19
Nov
Driftsanalyser 2012/2013: Indtjeningen styrkes

”Indtjeningen styrkes, og der er flere tegn på fremgang i dansk landbrug. For planteavl blev resultaterne i 2012/2013 de bedste i de 47 år, Patriotisk Selskab har udarbejdet Driftsanalyser.” Sådan lyder meldingen fra udviklingsdirektør Peter Borreby fra Patriotisk Selskab, som i dag udgiver bogen ”Driftsanalyser”, hvori selskabet har samlet og analyseret driftsresultater fra en lang række større jordbrugsvirksomheder.

– De forbedrede driftsresultater skyldes højere afregningspriser, stigende produktion samt en historisk, lav rente. Ikke mindst de rekordhøje markresultater og fremgang i svineproduktionen styrker den samlede indtjening. I prognosen for 2012 kunne en fordobling af markresultaterne virke vel optimistisk, men forventningerne er til fulde blevet indfriet med positive afvigelser og rekorder i stort set alle afgrøder. Og selv om priserne ventes på et lavere niveau i 2013 og 2014, vil indtjeningen fortsat ligge højt i et historisk perspektiv, siger Peter Borreby.

Ud over høje afregningspriser skyldes fremgangen også, at kornudbytterne efter et par vanskelige år er blevet normaliseret, om end potentialet i marken – ifølge udviklingsdirektøren – stadig langt fra er udnyttet. Gødningsnormer under det økonomisk optimale udgør en væsentlig begrænsning for udbytterne og koster erhvervet dyrt.

En markant fremgang ses også for svineproduktionen i 2012 på trods af høje foderpriser. Med noteringsstigningerne er der skabt en bedre balance, og lidt lavere foderpriser giver håb om en yderligere styrkelse af resultaterne i 2014. Det er der også et stort behov for, eftersom husdyrproduktionen i flere år ikke har kunnet forrente den investerede kapital. For 2012 har Patriotisk Selskab udvidet Driftsanalyser til også at omfatte slagtekyllinger.

Den samlede økonomi
Fremgangen i driftsresultaterne betyder, at virksomhederne som helhed har haft mulighed for at konsolidere sig på et niveau, der kan kompensere for de seneste års manglede konsolideringsevne. Ifølge udviklingsdirektøren er der dog fortsat behov for at styrke virksomhedernes robusthed, og den høje gæld bevirker, at mange bedrifter stadig er meget sårbare overfor blot små stigninger i de finansielle omkostninger.

– Erhvervet befinder sig fortsat i en alvorlig kreditklemme, der betyder, at fremskaffelse af likviditet også i 2013 udgør en af erhvervets største udfordringer. Likviditeten er en udfordring i forhold til honorering af de løbende investeringer og i forhold til afdragsbyrden ved udløb af perioder med afdragsfrihed. Selv med de gode resultater i 2012 vil det være særdeles vanskeligt at afdrage investeringer i jord over 30 år, og en forlængelse af afdragsfriheden for investeringer i jord er nødvendig, påpeger Peter Borreby.

International benchmarking
Selv om indtjeningen styrkes, så halter Danmark fortsat langt bagud i forhold til konkurrenterne. I både Tyskland og Sverige har væksten i snart lang tid været højere, end før krisen satte ind i 2008.

– Generelt er de afgifter, skatter og gebyrer, som danske virksomheder betaler, blandt de højeste i verden – meget højere end niveauet i de lande, som vi konkurrerer med. Og der er ingen tvivl om, at usikkerheden om rammevilkår, restriktioner og en hård, dansk miljøregulering bevirker, at mange danske landmænd holder igen med nødvendige investeringer og ekstra ansættelser, siger Peter Borreby og henviser til ”Driftsanalyser”, hvori der også er mulighed for international benchmarking.

Driftsanalyser annonce

For yderligere oplysninger – kontakt udviklingsdirektør Peter Borreby