Kategoriarkiv: plant

plant

Temperaturen på det økologiske marked

”Temperaturen på det økologiske marked ligger lunt lige nu. Priserne har en stigende tendens, og det økologiske marked ser ud til at blive mere lønsomt”. Sådan lyder vurderingen fra Patriotisk Selskabs økologiske koordinator Lars Lyholm Johansen.

– Efter nogle år med meget lave priser på især kornafgrøder ser det ud til, at priserne på det økologiske marked nu begynder at stige. Markederne er i bevægelse verden over, og Danmark har en styrkeposition inden for økologien.

Ordene kommer fra Patriotisk Selskabs økologikoordinator Lars Lyholm Johansen, som i flere år har fulgt den danske økologiproduktion tæt og derfor også har fulgt de op- og nedture, som de økologiske landmænd har oplevet.

Nu er høsten i hus, og der er ved at tegne sig et overblik over mængder og kvaliteter. Ifølge Lars Lyholm Johansen ser det ud til, at de faldende priser, som fulgte i kølvandet på tilgangen af flere avlere i 2017-2019 – også flere avlere uden husdyr – nu ser ud til at stige.

– Priserne ser ud til at stige, og det økologiske marked tegner til at blive mere lønsomt.

Stigende salg af økologiske produkter
Også blandt forbrugerne er der fortsat stigende efterspørgsel efter økologiske produkter:

– I løbet af de sidste 15 år er salget af økologiske produkter i de danske butikker steget med ca. 10 % hvert år. Der er ingen tvivl om, at efterspørgslen er til stede hos forbrugerne, og det er et godt udgangspunkt for de økologiske avlere, som eksperimenterer med eksempelvis proteinholdige bønner og ærter til human konsum, siger Lars Lyholm Johansen.

På spørgsmålet om, hvad der kendetegner de danske økologiske landmænd, lyder svaret fra Lars Lyholm Johansen: ”De er dygtige håndværkere”.

– De økologiske landmænd er dygtige til at klare sig igennem, og de er hurtige til at omstille sig. De afprøver gerne flere afgrøder spredt ud på en række mindre enheder, så nye muligheder kan testes, men risikoen samtidig minimeres.

Især når det gælder vinterraps og proteinafgrøder, har de økologiske avlere klaret sig godt i flere år, og priserne har gennem en årrække været gode for disse eftertragtede afgrøder.

Politiske ambitioner om en fordobling
Det samlede økologiske landbrugsareal i Danmark dækker cirka 310.000 hektar, svarende til knap 12 procent af det samlede produktionsareal. I den nye landbrugsaftale er der lagt op til en fordobling af dette økologisk landbrugsareal frem mod 2030.

I Lars Lyholm Johansens optik kræver disse politiske ambitioner dog, at flere faktorer spiller sammen – dels at forbrugerne er med på vognen; dels at landmændene kan se sig selv i udviklingen og ikke mindst, at de politiske ambitioner også er lønsomme for den enkelte økologiske landmand.

Informationsmøde hos Patriotisk Selskab
For at blive klogere på det økologiske afgrødemarked og klogere på, hvad der skal dyrkes i den kommende sæson, inviterer Patriotisk Selskab de økologiske landmænd til informationsmøde mandag den 1. november kl. 14.00-16.30.

På mødet deltager Danish Agro, DLG, Hornsyld Købmandsgaard og AgroMarkets, som alle har fingeren på pulsen i forhold til det økologiske afgrødemarked. Kom og hør deres bud på efterspørgslen i markedet og på den fremtidige prisudvikling.

Læs mere og tilmeld dig mødet her.

Foreløbige resultater 2020/2021: Året blev som forventet

De foreløbige resultater af Patriotisk Selskabs Driftsanalyser er positiv læsning. Selskabets prognoser – der blev udarbejdet for over et år siden – holder stort set stik, og landbrugets resultater er generelt positive.

“Året blev som forventet – trods corona”. Sådan lyder meldingen fra driftsøkonom Sarah Lilaa fra Patriotisk Selskab, som i disse dage offentliggør de foreløbige resultater af selskabets Driftsanalyser 2020/2021, der bygger på data fra medlemmerne.

Datagrundlaget for de foreløbige driftsresultater er i år udvidet med 5.000 hektar, så grundlaget på nuværende tidspunkt dækker et areal på 40.000 hektar.

Se de foreløbige resultater for 2020/2021 her.

“At året blev som forventet skal opfattes positivt. Dels har landbruget over en bred kam klaret sig godt, dels har selskabets prognoser vist sig at holde stik – til trods for, at prognoserne blev udarbejdet tilbage før høst 2020, da ingen endnu vidste, hvilken kolossal betydning corona ville få”, siger Sarah Lilaa.

De foreløbige driftsresultater viser, at langt de fleste dele af landbruget ikke i samme grad som mange andre erhverv har været påvirket af coronakrisen. Generelt har både udbud og efterspørgsel været relativt konstant, hvilket bl.a. skyldes, at forbruget af de basale nødvendighedsvarer har været uændret under coronakrisen.

Et godt høstår
Med udbytter over middel blev 2020 et udmærket år for planteproducenterne. Et vådt efterår og en lidt dårlig etablering af vinterafgrøder var årsag til udbyttenedgangen i vinterafgrøderne; til gengæld kom vårsæden rettidigt i jorden, og udbytterne blev på højde med rekordåret 2019.

De gode høstudbytter har bidraget til, at langt hovedparten af planteavlerne opnåede positive driftsresultater i 2020.

Svineproducenter
Især svineproducenterne er med til at trække det samlede resultat for landbruget i 2020 op på et højt niveau.

“For svineproducenterne er det gået rigtig godt. I 2019 steg afregningspriserne med rekordfart på grund af afrikansk svinepest i Asien, og de høje priser fortsatte ind i første kvartal af 2020. Men så kom coronaen og satte en brat stopper for efterspørgslen i det indre marked, hvor restaurationsbranchen og følgeerhverv på grund af corona måtte skrue gevaldig ned eller helt lukke for aktiviteterne”, siger Sarah Lilaa.

Ved indgangen til 2021 kom slagtesvineproduktionen i Asien op i gear igen, mens den europæiske efterspørgsel til gengæld er stagneret, så de positive 2020-tal er ikke fortsat ind i 2021. Noteringen har været stigende første halvdel af 2021.

Smågrise
Hos producenterne af smågrise er det ikke kun corona, som har skabt bekymring; det har også efterårets udbrud af svinepest i Tyskland, som satte en stopper for eksporten og dermed en stopper for de rekordhøje priser, som havde præget markedet i starten af 2020.

“Nettoudbyttet for sohold er på knap 2.000 kr., mens prognosen lød på over 3.000 kr. Det forventes dog, at priserne på smågrise retter sig igen. Det vil i givet fald gøre 2021 til et godt år for svineproducenter – men alt er endnu meget usikkert”, vurderer Sarah Lilaa.

Blandt de øvrige usikkerhedsmomenter, som præger verdensmarkedet lige nu, indgår også konsekvenserne af Brexit, en ny fælleseuropæisk landbrugspolitik og den grønne omstilling, som alt sammen vil påvirke prognoserne for det kommende år, lyder vurderingen fra Sarah Lilaa. På bedrifterne er der derfor fortsat fokus på styrkelse af indtjening og robusthed og fokus på udvikling af nye produkter.

Spørgsmål
Kontakt driftsøkonom Sarah Lilaa.

Få planteavlstips, mens du sidder i traktoren

Kender du AfgrødeNyt? Det er et nyhedsbrev fra Patriotisk Selskabs planteavlsafdeling, som giver dig kort og konkret information om de aktuelle planteavlsfaglige forhold.

Det kan fx være:

 • Hvad du skal være opmærksom på i afgrøderne lige nu
 • Aktuelt om plantebeskyttelse
 • Hvordan du håndterer lovgivning i praksis

 

AfgrødeNyt udkommer cirka 24 gange om året, og hovedparten af udgivelserne ligger i vækstsæsonen.

Du modtager AfgrødeNyt pr. mail. Herudover har du og dine medarbejdere altid adgang til AfgrødeNyt i Patriotisk Selskabs app, så I kan læse vores tips til planteavlen hvor som helst, når som helst – fx mens I sidder i traktoren.

Hent Patriotisk Selskabs app
Du kan hente Patriotisk Selskabs app i App Store og Play Butik.

Når du har downloadet appen, skal du oprette en profil. Du opretter profilen med den mailadresse, du er registreret med hos Patriotisk Selskab. Herefter skal du lave et kodeord – det gør du ved at trykke på ”Glemt kodeord” og følge anvisningerne på siden.

Udover at du kan læse AfgrødeNyt i appen, kan du bl.a. også se vores nyheder, finde din rådgiver, tilmelde dig vores events, købe produkter og anmode om medlemskab af vores faglige netværksgrupper.

Hvis du har spørgsmål til appen, er du velkommen til at kontakte sekretær Jette Post.

Hvad koster AfgrødeNyt?
Du kan modtage AfgrødeNyt ved siden af dit planteavlsabonnement hos Patriotisk Selskab. Prisen afhænger af, hvilken type abonnement du har.

Modtag AfgrødeNyt
Kontakt sekretær Jette Post, hvis du er nysgerrig.

Økologisk sommerudflugt til Samsø 2021

I år går Syddansk Økologis sommerudflugt til Samsø. Udflugten finder sted fra fredag den 4. juni om morgenen til lørdag den 5. juni om aftenen – og du er velkommen til at invitere din ægtefælle/samlever med!

Der er sammensat et varieret program med bl.a. grøntsagssafari hos Brødrene Kjeldahl og besøg hos Samsø Bryghus, Permahave og i gårdbutikker.

Se hele programmet her.

Praktisk information
Prisen for at deltage i den økologiske sommerudflugt er ca. 1.600 kr. pr. person. Prisen inkluderer overnatning samt alle måltider og drikkevarer undervejs. Vær opmærksom på, at prisen ikke er endelig.

OBS! Du skal selv sørge for transport, men tal evt. sammen med de andre deltagere og fyld bilen op.

Tilmeld dig her senest onsdag den 5. maj 2021.

§3: Ret fejlregistrerede overlap med markblokke nu

Landbrugsstyrelsen har offentliggjort et nyt kort, der viser overlap mellem §3-områder og dine markblokke.

Hvis der er et overlap, vil det være registreret med en gul markering. Overlappene kan være korrekte registreringer, som du skal indrette din dyrkning efter, men det kan også være fejlregistreringer, som skal indberettes til kommunen for at blive rettet.

Ret fejlregistrerede overlap nu
Vi anbefaler, at du kigger på kortet allerede nu og kontakter os, hvis der skulle være et eventuelt fejlregistreret overlap, så det kan blive rettet op i tide.

Sagsbehandlingen hos kommunen kan nemlig godt være langvarig.

Fra den 1. november 2021 vil kortet blive anvendt ved ansøgning i IMK-markkort til ansøgninger i 2022. Det er derfor vigtigt at få ændret fejlregistreringer inden da, så de ikke forstyrrer diverse ansøgninger.

Økonomiske konsekvenser, hvis du dyrker §3-områder
De korrekte registreringer i kortet kan få økonomiske konsekvenser for dig, da det ikke er lovligt at dyrke §3-områder som omdriftsjord. Det kan betyde både træk i EU-støtten og påbud om genopretning af den beskadigede natur.

Vi står til rådighed
Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så tag kontakt til natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen eller planteavlsmedarbejder Erik Willadsen allerede nu.

Åbent Minivådområde

Oplev et minivådområde

Overvejer du at etablere et minivådområde, eller vil du bare gerne se og høre mere?

Kom til Åbent Minivådområde onsdag den 12. maj og torsdag den 27. maj, hvor flere landmænd over hele landet viser sit minivådområde for besøgende. Her får du chancen for at høre mere om landmandens og oplandskonsulentens erfaringer, mens de præsenterer minivådområdet for dig.

På dagen kan du få besvaret spørgsmål som:

 • Hvorfor kan et minivådområde være en god idé?
 • Hvor skal det placeres, og hvem skal grave det?
 • Skal formen være trekantet, firkantet eller sø-agtigt?
 • Hvordan er samarbejdet med kommunen?
 • Hvilke opgaver har landmanden?
 • Hvordan er økonomien og tilskudsmulighederne?
 • Hvad med anlæggets effekt på udledningen af kvælstof og fosfor?

 

Gratis rådgivning til etablering af minivådområde
Hvis du beslutter dig for at etablere et minivådområde, kan du få gratis rådgivning af en oplandskonsulent. Hos Patriotisk Selskab kan natur- og miljørådgiver Thyge Feldskou Autzen hjælpe dig. Du er meget velkommen til at kontakte ham for en snak om dine muligheder.

Praktisk information
Det er gratis at deltage i Åbent Minivådområde. Bemærk, at dag og tidspunkt er forskelligt fra sted til sted – se steder og tidspunkter her.

Pga. coronavirus er der deltagerbegrænsning. Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Tilmeld dig Åbent Minivådområde her allerede nu!

Få tilskud til økologisk teknologi

Hvis du er økolog, kan du fra den 29. april til den 4. juni søge om økologisk investeringsstøtte.

Du kan søge tilskud til ny teknologi, som bidrager til at forbedre produktiviteten – det kan fx være, hvis teknologien kan mindske arbejdstiden eller forbedre udbyttet eller udnyttelsen af ressourcer. Der findes en liste over, hvilke teknologier du kan søge tilskud til.

Spørgsmål
Er du i tvivl om, hvorvidt du lever op til kriterierne for at søge tilskud, og/eller har du brug for hjælp til ansøgningen? Så kontakt miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Fagligt forum for professionelle økologiske planteavlere

Savner du sparring med andre økologiske planteavlere? Så er vi hos Patriotisk Selskab i gang med at opstarte en netværksgruppe for professionelle økologiske planteavlere.

Dette sker i samarbejde med Syddansk Økologi, som vi fra 2021 er blevet medejer af.

Hvem, hvad, hvor?
Netværksgruppen henvender sig til landmænd, driftsledere og andre ansatte, der arbejder med økologisk planteavl og har økologiske salgsafgrøder som den primære dyrkningsflade.

Du får i netværksgruppen mulighed for at dele og tilegne dig ny viden – og ikke mindst finde inspiration til, hvordan du kan videreudvikle og optimere din bedrift.

Møderne vil foregå hos netværksgruppens deltagere på skift, så I får mulighed for at se hinandens bedrifter. Der bliver fire møder om året: To i foråret, ét i efteråret – og et enkelt om vinteren hos Patriotisk Selskab i Odense. Hvert møde varer tre timer.

Til møderne vil der blive taget aktuelle faglige emner op, baseret på værtsbedriften for det pågældende møde. Herudover vil der hver gang være rig mulighed for diskussion og erfaringsudveksling.

Afholdelsen af møderne – herunder fastsættelse af program, dato m.v. – vil blive varetaget af konsulenter fra Patriotisk Selskab og Syddansk Økologi.

Pris, geografi m.v.
For at deltage i netværksgruppen skal din bedrift ligge på Fyn, på Sjælland, i Midtjylland, i Sydjylland eller på Als.

Deltagelse i netværksgruppen koster 6.000 kr. om året pr. bedrift.

Der er plads til 5-10 deltagere i gruppen.

Det første møde forventes at blive i foråret 2021 – alt efter hvad corona-restriktionerne tillader.

Disse emner vil blive taget op i netværksgruppen i 2021

 • Bælgsæd – fremtidens proteinafgrøder
 • Nye gødskningsregler fra 2022
 • Mekanisk ukrudtsbekæmpelse og rækkedyrkning
 • Afgrødevalg og etablering
 • Efterafgrøder, arter og etablering
 • Ukrudtsstrategier
 • Tilskudsmuligheder for økologiske planteavlere
 • Special- og højværdiafgrøder efter gruppens ønske

 

Interesseret?
Ønsker du at tilmelde dig netværksgruppen eller høre mere?

Så kontakt økologiplanteavlsmedarbejder Anders Holm Rasmussen eller økologisk koordinator Lars Lyholm Johansen.

Tilmelding til netværksgruppen skal ske senest torsdag den 1. april 2021.

Brænding som våben mod ukrudt

Af økologiplanteavlsmedarbejder Anders Holm Rasmussen, Patriotisk Selskab

Ukrudtsbrænding har i mange år været et kendt og udbredt værktøj mod ukrudt i grøntsagsproduktionen, og flere er nu også begyndt at anvende brænding i såvel økologiske som konventionelle afgrøder.

Det kan fx være en idé at anvende ukrudtsbrænding, hvis behovet for ukrudtsbekæmpelse stiger.

Der er i de senere år sket en udvikling af teknikken til ukrudtsbrænding. Herunder fokuserer vi på to typer brænding: Fuldbrænding og rækkebrænding (også kaldet præcisionsbrænding) af synligt ukrudt.

Sådan gør du
Når du anvender ukrudtsbrænding, skal du blot svitse/blanchere ukrudtet uden at brænde det helt væk. Når ukrudtsplanten varmes op, sprænger cellerne indefra, og planten visner og dør i løbet af få dage.

Effekten er størst på små planter med et lille rodnet. Større planter med et veletableret rodnet vil blot få et vissent udtryk på de synlige blade og skyde frem på ny. Her kan flere behandlinger med 2-3 ugers mellemrum være aktuelt for at opnå en effekt.

Sådan opnår du den bedste effekt
For at opnå en god effekt ved fuldbrænding såvel som præcisionsbrænding er der flere parametre, der skal være opfyldt:

 • Det er vigtigt, at der er en konstant og ensartet temperatur i brændingskassen. Temperaturen i kassen kan blive påvirket af ustabile gasdysser og vind. Derfor er brænding i helt stille vejr at fortrække, så flammen i kassen ikke forstyrres af vindpust.
 • Fremkørselshastigheden bør ikke være mere end 1,5-3 km/t. Du kan fastsætte hastigheden efter, hvor du bedst opnår den ønskede svidning af ukrudtet, dvs. en svidning, uden at hele bladet brændes væk. Du kan kontrollere, om planten har fået nok varme, ved at klemme et blad mellem to fingre. Hvis der kommer et mørkt aftryk på bladet efter dine fingre, har bladet fået varme nok.
 • Brænding af synligt ukrudt er mest effektivt, når der er en stor saftspænding i planten – derfor er svidning på dug- eller regnfugtige planter at fortrække.

 

Om præcisionsbrænding
Med præcisionsbrænding kan du brænde på et specifikt område mellem rækkerne, eller du kan foretage såkaldt ”blind-brænding” i rækkerne, før afgrøden spirer frem over jordoverfladen.

Sidstnævnte anvendes især i økologisk planteavl, når der dyrkes havefrø, grøntsager samt sukker- og foderroer. Behandlingen bør udføres, når ukrudtet er synligt i jordoverfladen, og du kan se de første små kimblade.

For at få så meget ukrudt med som muligt efterstræber nogen at foretage brændingen, når de første 2-5 procent planter af hovedafgrøden er spiret frem. Med denne strategi accepterer du dog, at hovedafgrødeplanterne også brændes væk.

Det kan visse afgrøder godt tåle, fx majs. Her giver en behandling i selve rækken god mening, da du på den måde får bekæmpet en del af ukrudtet imellem majsplanterne.

På billedet herunder kan du se en blindbrænding af sukkerroer, der brændes i rækken, før roerne er fremspiret:

 

Herunder kan du se et eksempel på, at en blindbrænding i rækken har haft god effekt. De sorte pile markerer roerækken:

 

Om fuldbrænding
Fuldbrænding anvendes typisk i grøntsagsbede eller på arealer, hvor der ikke er andre muligheder end at brænde afgrøden på det fulde areal.

Fuldbrænding er bl.a. blevet forsøgt i konventionel græsfrøproduktion mod problemukrudt og fremmede græsser, der ikke kunne sprøjtes væk. Patriotisk Selskab er i øjeblikket involveret i et forsøg med fuldbrænding i Engrapgræs til bekæmpelse af væselhale – i stedet for at bruge Reglone. Resultatet af forsøget kendes ikke fuldt ud endnu, og indtil der foreligger mere sikre data, bør du være varsom med brænding af græsfrø.

Herunder kan du se et billede af forsøget:

 

Fordele og ulemper ved ukrudtsbrænding
Økonomien i ukrudtsbrænding er meget forskellig, alt efter om du vælger fuldbrænding eller præcisionsbrænding.

Prisen på ren gas varierer, men hvis du budgetterer med en pris på 7–9 kr. pr. liter gas, er det ikke helt urealistisk. Du skal dog huske, at der tillægges diverse afgifter til prisen. Ved fuldbrænding ligger gasforbruget typisk på 80-120 liter pr. ha, så det er en bekostelig affære. Ved præcisionsbrænding er gasforbruget meget lavere, nemlig på omkring 15-20 liter pr. ha.

Du bør altså regne grundigt på, om ukrudtsbrænding er en god mulighed for dig. Tag bl.a. følgende fordele og ulemper med i dine overvejelser:

Fordele:

 • Brænding er et godt alternativ i økologien til hakke-/håndlugning.
 • Brænding har en god effekt på småt frøukrudt.
 • Behandlingerne kan gentages uden begrænsning.

 

Ulemper:

 • Ukrudtsbrænding kræver investering i teknik og maskiner, og kapaciteten er lav.
 • Vejr- og vindfølsomhed.
 • Ukrudtsbrænding er CO2-belastende.
 • Effekten på rodukrudt er dårlig.

 

Spørgsmål
Hos Patriotisk Selskab hjælper vi dig gerne i gang med ukrudtsbrænding – kontakt økologiplanteavlsmedarbejder Anders Holm Rasmussen.

Få tilskud til økologisk teknologi

Hvis du er ny økolog, kan du snart søge om økologisk investeringsstøtte.

Det er ikke helt på plads endnu, hvornår tilskudsordningen åbner, men det forventes at blive den 29. april 2021.

Du kan søge tilskud til ny teknologi, som bidrager til at forbedre produktiviteten – det kan fx være, hvis teknologien kan mindske arbejdstiden eller forbedre udbyttet eller udnyttelsen af ressourcer. Der vil blive offentliggjort en liste over, hvilke teknologier du kan søge tilskud til.

Spørgsmål
Er du i tvivl om, hvorvidt du lever op til kriterierne for at søge tilskud, og/eller har du brug for hjælp til ansøgningen? Så kontakt miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.