15
Nov
Driftsanalyser 2016/2017: Det handler om at tjene penge

Med udviklingen af ny teknologi, effektiviseringer og management er antallet af landbrugsbedrifter gennem de seneste årtier faldet, mens de tilbageværende bedrifter er blevet større og større. Indhugget i antallet af bedrifter skyldes bl.a., at indtjeningen ved landbrugsproduktion er for lav og ikke er fulgt med prisudviklingen i samfundet generelt. Det er samtidig også en af årsagerne til, at der er kommet flere nye ejerformer til.

Jo større produktionen er, jo større er andelen af I/S’er og selskaber. Hermed foregår næsten en tredjedel af svineproduktionen i I/S- eller selskabsform.

Men er større bedrifter nøglen til succes, eller er der andre faktorer, som betyder mere for indtjeningen?

Dette og meget andet kan du få svar på i Driftsanalyser 2016/2017.

Driftsanalyser er dit opslagsværk, når du vil hente inspiration til, hvordan du kan optimere din produktion og forbedre indtjeningen – og i og med at der hverken er udsigt til markante stigninger i afregningspriserne eller lavere rente, er dette nødvendigt.

Med en Virksomhedsanalyse får du kendskab til dine produktionsomkostninger og resultater, som du kan sammenligne med tallene i Driftsanalyser – og herfra finde ud af, hvad du kan gøre anderledes for at blive bedre til at tjene penge.

Om resultaterne i Driftsanalyser 2016/2017
Driftsanalyser 2016/2017 viser, at mælke- og svineproduktionen i øjeblikket befinder sig i en højkonjunktur, som på kort sigt giver en god og tiltrængt forbedring af driftsresultaterne. Planteproducenterne har derimod i flere år måtte slå sig til tåls med faldende afregningspriser og aftagende driftsresultater.

Dyrkningsbetingelserne i 2016 med bl.a. tørke i flere landsdele var ikke gode, og lavere udbytter mindskede effekten af den mere optimale tildeling af kvælstof til afgrøderne, som Fødevare- og Landbrugspakken ellers gav mulighed for. Heldigvis blev gødningsforbruget også lavere end forventet. Effekten af Fødevare- og Landbrugspakken kan måles i langt bedre udbytter i 2017, men høsten har desværre været våd og dyr, og manglende såning af vintersæd kommer til at forplante sig videre i resultaterne for 2018.

Afgrødeprognoserne, som med ret stor sandsynlighed forudser udviklingen, viser med tydelighed, at det ikke er de traditionelle kornafgrøder, som forventes at bidrage til en bedre indtjening. Mange kan derfor med fordel gøre sig alternative overvejelser, når det kommer til afgrødevalg. Blandt Patriotisk Selskabs medlemmer ser vi fx en relativt stor andel med højværdiafgrøder og en stigende efterspørgsel på økologi.

Den digitale virksomhedsanalyse MyBusiness
Husk, at du, hvis du deltager i Driftsanalyser, har adgang til vores digitale Virksomhedsanalyse, MyBusiness, hvor du kan dykke længere ned i dine egne tal. Læs mere her.

Hvordan får jeg fat i Driftsanalyser 2016/2017?
Du kan købe Driftsanalyser 2016/2017 hos sekretær Jette Post. Bogen koster 250 kr. for medlemmer og 400 kr. for ikke medlemmer (begge priser ekskl. moms), og alle medlemmer af Patriotisk Selskab får tilsendt et gratis eksemplar.

Hvis du er deltager i Driftsanalyser, får du to eksemplarer. Endvidere modtager du som deltager i Driftsanalyser i år dit ejendomsnummer via mail. Vi udsender nummeret, så du har det senest den 17. november.

Driftsanalyser udsendes som noget nyt med Bladkompagniet i stedet for Post Nord. Bladkompagniet omdeler brevene søndag den 19. og mandag den 20. november. Hvis ikke du har modtaget Driftsanalyser senest mandag den 20. november, hører vi meget gerne fra dig.

Økonomikonference 2017
Den 6. december 2017 afholder vi vores årlige Økonomikonference, hvor flere af indlæggene tager udgangspunkt i tal fra Driftsanalyser. Temaet i år er Det handler ”bare” om at tjene penge, og der vil bl.a. være indlæg om landbrugets nuværende situation og prognoserne for de kommende år, produktion i ind- og udland, mulige udviklingsveje og ledelse. Læs mere og tilmeld dig her.