15
Jul
Drømmelånet: På tide at trække en kursgevinst hjem?

Kurserne på det såkaldte drømmelån med en 30 årig fast rente på 2 procent toppede i februar 2015, hvor obligationen med afdrag tangerede kurs 100. Siden er kursen faldet med næsten 10 %.

Giver kursfaldet anledning til, at du bør tage en kursgevinst hjem ved at konvertere til enten en højere fastforrentet obligation eller et variabelt forrentet lån? Eller er det klogere at beholde drømmelånet, som det er?

Det afhænger af renteudviklingen, om det er en god idé at tage kursgevinsten hjem nu – og renteudviklingen er som bekendt svær at forudse. Derudover spiller de økonomiske forhold naturligvis ind. Har du brug for hjælp til at finde svar, er du velkommen til at kontakte din økonomikonsulent. Konsulenten kan hjælpe dig med at fastlægge en finansieringsstrategi med baggrund i dine forhold, herunder de skatte- og likviditetsmæssige.

Det skal du være opmærksom på i finansieringen
Udviklingen i kurserne viser, at man ikke alene bør basere sit valg af lån på den løbende ydelse, men at man også bør tage den samlede omkostning over en periode inkl. kursreguleringer i betragtning.

Derudover viser kursudviklingen siden februar, at aktiv gældspleje i form af opkonverteringer af lange obligationslån igen bør indgå som en aktiv del af finansieringsstrategien. Det har ikke været aktuelt i de seneste to årtier, hvor der har været et næsten uafbrudt rentefald.

En opkonvertering sker ved opkøb af de bagvedliggende obligationer (under kurs 100) og gennemføres straks.

Et nyt fastforrentet lån bør som udgangspunkt optages tæt på kurs 100 for at undgå et eventuelt kurstab ved et yderligere rentefald.

Når et konvertibelt obligationslån, hvor kursen er over 100, skal indfries, skal det typisk ske ved opsigelse senest to måneder før termin, dvs. inden 1. august for opsigelse til termin 30. september. Med de nuværende kurser vil det primært være aktuelt for eventulle højt forrentede lån, som ikke er blevet konverteret ned.

Kontakt evt. din økonomikonsulent og hør nærmere.