare kan sætte en tildelingsfil i traktorens computer og herefter sætte sig ind og udføre et stykke arbejde, som ellers kræver mange års erfaring. Vi har mange marker, og vi er ikke længere så afhængig af, at nogen kan huske markernes særpræg ud og ind”.

Fyraftensmøde den 19. november: Kom godt i gang med præcisionsjordbrug
Den 19. november giver Torben Briand Thomsen et indlæg til et fyraftensmøde om præcisionsjordbrug hos Patriotisk Selskab . Her vil han bl.a. fortælle om, hvordan TH-Agro er nået dertil, hvor de er i dag, hvad der har været af bump på vejen og forventningerne til fremtiden.

Herudover vil vores konsulenter fortælle om, hvad du kan få ud af præcisionsjordbrug økonomisk og udbyttemæssigt, hvilken teknik, der kan anvendes, hvordan du kommer i gang med præcisionsjordbrug, uden det bliver for tidskrævende og besværligt, og hvordan Patriotisk Selskab kan hjælpe.

TILMELD DIG FYRAFTENSMØDET HER