17
Nov
Driftsanalyser 2015/2016: Indtjening i medvind og modvind

Lavere afregningspriser medførte faldene resultater i de enkelte driftsgrene i 2015. For 2016 ventes resultaterne i mark- og kvægbruget at falde yderligere, hvorimod bunden forventes at være passeret for svineproduktionen, hvor et forbedret bytteforhold giver solide stigninger i resultatet. Det er noget af det, som Driftsanalyser 2015/2016 kan berette om.

Driftsanalyser 2015/2016 er nu udkommet og er som altid dit opslagsværk, når du vil vide mere om økonomien i de enkelte af landbrugets driftsgrene og forretningsområder. Ikke mindst kan Driftsanalyser hjælpe dig, når du, med henblik på optimering, vil vide, hvor godt, din egen virksomhed ligger i forhold til gennemsnittet og den bedste halvdel. Driftsanalyser indeholder forklaringer på tallene og den udvikling, som ses, samt en række spændende artikler – i år om nye konkurrencevilkår for sukkerroer samt vores digitale virksomhedsanalyse MyBusiness. I anledning af at det i år er 50 år siden, at den første udgave af Driftsanalyser udkom, kan du desuden finde artikler om den teknologiske udvikling i landbruget gennem de seneste 50 år, de forandringer, som er sket i markbruget, både på udbytte og afgrøder, samt effektivitetsudviklingen i den animalske produktion

Sådan ser det ud for det forgangne og det kommende år
Vi forventede i sidste års Driftsanalyser, for 2015, en gennemsnitlig indtjening i markdriften på 1.180 kr. pr. ha. De foreløbige tal viste 1.173 kr. pr. ha, og de endelige blev på 1.195 kr. pr. ha. Prognosen har vi dermed ramt inden for 1 procents nøjagtighed.

Vores præcise prognoser skyldes i høj grad den teknik, vi bruger, hvor vi nedbryder resultaterne i enkeltdele (udbytte og prisforventninger for de enkelte afgrøder, arealandele samt øvrige omkostninger) og tager udgangspunkt i disse reelle tal for at udregne et realistisk niveau for det kommende år.

Når vi kigger fremad, ser det ud til, at der kommer medvind i svinebruget, idet et bedre bytteforhold forventes at give solide stigninger i resultaterne. Det ser til gengæld ikke ud til, at der kommer medvind for mark- og kvægbruget.

Det er ophævelsen af EU-kvoterne og den faldende efterspørgsel fra Kina, der fortsat forårsager de lave mælkepriser og heraf den dårlige økonomi i kvægbruget. Positivt er det dog, at mælkepriserne er steget i 4. kvartal af 2016 og nu nærmer sig produktionsprisen.

Markbruget er præget af lave afregningspriser, og der er ikke noget, der tyder på, at priserne vil blive markant forbedret på den korte bane. Særligt sukkerroeavlerne er presset på indtjeningen. De havde et rigtig godt 2014, hvor der blev avlet meget mere end kvoterne. Det medførte et markant mindre roeareal i 2015 – hvor priserne samtidig faldt. I 2016 forventes tørken i de Sydsjællandske egne endvidere at reducere korn- og frøafgrødernes udbytte i niveauet 20 %, hvilket næppe hjælper på det samlede resultat hos roeavlerne.

Et lyspunkt i markbrugsresultaterne er frøafgrøderne, som ligger på et højt prisniveau og ser ud til at blive liggende. Det er også i høj grad frøafgrødepriserne, der har forårsaget, at det er de fynske virksomheder, der har klaret sig bedst i markdriften – på Fyn er der nemlig en højere andel af frøafgrøder.

Køb Driftsanalyser 2015/2016
Du kan købe Driftsanalyser 2015/2016 hos sekretær Jette Post. Bogen koster 400 kr. ekskl. moms, og alle medlemmer af Patriotisk Selskab får tilsendt et gratis eksemplar.

Deltag i vores Økonomikonference den 7. december
Indholdet i Driftsanalyser 2015/2016 vil blive uddybet på årets Økonomikonference den 7. december, hvor der bliver sat fokus på, hvordan du kan benytte dine tal til at ”åbne døren til fremtiden”. Læs mere her.