05
Feb
Din beskæftigelse afgør, om du kan få penge fra a-kassen

Hvis du er medlem af en a-kasse, så gælder et beskæftigelseskrav i det øjeblik, a-kassen skal udbetale penge til dig, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Beskæftigelseskravet gælder både i tilfælde af ledighed, hvis du skal have adgang til efterløn, eller hvis du skal have udbetalt en skattefri præmie. Derfor bør du altid være opmærksom på din beskæftigelse.

Beskæftigelseskravet
Som selvstændig kan du kun være fuldtidsforsikret og i din beskæftigelse kun medregne uger med arbejde i væsentligt omfang, dvs. uger med over 30 arbejdstimer i gennemsnit. Beskæftigelsen opgøres normalt på årsbasis, og i praksis vurderes den bl.a. ud fra din omsætning, din arbejdsproces og dit produktionsomfang.

Når beskæftigelseskravet skal vurderes, lægges der endvidere vægt på, om der er et rimeligt forhold mellem direkte indtægtsgivende aktiviteter og ikke-indtægtsgivende aktiviteter. Det er således ikke tilstrækkeligt, at din omsætning er høj, hvis der ikke ligger et reelt arbejdskrav bag.

Du kan også opfylde beskæftigelseskravet ved at sammenlægge timer med drift af din selvstændige virksomhed med dine lønarbejdstimer, når bare timerne ikke finder sted inden for samme periode. Du kan således ikke supplere timerne, du har brugt på at drive din selvstændige virksomhed, med timer fra fx en avisrute inden for samme måned.

Brug for hjælp?
Hvis ovenstående regler kan få betydning for dig i nær fremtid, er du velkommen til at kontakte din økonomikonsulent eller konsulent Bo Sigersted.