14
Nov
Driftsanalyser 2018/2019: Skab en solid virksomhed

2018 var et år, der for alvor understreger vigtigheden af god risikostyring på den enkelte bedrift. Det kan vi se ud af Driftsanalyser 2018/2019, som snart lander i postkassen hos Patriotisk Selskabs medlemmer.

Den ekstraordinære tørke i 2018 påvirkede både planteavlere og husdyrproducenter. Alligevel lykkedes det faktisk planteavlerne – forholdene taget i betragtning – at komme ud med et rimelig fornuftigt resultat, og gennemsnitsbedriften i Driftsanalyser har et lille plus, der bidrager til, at gennemsnittet for alle ejendomme bliver positivt efter personlig indkomst. De store tab, mange planteavlere har lidt, afspejles ikke rigtig i tallene, hvilket skyldes bedre afregningspriser og færre omkostninger til fx høst – men også, at planteavlerne har haft et godt beredskab samt været gode til at sælge deres afgrøder. Handelsstrategi var afgørende i 2018.

Som landmand må man forlige sig med, at der altid vil være udsving i et eller andet omfang, hvad enten det skyldes vejrlig, priser eller noget helt tredje. Det er derfor afgørende, at man er en dygtig leder, har styr på omkostningerne og kan skabe sig en solid virksomhed og økonomi, hvor der er plads til det uforudsete.

I Driftsanalyser 2018/2019 kan du derfor – udover at danne dig et overblik over landbrugets resultater og økonomi – læse om bl.a. ledelse, maskinstrategi, handel og nye tendenser.

Resultater og prognoser
Hvor det i 2017 var husdyrproducenterne, der trak det samlede resultat op, var det i 2018 planteavlerne.

Udover tørken og heraf stigende priser på foder var husdyrproducenterne ramt af faldende priser på mælk og især svinekød. Disse forhold sætter sit tydelige præg på resultaterne i dette års Driftsanalyser.

Fremadrettet ser det bedre ud. Prognoserne for de kommende år viser, at indtjeningen for specielt svineproducenterne kommer tilbage på sporet de kommende år; kraftigt ansporet af en fornuftig høst i 2019/2020 og en positiv prisudvikling på grise som følge af afrikansk svinepest.

Hvordan får jeg fat i Driftsanalyser?
Du kan købe Driftsanalyser 2018/2019 hos sekretær Jette Post. Bogen koster 250 kr. for medlemmer  af Patriotisk Selskab og 400 kr. for ikke-medlemmer (begge priser ekskl. moms). Alle medlemmer får tilsendt et gratis eksemplar. Hvis du er deltager i Driftsanalyser, får du to eksemplarer.

Som deltager i Driftsanalyser får du igen i år tilsendt dit ejendomsnummer via mail. Vi udsender nummeret, så du har det senest den 15. november.

Driftsanalyser udsendes med Bladkompagniet, som omdeler brevene den 16. og 17. november. Hvis ikke du har modtaget Driftsanalyser senest mandag den 18. november, hører vi meget gerne fra dig.

MyBusiness
Husk, at du, hvis du får lavet virksomhedsanalyse hos Patriotisk Selskab, kan få adgang til MyBusiness. Her kan du klikke rundt i dine nøgletal og nemt danne dig et visuelt overblik over din økonomi, fx dine omkostninger i en bestemt driftsgren.

MyBusiness har gennemgået en større udvikling de senere år. Udover at der er lavet store forbedringer på brugervenligheden, går udviklingen mod maskinanalyser, geografisk- og størrelsessortereret benchmarking, fremstillingspriser, nye nøgletal for svineproduktion, netværksgrupper, udlejning, økologi og juletræer.

Økonomikonference 2019
Bæredygtighed er for alvor kommet på dagsordenen i landbruget og er på vej til at blive en forudsætning for indtjeningen.

Alle landbrugsvirksomheder må således indstille sig på, at risikostyring i praksis – foruden at omfatte vejrlig, personale, finansiering, biologi, afsætning og kreditrisiko – også kommer til at omfatte bæredygtighed, miljø, klima og rapportering herom.

Samtidig kan og skal bæredygtighed være en forretning – og det vil være temaet til vores økonomikonference den 11. december. LÆS MERE HER.