03
Nov
Vil du skifte til LED-lys?

Af specialkonsulent Rikke Sønder

Går du med tanker om at skifte dine gamle lysstofrør ud med LED-lys? Så er der nogle ting, du bør have med i dine overvejelser.

Hvis det kun er nogle enkelte rør i gang- eller kontorarealer, du ønsker at udskifte, så kan du som udgangspunkt bare skifte rørene. Hvis du derimod ønsker LED-lys i større stalde og gerne vil spare mest mulig el, så bør du kontakte din elinstallatør, fordi det er nødvendigt med en ændring af de eksisterende lysarmaturer. I et sådant tilfælde kan du også søge tilskud, da energiselskaberne gerne vil fremme energibesparende ændringer. Ønsker du tilskud, er det desuden vigtigt, at du husker at indgå en aftale med et energiselskab, før du indgår aftale om køb/levering af rørene.

Undersøg markedet
Mange bedrifter overvejer netop i øjeblikket, om de skal udskifte deres lysstofrør med LED-lys. Prisen for de nye LED-rør er allerede faldet en smule, men de er stadig væsentligt dyrere at investere i end alternativer som fx lavenergirør. For nogen vil det være relevant at overveje levetiden på LED-rørene sammenholdt med, hvor hurtigt teknologien udvikles, og prisen derfor falder. Derudover er erfaringerne med LED-belysning i produktionsanlæg meget individuelle. For at få den absolut bedste løsning i lige præcis din stald er det derfor af afgørende betydning, at du undersøger markedets muligheder grundigt, inden du beslutter dig for noget.

Søg professionelle råd
Rent praktisk skal du være opmærksom på, at en udskiftning til LED-rør ofte kræver, at de eksisterende armaturer enten udskiftes eller ombygges. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at opgaven overlades til professionelle, idet der ved selve ombygningen er risiko for livsfarlige stød. Under alle omstændigheder vil det altid være en fordel, hvis du søger råd hos en autoriseret elinstallatør for at få vurderet opgaven, inden du selv begiver dig ud i den. Her kan du også høre mere om dine muligheder for at få tilskud til opgaven fra et eller flere energiselskaber.

Tilskud?
Som oftest er det leverandøren eller installatøren, der formidler kontakten til energiselskaberne med henblik på salg af energibesparelsen. Størrelsen af tilskuddet, der udløses, kan variere, hvorfor der kan være gode penge at spare ved at undersøge flere energiselskaber samt ved at danne sig et overblik over, om der følger andre forpligtigelser med tilskuddene. I nogle situationer vil der desuden være mulighed for, at du kan kombinere et energisparetilskud med andre former for tilskud. Igen må det understreges, at fælles for alle tilskud er, at du skal sende ansøgninger af sted og/eller indgå aftaler med et eller flere energiselskaber, før du indgår aftaler om køb/levering af enten LED-rør eller lavenergirør.

For yderligere oplysninger – kontakt specialkonsulent Rikke Sønder.