10
Dec
Digital eller kontant betaling?

Af konsulent Maria Bendtsen          

Når en faktura for køb af varer eller ydelser lyder på 10.000 kr. (inklusive moms) eller mere, skal fakturaen betales digitalt. Ellers er der ikke fradrag for købet.

Vær desuden opmærksom på, at flere betalinger for samme leverance, ydelse, kontrakt eller lignende betragtes som én betaling. Desuden skal løbende eller periodiske ydelser sammenlægges inden for et kalenderår. Det betyder f.eks., at hvis en virksomheden får gjort rent, og den månedlige betaling herfor er 5.000 kr., kræves digital betaling, da årets betaling til rengøringsfirmaet overstiger 10.000 kr.

penge

Hvis fakturaer på 10.000 kr. eller mere ikke betales digitalt, er hovedreglen, at der ikke skattemæssigt er fradrag for købet, og den købende virksomhed risikerer at skulle betale momsen af varekøbet m.v., hvis sælger ikke har betalt denne (solidariske hæftelse).

Skattemæssigt fradrag for det kontante varekøb kan dog stadig lade sig gøre, men det kræver, at virksomheden indberetter til SKAT på TastSelv senest 14 dage efter betalingen, dog senest én måned efter fakturaens modtagelse. Ved digital betaling forstås eksempelvis betaling fra konto til konto, betaling med betalingskort, via netbank og via indbetalingskort på posthuset eller i banken. Betaling med checks derimod sidestilles med kontant betaling.

For yderligere oplysninger – kontakt Maria Bendtsen