20
Aug
Dine marker bliver overvåget med satellitter

Fremover vil aktivitetskravet på marker blive kontrolleret via satellitfotos. Det gælder på alle arealer over 1 hektar og erstatter den fysiske stikprøvekontrol, som hidtil hvert år er blevet foretaget på omkring 5 procent af alle bedrifter.

Hvis du ikke overholder aktivitetskravene i forhold til grundbetalingsordningen i år, kan du hermed være sikker på, at det vil blive opdaget.

Foreløbig er det kun aktivitetskravet, der kontrolleres via satellitfotos, så du kan stadig risikere at blive udtaget til andre typer af kontrolbesøg.

Røde, gule og grønne marker
Fra den 1. september, kan du – på en hjemmeside, som endnu ikke er blevet oprettet – se, om aktivitetskravene er registreret som opfyldt på dine marker.

Hvis Landbrugsstyrelsen kan konstatere, at du har opfyldt aktivitetskravet, vil marken være markeret med grøn – og ellers vil den være markeret med gul.

Sidste frist for at opfylde aktivitetskravene på arealer, som du modtager grundbetaling for, er den 25. september. På arealer med MVJ-tilsagn om pleje af græs er fristen allerede den 15. september.

Efter den 11. oktober vil din mark skifte farve til rød, hvis Landbrugsstyrelsen konstaterer, at aktivitetskravet ikke har været opfyldt inden den 25. september.

Har du røde marker, vil du modtage et fysisk kontrolbesøg og – hvis resultatet af den satellitbaserede kontrol kan bekræftes – blive trukket i landbrugsstøtte for et areal svarende til det, hvorpå du ikke har overholdt støttebetingelserne.

Gule marker, der ikke skifter til rød, vil blive anerkendt som støtteberettigede, og du vil derfor få udbetalt støtten til gule arealer også.

Har du spørgsmål? Så kontakt planteavlskonsulent Mia Worsøe.