30
Jan
Dækker din forsikring din virksomhed mod konkurs?

Hvis ikke din virksomhed er forsikret godt nok, kan det få store konsekvenser. Læs derfor videre og find ud af, hvad du bør være opmærksom på. Tilmeld dig også vores fyraftensmøde om forsikring den 2. marts.

Når uheldet er ude, og man anmoder sin forsikring om at dække en skade – så er der desværre en del, der oplever, at forsikringsselskabet ikke vil dække. Er du egentlig sikker på, at din forsikring dækker din virksomhed godt nok? Har du tjekket forsikringspolicen grundigt igennem og fået gjort de nødvendige tilføjelser?

Når du får det første tilbud på en forsikring, skal du være opmærksom på, at der ikke nødvendigvis er alle de dækninger med i tilbuddet, som du har behov for – og det kan være svært at opnå det fulde indblik i alt det, som står med småt. Der er stor forskel på forsikringsselskaber, og hvad der automatisk er med i forsikringen hos det ene selskab, er det ikke nødvendigvis hos det andet. Derudover opererer forsikringsselskaberne, når det kommer til forsikring af kunder, med nogle kutymer, som kun folk med kendskab til forsikringsbranchen har en chance for at have indblik i. Det kan i praksis betyde, at du eksempelvis har sørget for, at din traktor er forsikret. Den er udsat for et uheld, og får ødelagt fronten, og du melder det til forsikringsselskabet, som svarer tilbage, at de ikke kan dække skaden, fordi traktoren kun er forsikret mod brand og tyveri, og kaskoskader hører til i en anden afdeling af selskabet. I et sådant tilfælde er det vigtigt, at du ringer til den rette afdeling, så du er dækket, næste gang uheldet er ude.

Hvad kan du gøre for at blive forsikret ordentligt?
Det er vigtigt, at du fra start sørger for at få den rigtige forsikring – og hvis ikke du har sørget for det, så bør du få kigget din nuværende forsikring efter i sømmene. Sørg også for, at din forsikring er opdateret og lever op til nyere forhold i din virksomhed. Blot det, at du har flyttet noget værdifuldt fra ét sted til et andet, kan give anledning til ændringer. Et pejlemærke kan være, at hvis du har en større virksomhed, så bør du kigge på dine forsikringspolicer mindst en gang om året og har du en mindre virksomhed, så kig på dem en gang hvert eller hvert andet år.

Noget, der for mange landbrugsvirksomheder fører til udfordringer i forbindelse med dækningen, er såkaldte ”forsikringssteder”. Typisk er du kun dækket for hærværk på forsikringsstedet, som gerne er din adresse. Men du har måske også ting stående mange andre steder. Hvis disse steder ikke er listet som forsikringssteder, er tingene ikke dækket. Det kan fx være, hvis din traktor bliver udsat for hærværk, mens du har placeret den midlertidigt på marken eller på en anden ejendom. Vi anbefaler derfor, at du laver en liste over steder, hvor du opbevarer ting, midlertidigt som permanent, og at du får skrevet alle disse steder ind i din forsikring.

Derudover bør du sørge for, at du har de rette dækninger. Fx er haglskader på afgrøder ofte ikke automatisk medtaget i forsikringspolicen. Det er naturligvis en meget relevant dækning for planteavlere, da omfanget af en haglskade kan være stort. Desuden bør du være opmærksom på, hvad betingelserne for dækningen af haglskader er – er der fx krav om billeddokumentation og en tidsfrist for, hvornår forsikringsselskabet skal modtage anmeldelsen?

Et sted, hvor landmænd ofte kommer i klemme med deres landbrugsforsikring, er, når de udfører ikke-landbrugsarbejde. Ikke-landbrugsarbejde kan fx være byggeri. Måske har du byggematerialer stående, og hvis de bliver stjålet, så dækker forsikringen det ikke. Du bør derfor gøre dig klart, hvornår materialer, arbejdsredskaber, maskiner osv. er knyttet til landbrugsdriften, og hvornår det ikke er – og ikke mindst hvornår du bruger dine maskiner m.v. i landbrugsregi og i andet regi. Når noget ikke går ind under kategorien landbrugsarbejde, så sørg for at være forsikret på anden vis.

Hvis du anmoder om at få dækket en skade, kan du med fordel have for øje, at forsikringsselskabet ikke må stille dig ringere, end du stod før skaden. Derfor kan du godt tillade dig dels at kræve, at du får erstattet skaden hurtigt, dels at den nye løsning er fuldt ud på højde med den gamle.

Du kan ikke forsikre dig mod alt – tag derfor aktive til- og fravalg
Du kan ikke forsikre dig ud af alting, så i stedet anbefaler vi, at du stiller dig selv spørgsmålet: ”Hvad er det vigtigst for mig at have dækket?”. Du bør med andre ord vurdere, hvor store økonomiske konsekvenser forskellige skader kan få for dig. Hvad kan føre til en konkurs, og hvad vil blot være en mindre udgift? Herfra kan du tage nogle velovervejede til- og fravalg i din forsikring. Og skulle der ske en skade på noget, som du har valgt ikke at få dækket, så vil de økonomiske konsekvenser være til at overskue.

Arrangement om forsikring på vej
Hos Patriotisk Selskab afholder vi torsdag den 2. marts kl. 15-17 et arrangement, der sætter fokus på, hvad du skal være opmærksom på i forhold til din forsikring. Til arrangementet vil det både være muligt at høre om sagen fra forsikringsmæglerens og fra landbrugsrådgiverens side. Læs mere her.