Kategoriarkiv: Svin

Dansk griseproduktion – nu og i fremtiden

2021 har været et hårdt år for danske griseproducenter, og priserne er stadig under stort pres. Heldigvis har flere producenter opbygget en økonomisk robusthed i kølvandet på de gode resultater i 2019 og 2020.

– 2021 har indtil nu været et hårdt år for danske griseproducenter, og økonomien er presset på grund af meget lave afregningspriser, især puljenoteringen og høje foderpriser. Prisudsvingene på grisemarkedet har været meget store, særligt puljenoteringen på smågrise.

Sådan lyder det fra Patriotisk Selskabs økonomikonsulent Lone Bendixen, når hun med få ord skal give et øjebliksbillede af den danske griseproduktion. Trods de dystre kendsgerninger ser økonomikonsulenten dog også en række tendenser, som tyder på, at markedet kan rejse sig igen i løbet af foråret 2022. Hertil skal lægges den robusthed, som mange danske griseproducenter har opbygget de sidste par år.

– Faktum er, at svinepriserne fortsætter nedad. Det er de barske kendsgerninger, og dem kan vi ikke ændre. Til gengæld er det vigtigt at huske på, at for mange griseproducenter blev resultaterne for årene 2019 og 2020 de bedste i mange år, bl.a. som følge af efterspørgslen på europæisk grisekød efter udbruddet af afrikansk svinepest i Kina, siger Lone Bendixen og fortsætter:

– De gode resultater for mange landmænd gav dem mulighed for at afdrage gæld og konsolidere sig og dermed skabe en vis robusthed og modstandskraft over for de ekstremt lave noteringer, som vi ser lige nu.

Svinepest og corona
Årsagerne til de store prisudsving skal først og fremmest findes i udefrakommende omstændigheder: Afrikansk svinepest i Kina, udbredelsen af coronapandemien på verdensplan og også afrikansk svinepest i Tyskland og Polen.

– Generelt er der gode afsætningsmuligheder på eksportmarkederne. Den største trussel på verdensmarkedet kommer fra Kina, som i løbet af sommeren har reduceret landets import af grisekød fra EU og i stedet skruet op for importen fra Brasilien og i nogen grad fra Spanien, som stadig har gode kontrakter med Kina. Det er en udvikling, vi følger nøje, siger Lone Bendixen.

Lige nu er det europæiske kødmarked overforsynet. Det grisekød, som ikke har kunnet eksporteres til Kina, skal afsættes på det europæiske marked, hvilket resulterer i overproduktion og et stort prispres.

– Vi har dog en forventning om, at corona-påvirkningen efterhånden vil klinge noget af, og den nuværende udbudspukkel på det europæiske kødmarked afvikles, så der sker en normalisering og stabilisering på eksportmarkederne, siger Lone Bendixen.

Voldsomme prisfald
Den forsigtige optimisme ændrer dog ikke ved, at prisen, som en dansk slagtegriseproducent får for sine grise, er faldet med en fjerdedel på godt tre måneder – svarende til over tre kroner pr. kilo eller små 300 kr. pr. slagtegris.

Endnu værre ser det ud for smågriseproducenterne. Tidligere er smågrise handlet til op til 600-700 kroner pr. styk (i 2020); lige nu er prisen på blot 150 kroner, ikke mindst hvis grisene afregnes til puljenoteringen.

– Selvom nogle tendenser peger på mere stabilitet i verdens griseproduktion, er der stadig stor usikkerhed. Meldingerne fra Kina er tvetydige, og der er udsigt til store omvæltninger i Tyskland og nedgang i den tyske griseproduktion. Hertil kommer bekymringen for de høje foderpriser, lyder det fra Lone Bendixen.

Spørgsmål om markedet, priserne og bæredygtigheden
– Det er derfor ikke uden grund, at det svirrer med spørgsmål om den danske griseproduktion: Hvad kan vi forvente os i fremtiden? Hvordan ser markedet ud og hvem skal vi afsætte til? Hvordan skal man forholde sig som griseproducent i disse tider med så lave priser? Hvilke tendenser kan vi se i årets resultater, og hvordan vurderes markedet for smågrise og slagtegrise de nærmeste år?

Hertil kommer de mange tanker og tiltag om bæredygtighed. Danske landmænd har i generationer været en central drivkraft i udviklingen af den globale bæredygtighed, og derfor er dansk landbrug i dag i front på bæredygtighed. Spørgsmålet er, hvad det kommer til at betyde for den danske griseproduktion?

Disse emner er på dagsordenen den 8. november kl. 13.00 til 16.00, når Patriotisk Selskab afholder møde om griseproduktion i Danmark. I mødet deltager udover konsulenter fra Patriotisk Selskab også råvarehandler og analytiker John Jensen fra AgroMarkets og senior vice president Nicolaj Nørgaard fra Danish Crown. Læs mere og tilmeld dig mødet her.

Foreløbige resultater 2020/2021: Året blev som forventet

De foreløbige resultater af Patriotisk Selskabs Driftsanalyser er positiv læsning. Selskabets prognoser – der blev udarbejdet for over et år siden – holder stort set stik, og landbrugets resultater er generelt positive.

“Året blev som forventet – trods corona”. Sådan lyder meldingen fra driftsøkonom Sarah Lilaa fra Patriotisk Selskab, som i disse dage offentliggør de foreløbige resultater af selskabets Driftsanalyser 2020/2021, der bygger på data fra medlemmerne.

Datagrundlaget for de foreløbige driftsresultater er i år udvidet med 5.000 hektar, så grundlaget på nuværende tidspunkt dækker et areal på 40.000 hektar.

Se de foreløbige resultater for 2020/2021 her.

“At året blev som forventet skal opfattes positivt. Dels har landbruget over en bred kam klaret sig godt, dels har selskabets prognoser vist sig at holde stik – til trods for, at prognoserne blev udarbejdet tilbage før høst 2020, da ingen endnu vidste, hvilken kolossal betydning corona ville få”, siger Sarah Lilaa.

De foreløbige driftsresultater viser, at langt de fleste dele af landbruget ikke i samme grad som mange andre erhverv har været påvirket af coronakrisen. Generelt har både udbud og efterspørgsel været relativt konstant, hvilket bl.a. skyldes, at forbruget af de basale nødvendighedsvarer har været uændret under coronakrisen.

Et godt høstår
Med udbytter over middel blev 2020 et udmærket år for planteproducenterne. Et vådt efterår og en lidt dårlig etablering af vinterafgrøder var årsag til udbyttenedgangen i vinterafgrøderne; til gengæld kom vårsæden rettidigt i jorden, og udbytterne blev på højde med rekordåret 2019.

De gode høstudbytter har bidraget til, at langt hovedparten af planteavlerne opnåede positive driftsresultater i 2020.

Svineproducenter
Især svineproducenterne er med til at trække det samlede resultat for landbruget i 2020 op på et højt niveau.

“For svineproducenterne er det gået rigtig godt. I 2019 steg afregningspriserne med rekordfart på grund af afrikansk svinepest i Asien, og de høje priser fortsatte ind i første kvartal af 2020. Men så kom coronaen og satte en brat stopper for efterspørgslen i det indre marked, hvor restaurationsbranchen og følgeerhverv på grund af corona måtte skrue gevaldig ned eller helt lukke for aktiviteterne”, siger Sarah Lilaa.

Ved indgangen til 2021 kom slagtesvineproduktionen i Asien op i gear igen, mens den europæiske efterspørgsel til gengæld er stagneret, så de positive 2020-tal er ikke fortsat ind i 2021. Noteringen har været stigende første halvdel af 2021.

Smågrise
Hos producenterne af smågrise er det ikke kun corona, som har skabt bekymring; det har også efterårets udbrud af svinepest i Tyskland, som satte en stopper for eksporten og dermed en stopper for de rekordhøje priser, som havde præget markedet i starten af 2020.

“Nettoudbyttet for sohold er på knap 2.000 kr., mens prognosen lød på over 3.000 kr. Det forventes dog, at priserne på smågrise retter sig igen. Det vil i givet fald gøre 2021 til et godt år for svineproducenter – men alt er endnu meget usikkert”, vurderer Sarah Lilaa.

Blandt de øvrige usikkerhedsmomenter, som præger verdensmarkedet lige nu, indgår også konsekvenserne af Brexit, en ny fælleseuropæisk landbrugspolitik og den grønne omstilling, som alt sammen vil påvirke prognoserne for det kommende år, lyder vurderingen fra Sarah Lilaa. På bedrifterne er der derfor fortsat fokus på styrkelse af indtjening og robusthed og fokus på udvikling af nye produkter.

Spørgsmål
Kontakt driftsøkonom Sarah Lilaa.

Dansk griseproduktion er rentabel, men …

De danske griseproducenter er langt fra dem, der opnår de højeste afregningspriser. Men fordi effektiviteten hos de danske producenter er så høj, og omkostningerne så lave, kommer vi alligevel i mål med et fornuftigt resultat. Det er, hvad man kan konkludere, når man kigger på dansk griseproduktion i et internationalt perspektiv – og det var et af de budskaber, vi tog med fra agri benchmarks Pig Conference, som pga. corona blev afviklet online i år.

Til konferencen kunne vi se, hvordan det står til med økonomien og produktiviteten på en række ”typiske” danske griseejendomme – dvs. ejendomme, der er repræsentative for professionel dansk griseproduktion – som blev sammenlignet direkte med typiske ejendomme i Europa og resten af verden. År efter år har vi set, hvordan de danske ejendomme præsterer på alt fra høj effektivitet i soholdet målt på produceret kilo levendevægt til lave omkostninger pr. dyr.

Det går godt i Kina med bekæmpelse af afrikansk svinepest
Et andet budskab på konferencen var, at Kina stormer fremad i kampen med at komme afrikansk svinepest til livs.

For tiden bygges der kæmpestore griseejendomme i etager i Kina, hvor der kan produceres 14.000 til 20.000 grise om dagen. Samtidig tages der forholdsregler for at undgå ny smitte med afrikansk svinepest, bl.a. ved at alt, som transporteres med bl.a. lastbiler, skal desinficeres, før det kommer ind på ejendommen.

Danske griseproducenter har nydt godt af de højere afregningspriser forårsaget af især afrikansk svinepest – men måske går der ikke så lang tid, før verdensmarkedet er kommet sig igen. I en rundspørge blandt deltagerne til Pig Conference tror 52 %, at verdensmarkedet vil være tilbage ved normalen om 3-5 år.

Siden konferencen har coronavirus og senest udbrud af Afrikansk Svinepest i Tyskland også haft en negativ indflydelse på noteringen både for smågrise og slagtesvin.

Om agri benchmark og konferencen
Agri benchmark er et internationalt netværk med deltagelse fra forskere og landbrugsrådgivere fra en række lande i Vest– og Østeuropa, Sydamerika, USA, Rusland, Ukraine, Sydafrika og Kina, der belyser og sammenligner bl.a. griseproduktion og -økonomi i de medvirkende lande.

Til den årlige Pig Conference er Danmark repræsenteret med tre deltagere; to fra Patriotisk Selskab og én fra SEGES.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Tommy Bjerregaard eller økonomirådgiver Pia Christiansen.

Sådan imødekommer dit landbrug en bæredygtig fremtid

Synes du, at det er udfordrende at tilpasse din produktion til omverdenens forventninger om bæredygtighed? Er du i tvivl om, hvad der egentlig forventes af dig? Hvordan du kan imødekomme forventningerne, samtidig med at du skal tjene penge på din produktion? Eller hvilke forventninger der kommer i fremtiden, som du skal tilpasse dig?

Med en RISE-analyse får du et overblik over, hvor bæredygtig din produktion allerede er – hvilket er et rigtig godt udgangspunkt for at kunne imødekomme omverdenens forventninger og udvikle din virksomhed i en mere bæredygtig retning.

Hvad er en RISE-analyse, og hvordan kan den hjælpe dit landbrug?
RISE-analysen måler niveauet af bæredygtighed i din virksomhed og produktion hele vejen rundt på forhold som jord, husdyrproduktion, næringsstoffer, vand, energi og klima, biodiversitet, arbejdsforhold, livskvalitet, økonomi og driftsledelse. Mange opdager, at de faktisk har en mere bæredygtig virksomhed, end de går rundt og tror – og samtidig vil du med RISE-analysen finde ud af, hvilke knapper du kan dreje på for at skrue op for bæredygtigheden i lige netop din produktion.

I disse tider er en RISE-analyse hermed en fornuftig investering. Du får et produkt, du kan vise frem til samarbejdspartnere m.v., og du kan tydeligt se, hvilke tiltag du med fordel kan iværksætte, og hvad omkostningerne – men også gevinsterne – er herved. Alt i alt er RISE-analysen med til at fremtidssikre din virksomhed, både i forhold til bæredygtighed og klima.

Hvad Patriotisk Selskab kan gøre for dig
I forbindelse med udarbejdelsen af RISE-analysen hjælper vi dig også med at lægge en bæredygtig plan for udviklingen af din virksomhed, både med forslag til små ændringer, der ikke koster noget, og med bud på større investeringer, der kræver mere økonomi og overvejelse. Det kan samtidig være, at din plan medfører besparelser på tid eller omkostninger til fx brændstof, vand eller el.

Vi har selvfølgelig fokus på, at ændringerne skal give mening for dig og passe ind i den samlede plan for udviklingen af din virksomhed.

Kunne du tænke dig at høre mere om, hvad RISE-analysen kan gøre for netop dit landbrug? Så kontakt vores miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen.

Øg pattegriseoverlevelsen – kom i staldskole

Vil du gerne øge pattegriseoverlevelsen i din stald? Så skal du måske i ”staldskole”! I et konkret projekt, vil vi i samarbejde med SEGES VSP besøge en række besætninger – og det kan blive din.

Staldskolen består af seks besætninger, hvor møderne afholdes på skift. Du får dermed også lov til at komme med rundt og se de andre deltagende besætninger. Der indsamles ugentligt data fra alle besætningerne. Dataene kommer til at indgå på en hitliste, så I, besætningerne imellem, konkurrerer om, hvem der kan øge pattegriseoverlevelsen mest.

Det er gratis at deltage i staldskolen. Staldbesøgene løber fra uge 36-49.

Sideløbende kører vi også et projekt med intensive rådgivningsforløb, der skal øge pattegriseoverlevelsen. Her får du ét opstartsbesøg samt mindst seks besætningsbesøg, ligesom dine data kommer til at indgå på en hitliste sammen med de 17 andre deltagende besætningers. Det intensive rådgivningsforløb foregår ligeledes fra uge 36-49. Du skal selv finansiere nogle af omkostningerne.

Kontakt svinekonsulent Kasper Nordtorp allersenest på fredag den 26. august kl. 12, hvis du vil vide mere eller ønsker at tilmelde dig staldskolen eller et intensivt rådgivningsforløb.

Hav hele tiden øje på den enkelte gris

På et møde om pattegriseoverlevelse den 26. maj blev der givet konkrete tips og tricks til, hvordan man kan hæve overlevelsen. Men vigtigst af alt er rutinerne og samarbejdet i stalden.

Der er meget at gøre, når det kommer til at øge pattegriseoverlevelsen. Det kom frem på det regionale PattegriseLIV-møde på Dalum Landbrugsskole den 26. maj.

En overordnet pointe på mødet var, at det handler om hele tiden at have øje på den enkelte gris. På den måde kan man – i stedet for at bekæmpe dødeligheden – hindre den i opløbet. Det er derfor i høj grad rutinerne i stalden og ikke mindst samarbejdet, man skal have fokus på, hvis man vil øge overlevelsen:

”Udgangspunktet for at øge pattegriseoverlevelsen er en dialog om de daglige rutiner – hvordan man gør tingene, og hvad man kan gøre anderledes. Det er vigtigt, at alle medarbejdere involveres i dialogen og herfra udfører opgaverne i stalden på den samme måde, for at nye tiltag kan få en effekt”, fortæller svinekonsulent Kasper Nordtorp, som har været tilknyttet Projekt PattegriseLIV. Han tilføjer:

”Som en afledt effekt af det øgede fokus på, hvordan man gør tingene, har vi i Projekt PattegriseLIV desuden set, at medarbejderne i stalden generelt bliver mere kritiske over for egne rutiner. De sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor man gør sådan og sådan og diskuterer, hvordan man kan gøre det smartere. På den måde kan et projekt i stalden som PattegriseLIV også gå hen og føre til en mere generel forbedring af produktionen”.

Der er økonomi i det
Generelt fremhæves dét at arbejde med pattegriseoverlevelse som en ”win-win-situation”. Også økonomisk kan det betale sig, forklarede Kristian Viekilde fra Den Danske Dyrlægeforening. Han gav et konkret eksempel fra det virkelige liv, hvor en bedrift har formået at få en merindtægt på hele 446.000 kr. ved at sænke pattegrisedødeligheden fra 17 til 11 %.

Teamspirit på Sandager Skovgaard
Marianne Kyed, afdelingsleder i farestalden på Sandager Skovgaard, fortalte om sine erfaringer med Projekt PattegriseLIV.

”Vi har sænket dødeligheden i farestalden, og derudover har vi fået mere succes med vores ugentlige tavlemøde, vi har opstartet kompetenceplaner, og vi har foretaget ændringer på baggrund af laboratorieundersøgelser af de døde grise”, fortæller Marianne Kyed og afslutter:

”Plejer er død. Og der er sket store forandringer på medarbejderfronten. Vi er alle blevet mere fleksible omkring forandringer – har den tilgang, at “vi prøver det”, og så evaluerer vi på det. Derudover er vi blevet mere motiverede og stolte over at være en del af Sandager Skovgård Opformering”.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte svinekonsulent Kasper Nordtorp.

 

Arbejd med pattegriseoverlevelsen

Det styrker både samarbejdet, rutinerne og medarbejdertilfredsheden, når der arbejdes med pattegriseoverlevelse i stalden. Den 26. maj afholdes et regionalt møde på Dalum Landbrugsskole i regi af Projekt PattegriseLIV, hvor erfaringerne fra projektet vil blive delt, og du som deltager kan få inspiration til, hvordan du selv kan komme i gang med at øge overlevelsen på din egen bedrift.

Projekt PattegriseLIV har været med til at sænke pattegrisedødeligheden i Danmark. Derudover har det ifølge svinekonsulent Kasper Nordtorp, der er tilknyttet projektet, også gjort en forskel ude på den enkelte bedrift:

”Min erfaring er, at Projekt PattegriseLIV har været med til at forbedre teamfølelsen på de deltagende bedrifter. Projektet har hos den enkelte virksomhed givet anledning til en dialog om de daglige rutiner – hvordan man gør tingene, og hvad man kan gøre anderledes. Alle medarbejdere har været involveret i dialogen og herfra gjort opgaverne i stalden på den samme måde, hvilket også er nødvendigt, for at nye tiltag kan få en effekt. Når dette kombineres med det nye og spændende i at bryde vanerne, et fælles mål og konkurrencen med de andre bedrifter i Projekt PattegriseLIV – ja, så opstår der engagement, og det er muligt at opnå en god forandring”, siger han.

Afledte effekter
Kasper Nordtorp påpeger også en anden fordel ved at arbejde med pattegriseoverlevelsen:

”Som en afledt effekt af det øgede fokus på, hvordan man gør tingene, ser vi, at medarbejderne i stalden generelt bliver mere kritiske over for egne rutiner. De sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor man gør sådan og sådan og diskuterer, hvordan man kan gøre det smartere. På den måde kan et projekt i stalden som fx PattegriseLIV også gå hen og føre til en mere generel forbedring af produktionen”.

Derfor bør du arbejde med pattegriseoverlevelsen
En oplagt grund til at arbejde med pattegriseoverlevelsen er det økonomiske aspekt:

”Det er selvfølgelig en god forretning med flere overlevende grise, fordi der på den måde i sidste ende kommer flere grise ud af stalden”, siger Kasper Nordtorp, men fremhæver samtidig, at en lige så vigtig grund er den dialog og forandring, det skaber i hverdagen:

”En øget pattegriseoverlevelse – og hele den positive proces frem mod målet – skaber tilfredsstillelse blandt medarbejderne”.

Regionalt PattegriseLIV-møde
Den 26. maj 2016 kl. 9-13 inviterer Patriotisk Selskab, Centrovice, Den Danske Dyrlægeforening og VSP til et regionalt PattegriseLIV-møde på Dalum Landbrugsskole. Mødet er åbent for alle og vil omhandle nogle af de lokale erfaringer, der er blevet draget i Projekt PattegriseLIV. Derudover vil du få konkrete tips, tricks og værktøjer til, hvordan du kan gå hjem og øge overlevelsen blandt pattegrisene.

Kasper Nordtorp fremhæver, at bare det at deltage i mødet er et positivt skridt på vejen:

”Når man er nået til den erkendelse, at man vil tage initiativ til at forbedre noget, så er man allerede nået rigtig langt. For det er jo netop motivationen, der driver værket og kan skabe en bevægelse i den rigtige retning”.

Få økonomi i avlen

Når du selv producerer dine polte, er det vigtigt, at du avler på de søer med det bedste genetiske potentiale – på den måde kan du i sidste ende sælge dine slagtesvin til den højst mulige pris, påpeger svinekonsulent Kasper Nordtorp og anbefaler Kernestyring som et godt redskab til at udnytte det arvemæssige potentiale i besætningen.

Det er vigtigt – og af stor økonomisk betydning – at du har styr på avlen i din besætning. Det påpeger Patriotisk Selskabs svinekonsulent Kasper Nordtorp:

”Når man køber sine polte fra opformeringen, lever de selvfølgelig op til de avlsmål, Danavl har fastsat. Men hvis man avler selv – hvilket cirka halvdelen af de danske svinebedrifter gør – så skal man være opmærksom på, hvordan man gør. Ellers kommer man hurtigt ud på et sidespor, hvor svineproduktionen ikke giver det økonomiske afkast, som egentlig er muligt”, siger Kasper Nordtorp og uddyber:

”To grise kan sagtens se ens ud, men ende med at blive solgt til to vidt forskellige priser, fordi kødprocenten er forskellig. 1 kødprocent på en gris, der sælges ved 110 kilo, svarer i øjeblikket til ca. 30. kr. i kødfradrag og mistet foderudnyttelse”.

Kernestyring: Udnyt potentialet i din besætning
”Et pejlemærke for soholdere og slagtesvineproducenter er, at hvis kødprocenten på ens grise gennemsnitligt er under 61 %, så bør man gribe til handling. Er det tilfældet, kan man starte med at kigge på forhold som foder og klima samt på, hvor sæden kommer fra. Det fører ofte til store fremskridt at optimere disse forhold. Men hvis man allerede har gjort, hvad man kan, i forhold til foder, klima og sæd, og man gerne vil skridtet videre, så kan man med fordel anvende værktøjet Kernestyring. Herigennem kan man måle sig frem til et indeksniveau for den enkelte so og polt, som viser dyrets genetiske potentiale. På den måde sikrer man sig, at det er de rigtige søer, man avler på”, forklarer Kasper Nordtorp.

Hvis du ønsker at optimere din avl, hjælper Kasper Nordtorp gerne.

Uddan din udenlandske farestaldspasser i det mest basale

Det kan være en fordel for dig at sende din udenlandske farestaldspasser på kursus, så han eller hun lærer de mest grundlæggende ting i jobbet, bliver mere selvkørende og får mulighed for at sparre med andre medarbejdere i samme stilling. Hvad der er en selvfølge for dig selv og dine danske medarbejdere, er nemlig ikke altid en selvfølge for din udenlandske medarbejder, fordi medarbejderen har en anden uddannelsesbaggrund.

Det kan være svært at få videreformidlet alle de basale – om end meget vigtige – informationer, som din medarbejder bør kende til. Tilmeld derfor ham eller hende vores nye engelsksprogede sparringsgruppe for farestaldspassere.

Vi har planlagt fire møder, som vil blive fordelt på ca. et år. Programmet nedenfor er vejledende og vil blive skræddersyet den sparringsgruppe, vi får samlet.

Pris: Prisen for deltagelse i alle fire møder er 3.000 kr.

Sted: Møderne finder sted hos Patriotisk Selskab. At de ikke finder sted i stalden hos gruppens deltagere skyldes karantænereglerne. Din medarbejders deltagelse i sparringsgruppen fører på den måde ikke til fravær før og efter de enkelte møder.

Vil du vide mere eller tilmelde din medarbejder? Så kontakt svinekonsulent Kasper Nordtorp, der er sparringsgruppens facilitator.

Vejledende program

 • En god start på livet (dagene omkring faring, -1 til +2 dage) – start pattegrisene godt op
  • Opnå et klima og miljø i farestalden, der sikrer den højeste overlevelse
  • Soen
  • Sikring af råmælk og vand
  • Grisens basale behov
  • Splitmalkning

 

 • Kuldudjævning og ammesøer
  • Hvordan laves kuldudjævning bedst?
  • Hvordan laves ammesøer og opsamlingssøer?
   • 2- og 1-trins-ammesøer

 

 • Behandling af smågrise
  • Minimer smittespredning i stalden blandt pattegrisene
   • Hygiejne
   • Management
 • Navle, medicinering og kasteration

 

 • Fodring af søer
  • Optimal malkning kræver korrekt fodring
   • Foderkurver
   • Tips og tricks

Gør din udenlandske medarbejder selvkørende

Vil du gerne have, at din udenlandske medarbejder bliver selvkørende og i stand til at tage ansvar, uden at du behøver at kontrollere det arbejde, han eller hun laver – eller ønsker du blot at øge kompetenceniveauet i stalden? Så kan du med fordel tilmelde din medarbejder vores nye sparringsgruppe for engelsktalende medarbejdere i svinestalden.

I gruppen kan din medarbejder kort og godt lære noget af det, som dine danske medarbejdere har lært på landbrugsskolen. Der er stor forskel på dansk og udenlandsk svineproduktion, bl.a. når det kommer til svine-racer og ledelsesformer. Ikke mindst vil din udenlandske medarbejder typisk være uddannet på anden vis, end man bliver i Danmark, og medarbejderens første fysiske kontakt med grise vil ofte være den, han eller hun får ved ankomsten til Danmark.

Både du og din medarbejder kan herved få stor gavn af en sparringsgruppe, hvor medarbejderen kan lære nyt og blive inspireret af, hvordan man gør i andre svineproduktioner.

Pris: Der vil blive afholdt 4 møder om året, og prisen for et års medlemskab er 3.500 kr.

Sted: Halvdelen af møderne foregår hos Patriotisk Selskab, og halvdelen af møderne foregår i stalden hos gruppens medlemmer. At det kun er hver anden gang, mødet foregår i stalden, skyldes karantænereglerne. Din medarbejders deltagelse i sparringsgruppen kommer altså til at føre til så lidt fravær fra arbejdet som muligt.

Vil du vide mere eller tilmelde din medarbejder? Så kontakt svinekonsulent Kasper Nordtorp, der er sparringsgruppens facilitator.