25
Feb
Dødsbo: Spar tid og penge med privat skifte

Vidste du, at hvis du og din familie har brug for hjælp til at skifte et dødsbo – så behøver I ikke nødvendigvis at gennemgå et langt og dyrt forløb med en bobestyrer? I kan i stedet vælge et privat skifte – eventuelt med bistand fra en jurist. Det kunne være én af Patriotisk Selskabs jurister.

Vi tilpasser rådgivningen til jeres behov: Vi kan rådgive jer på sidelinjen eller overtage en større del af opgaverne relateret til skiftet. Ofte står vi for kontakten til skifteretten og øvrige offentlige myndigheder samt udarbejder åbningsstatus, boopgørelse og andre fornødne dokumenter. Vi kan hjælpe jer med at fordele arven korrekt efter afdødes testamente eller arvelovens regler, og rådgiver om de afgifts- og skattemæssige spørgsmål.

Hvornår er et privat skifte muligt?
Fordelen ved et privat skifte er kort sagt, at det er hurtigere, og oftest er mere smidigt og koster mindre end bobestyrerbehandling.

Der er dog nogle krav, I skal opfylde, for at et privat skifte er muligt. Bl.a. skal alle arvinger være enige om, at skiftet skal være privat og om dispositionerne i boet. Enhver arving kan forlange, at boet i stedet skal behandles af en bobestyrer. Boet skal desuden være solvent.

Skulle der være umyndige arvinger, er dette ikke til hinder for et privat skifte, idet der kan beskikkes en skifteværge for den umyndige. Der skal blot være mindst én arving, som kan optræde som kontaktperson under det private skifte uden at være repræsenteret ved værge/skifteværge. Det er derfor i langt de fleste tilfælde muligt at skifte privat.

Har du brug for råd og vejledning i forbindelse med et dødsbo? Så kontakt chefjurist Rikke Gade Trinskjær eller juridisk rådgiver Jesper Broby Hansen.