Databeskyttelseslovens artikel 13 og 14

For at kunne indsende din ansøgning, skal du læse og efterfølgende bekræfte, at du har forstået nedenstående:

Oplysningspligten jf. Databeskyttelseslovens artikel 13 og 14

Som led i vurderingen af din ansøgning til Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond, CVR-nr. 15996935 behandler fonden som såkaldt ”dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig.

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at sikre, at du opfylder fondens formål, og for at fonden, såfremt du tildeles et legat, kan indberette dine oplysninger til SKAT.

Din ansøgning og dermed dine personoplysninger vil ved indsendelse tilgå direktionssekretæren i Patriotisk Selskab, CVR-nr. 61676228, der administrerer indkomne ansøgninger med henblik på forelæggelse for den til en hver tid siddende fondsbestyrelse, der foretager den endelige vurdering.

Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond vil såfremt du modtager et legat opbevare/gemme dine personoplysninger i fem år jf. bogføringsloven, herefter vil oplysningerne blive destrueret. Såfremt du ikke modtager et legat, vil dine oplysninger blive destrueret senest den 31. januar i kalenderåret efter du har indsendt din ansøgning.

Såfremt det vurderes, at du ikke opfylder fondens formål, vil du blive meddelt afslag senest 14 dage efter vi har modtaget din ansøgning samtidig vil dine oplysninger vil blive destrueret.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond behandler om dig:

 

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Fyens Stifts patriotiske Selskabs Fællesfond ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Odense, den 15. april 2018