27
Apr
Corona-hjælpepakker: Få en status

De økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet justeres løbende. En række tiltag har gjort dem mere fleksible og relevante for flere virksomheder. Det betyder blandt andet, at:

  • Perioden hvor der kan søges om kompensation udvides fra 3 til 4 måneder.
  • Kravet til virksomhedens omsætningsnedgang og størrelse sættes ned.
  • Kravet til faste omkostninger i den samlede kompensationsperiode nedsættes fra 25.000 kr. til 12.500 kr.
  • Retningslinjerne er ændret, så virksomheder med underskud som udgangspunkt kan få den samme hjælp som virksomheder med overskud.
  • Grænsen for antallet af ansatte i virksomheder samt kompensationsgraden hæves under lønkompensationsordningen.
  • Der er hjælp til dem med overskudslikviditet, idet loftet på ”skattekontoen” suspenderes midlertidigt.

 

Der arbejdes desuden på en ordning, hvor tidligere indbetalt moms og lønsumsafgift kan tilbagebetales til virksomheden som et rentefrit lån, der løber til 1. april 2021. Ordningen kommer primo maj.

virksomhedsguiden.dk kan du læse mere om justeringerne i hjælpepakkerne og de nye muligheder. For hurtigt overblik over hjælpepakkerne – KLIK HER.

Spørgsmål vedr. dine medarbejdere kan henvendes til juridisk seniorkonsulent Claus Munk.

Spørgsmål vedr. støtte til virksomheder og virksomhedsejere kan henvendes til chefkonsulent Michael Mortensen eller juridisk seniorkonsulent Claus Munk.