28
Okt
Coronaregler for jagt med betalende gæster

Forsamlingsforbuddet på 10 har betydning for afholdelse af jagt med betalende gæster, da det er en kommerciel aktivitet. Det er dog stadig muligt at gennemføre betalingsjagter med tilpasninger i, hvordan jagten udøves.

Det oplyser Dansk Skovforening, som har været i kontakt med myndighederne.

Sådan kan jagten gennemføres
Deltagerne i jagten skal opdeles i grupper på højst 10 personer, som ikke på noget tidspunkt i løbet af arrangementet må komme i tæt kontakt med hinanden. Heller ikke ved opstart, transport mellem såterne, pauser, bespisning og afslutning af jagten. Alt dette skal afholdes separat for hver enkelt gruppe.

Deltagerne skal på forhånd informeres om grupperingerne, og hvordan jagten gennemføres.

Hvem tæller med i en forsamling på 10?
Betalende gæster og tilknyttede hjælpere (apportører og drivere), som ikke har et ansættelsesforhold på ejendommen, tæller med som deltagere i grupperne på 10 personer.

Til gengæld vurderer Dansk Skovforening – på baggrund af dialogen med myndighederne – at ansatte på ejendommen, der hjælper til med gennemførelsen af jagten, er omfattet af en undtagelse i bekendtgørelsen og derfor ikke tæller med i grupperne på 10. Dog anbefales det, at personale så vidt muligt kun følger en enkelt gruppe.

Bliv klogere
Læs mere på Dansk Skovforenings hjemmeside.