04
Jun
Er din virksomhed omfattet af ABS-forordningen?

Hvis Miljøstyrelsen mener, at din virksomhed foretager forædling med genetiske ressourcer, har du modtaget to breve om ABS-forordningen (Acces and Benefit Sharing), som det er vigtigt, at du forholder dig til – især hvis du ikke mener at være omfattet af forordningen. I så fald skal du nemlig redegøre for dette over for Miljøstyrelsen senest den 11. juni.

I brevene oplyser Miljøstyrelsen, at virksomheder, der er omfattet af ABS-forordningen, skal registreres. Det vides endnu ikke, hvad konsekvenserne for de registrerede virksomheder bliver. Hvis din virksomhed er omfattet af ABS-forordningen, skal du ikke gøre yderligere på nuværende tidspunkt.

Det er vores foreløbige vurdering, at hvis din virksomhed er en del af et avlsprogram eller en avlsforening, så er det op til avlsprogrammet eller avlsforeningen at overholde reguleringen i ABS-forordningen.

Hvad er ABS-forordningen, og hvem er omfattet?
EU har vedtaget ABS-protokollen på vegne af alle EU’s medlemsstater.

Formålet med ABS-forordningen er at sikre en rimelig og retfærdig deling af det udbytte, der opstår ved udnyttelsen af genetiske ressourcer.

Protokollen giver ethvert land suveræne rettigheder til at regulere adgangen til landets genetiske ressourcer og eksempelvis fastsætte adgangsregler, der skal overholdes, når der handles med genetiske ressourcer. I Danmark er adgangen til genetiske ressourcer ikke underlagt ABS-lovgivningen. Det betyder, at udnyttelse af genetiske ressourcer i Danmark alene er underlagt de generelle begrænsninger i den nationale lovgivning.

Genetiske ressourcer eller materiale kan bl.a. være bakterier, svampe, blade, mineraler, dyr, mikroorganismer osv. Alle vildtlevende dyr eller forædlede arter er omfattet af ABS-forordningen.

Med forædlede arter menes det afkom/produkt, der opnås ved udvikling af eller forskning i nye varianter af planter eller dyr gennem udvælgelse eller krydsning af produkter med de ønskede egenskaber. Det kan fx være, hvis din virksomhed bearbejder råvarer industrielt med henblik på at skabe et mere attraktivt produkt med højere værdi.

Hvis din virksomhed ikke udnytter generisk materiale og viden fra tredjelande og ikke har gjort det siden den 14. oktober 2014, så er din virksomhed ikke omfattet af forordningen.

Henter din virksomhed derimod genetiske materialer eller viden fra lande, som indgår i ABS-protokollen, så skal der være en aftale med det enkelte land, om hvorvidt materialet er hentet her, hvornår det er hentet og hvor meget. Som afhenter er det dig, der har pligt til at kontakte myndighederne i det pågældende land for at lave en aftale om overskudsdeling af det udnyttede materiale eller viden.

Der arbejdes på at få en nærmere præcisering af, hvad forordningen omfatter.

Flere oplysninger kan findes HER.

Spørgsmål eller brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp i forbindelse med skrivelserne fra Miljøstyrelsen, så kontakt miljørådgiver Kamilla From-Nielsen.