17
Mar
Corona: Få refunderet løn fra dag ét

For kort tid siden informerede vi i en nyhed om, hvilke regler der gælder, hvis coronavirussen kommer tæt på eller rammer din virksomhed. Du kan læse nyheden her.

Der er dog sket en del i mellemtiden, og det er blevet vedtaget, at hvis en af dine medarbejdere bliver syg af corona eller bliver sat i karantæne, så er sygedagpengesystemets arbejdsgiverperiode suspenderet. Det vil sige, at du kan få refusion for lønnen fra dag ét.

Herudover er det bl.a. blevet vedtaget, at dine medarbejdere kan få en lønkompensation, hvis du er nødt til at sende dem hjem som følge af økonomisk nedgang pga. coronavirus.

For funktionærer er lønkompensationen på 75 % og med et lønloft på 23.000 kr. For timelønnede er lønkompensationen på 90 % med et lønloft på 26.000 kr.

Politiske tiltag på flere områder
Udover disse tiltag ændres der bl.a. på betalingsfristerne for skat og moms.

Har du en eller flere aftaler, som ikke er blevet opfyldt pga. coronakrisen – og er du i tvivl om, hvem der bærer ansvaret for et tab som følge heraf? Så læs denne artikel.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.