05
Mar
Coronavirus: Reglerne, hvis din virksomhed rammes

Danmark er ramt af coronavirus, og regeringen opfordrer til, at du beder medarbejdere, der har været i et af de risikoudsatte områder, om at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten – med løn. Der er derfor ikke noget at sige til, hvis du som arbejdsgiver er bekymret for, hvilken indflydelse det kan få på driften i din virksomhed.

Her har vi samlet lidt information til dig, om hvilke regler, der gælder, hvis coronavirussen skulle komme tæt på eller ramme din virksomhed:

  • Dine medarbejdere må ikke blive hjemme fra arbejde, fordi de er bange for at blive smittet – medmindre der faktisk er en reel risiko forbundet med at tage på arbejde, fx hvis en kollega er smittet. Bliver en medarbejder alligevel hjemme, vil der være tale om ulovlig udeblivelse.
  • Hvis en medarbejder bliver sat i karantæne af lægen eller myndighederne, har han formentlig ikke krav på løn under fraværet, medmindre han rent faktisk er syg. Der er imidlertid usikkerhed omkring dette, da der ikke er lovgivning eller retspraksis, der giver svar på, om pålagt karantæne sidestilles med sygdom. Hvis du har en sygedagpengeforsikring, ved vi derfor heller ikke, om du får refusion, hvis du vælger at udbetale løn.
  • Skulle det ske, at en af dine medarbejdere bliver smittet med coronavirus, gælder de almindelige regler for løn under sygdom.
  • Hvis en medarbejder møder op på arbejde med symptomer på coronavirus, har du ret til at sende ham hjem. Her gælder også de almindelige regler for løn under sygdom.
  • Kommer en medarbejder hjem fra ferie i et risikoudsat område (fx Italien eller Kina), bør du ifølge regeringen pålægge ham, at han ikke må møde på arbejde i 14 dage. Dette er for virksomhedens regning, men måske du kan indgå en god aftale med medarbejderen? Kan han fx bruge afspadsering eller ferie, kompensere for fraværet på et senere tidspunkt, eller er der nogle opgaver, han kan løse hjemmefra?
  • Du har ikke ret til at bestemme, om en medarbejder må tage på ferie til et risikoudsat område – du kan blot opfordre til, at medarbejderen genovervejer sin eventuelt planlagte rejse. Til gengæld kan du forlange af dine medarbejdere, at de giver dig besked, hvis de har opholdt sig i lande/områder, hvortil Udenrigsministeriet fraråder at rejse.
  • Hvis din medarbejder rejser til et område, som Udenrigsministeriet fraråder, og han bliver syg eller bliver sat i karantæne af myndighederne, skal han ikke have løn, idet det kan betragtes som hans egen skyld.
  • Hvis du har en udenlandsk medarbejder (ikke-EU/EØS borger), som pga. coronavirus er forhindret i at forlade Danmark efter udløb af visum/arbejds- og opholdstilladelse, bør du henvise medarbejderen til SIRI. Men han må ikke arbejde i perioden, der går, indtil han får svar fra SIRI.

 

Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte juridisk seniorkonsulent Bodil Just.