06
Okt
Det tjekker Arbejdstilsynet, når de kommer på besøg

Når arbejdstilsynet kommer på besøg, er det vigtigt, at arbejdssikkerheden er i orden, at du lever op til de forskellige lovkrav, og at APV’en er opdateret. Vi inviterer til et gratis arrangement, hvor du kan blive klogere på, hvad du skal være opmærksom på, hvis der er ansatte i din virksomhed – og herunder også, hvad Arbejdstilsynet kan finde på at tjekke op på.

Arbejdstilsynet foretager årligt i gennemsnit 1.100 anmeldte besøg hos landbrugsvirksomheder. På besøgene tjekker Arbejdstilsynet, at reglerne overholdes, at arbejdssikkerheden er i orden osv. De overordnede fokuspunkter ved besøgene er ulykkesrisici, muskel-/skeletbesvær og psykisk arbejdsmiljø – men det er klart, at ulykkesrisici ofte vil fylde mest, når det er landbrugsvirksomheder, der besøges, eftersom det er i landbruget, at hver 2. dødsulykke sker.

Vi har kontaktet Arbejdstilsynet for at spørge, hvad de konkret har fokus på ved tilsyn i landbrugsvirksomheder.

Svaret var, at du skal være forberedt på, at der bliver tjekket op på sikkerheden i forbindelse med brug af maskiner, kemikalier, eventuelle nedstyrtningsfarer og hygiejnen ved omgangen med dyrene – eller generelt bare på alt, der potentielt set kan være en trussel mod sikkerheden. Hvis du har udenlandsk arbejdskraft, er det også noget, som Arbejdstilsynet vil tjekke op på, bl.a. fordi der kan være en sproglig forståelsesbarriere, når der gives en instruktion til den udenlandske medarbejder – og hvis instruktionen ikke udføres rigtigt, er det et kompromis med sikkerheden. Derfor er det vigtigt, at du dels giver instruktionerne på en god måde – fx beder medarbejderen om at sige til, hvis han ikke forstår instruktionen – dels at du fører tilsyn med, at instruktionen bliver udført rigtigt.

APV’en (Arbejdspladsvurderingen) er et centralt redskab, når det kommer til sikkerhed. Den fungerer som en slags opsamling på de tiltag, der gøres i virksomheden for at sikre, at arbejdsmiljøet er i orden. Det er et lovkrav, at alle virksomheder med ansatte har en APV – læs mere her. Den eneste undtagelse fra denne regel er, hvis det kun er familiemedlemmer, der arbejder i virksomheden.

Hos Patriotisk Selskab opfordrer vi til, at du husker på, at et godt arbejdsmiljø øger trivslen – hvilket ofte øger produktionen. I stedet for at se APV’en som en belastning, som kun skal laves for at undgå bøder fra Arbejdstilsynet, kan du derfor med fordel se den som et redskab, der kan bruges aktivt.

Forebyg arbejdsulykker med APV’en
På de danske slagterier har man bevidst – og med succes – brugt APV’en som et udgangspunkt for at forbedre arbejdsmiljøet og arbejdspladsen. Man oplevede, at der skete mange arbejdsulykker, og derfor undersøgte man, hvordan de skete. Herfra kunne man forebygge dem i hverdagen via diverse politikker. Fx lavede man et konkret krav om, at man skal have stålhandsker på, når man bruger maskinerne. På samme måde kan du i din virksomhed lave regler og manualer for de enkelte arbejdsopgaver med henblik på at forebygge ulykker.

Opdater APV’en ved forandringer af betydning for arbejdsmiljøet
En APV skal opdateres hvert tredje år, samt når der sker ændringer i virksomheden af betydning for arbejdsmiljøet. En ændring af betydning for arbejdsmiljøet kan være alt fra indkøb af en ny maskine til ændring af en rutine i stalden.

Hvis du har spørgsmål til eller behov for hjælp til APV’en, så kontakt juridisk konsulent Bodil Just.

Gratis arrangement: Juridiske forhold, du skal være opmærksom på, når du har ansatte
Til vores gratis arrangement ”Forebyg uenigheder om ansættelsen” onsdag den 26. oktober kl. 15-17 kan du høre mere om en række af de juridiske forhold, du skal være opmærksom på, når du har ansatte, herunder bl.a. APV, ansættelseskontrakter, overarbejde og regler for udenlandsk arbejdskraft.