14
Okt
Dansk griseproduktion er rentabel, men …

De danske griseproducenter er langt fra dem, der opnår de højeste afregningspriser. Men fordi effektiviteten hos de danske producenter er så høj, og omkostningerne så lave, kommer vi alligevel i mål med et fornuftigt resultat. Det er, hvad man kan konkludere, når man kigger på dansk griseproduktion i et internationalt perspektiv – og det var et af de budskaber, vi tog med fra agri benchmarks Pig Conference, som pga. corona blev afviklet online i år.

Til konferencen kunne vi se, hvordan det står til med økonomien og produktiviteten på en række ”typiske” danske griseejendomme – dvs. ejendomme, der er repræsentative for professionel dansk griseproduktion – som blev sammenlignet direkte med typiske ejendomme i Europa og resten af verden. År efter år har vi set, hvordan de danske ejendomme præsterer på alt fra høj effektivitet i soholdet målt på produceret kilo levendevægt til lave omkostninger pr. dyr.

Det går godt i Kina med bekæmpelse af afrikansk svinepest
Et andet budskab på konferencen var, at Kina stormer fremad i kampen med at komme afrikansk svinepest til livs.

For tiden bygges der kæmpestore griseejendomme i etager i Kina, hvor der kan produceres 14.000 til 20.000 grise om dagen. Samtidig tages der forholdsregler for at undgå ny smitte med afrikansk svinepest, bl.a. ved at alt, som transporteres med bl.a. lastbiler, skal desinficeres, før det kommer ind på ejendommen.

Danske griseproducenter har nydt godt af de højere afregningspriser forårsaget af især afrikansk svinepest – men måske går der ikke så lang tid, før verdensmarkedet er kommet sig igen. I en rundspørge blandt deltagerne til Pig Conference tror 52 %, at verdensmarkedet vil være tilbage ved normalen om 3-5 år.

Siden konferencen har coronavirus og senest udbrud af Afrikansk Svinepest i Tyskland også haft en negativ indflydelse på noteringen både for smågrise og slagtesvin.

Om agri benchmark og konferencen
Agri benchmark er et internationalt netværk med deltagelse fra forskere og landbrugsrådgivere fra en række lande i Vest– og Østeuropa, Sydamerika, USA, Rusland, Ukraine, Sydafrika og Kina, der belyser og sammenligner bl.a. griseproduktion og -økonomi i de medvirkende lande.

Til den årlige Pig Conference er Danmark repræsenteret med tre deltagere; to fra Patriotisk Selskab og én fra SEGES.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte seniorkonsulent Tommy Bjerregaard eller økonomirådgiver Pia Christiansen.