19
Maj
Plus/minus-regel gælder ikke altid ved dødsbo

Indtil for nylig herskede forestillingen om, at man problemfrit kunne benytte den såkaldte +/- 15 % regel, når man som arvinger overtog fast ejendom i et dødsbo. Det betyder, at man havde mulighed for at værdiansætte ejendommen til et beløb svarende til den seneste offentlige vurdering, uden at SKAT sidenhen ville anfægte værdien.

Men i en afgørelse fra Vestre Landsret fra februar 2015 blev +/- reglen tilsidesat. SKAT er altså ikke længere bundet af reglen, og du har som arving ikke retskrav på at få godkendt værdiansættelsen af dødsboet, selvom den ligger inden for den seneste offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 %. Derfor bør du være opmærksom, når dødsboet skal værdiansættes. Hvis der er mistanke om, at prisen er ansat for lavt, kan der nemlig blive foretaget en ekstern vurdering, som herefter er gældende i SKATs beregninger.

Som arving skal du desuden være opmærksom på, at der ikke er mulighed for at indhente et bindende svar om værdiansættelsen af et dødsbo, ligesom der er ved andre overdragelsessituationer.

Værdiansættelsescirkulæret, som +/- reglen hører under, omhandler også overdragelser i levende live. Her mener vi hos Patriotisk Selskab, bl.a. på baggrund af tidligere ministersvar, at der inden for den gaveafgiftspligtige kreds fortsat er retskrav på at kunne værdiansætte den faste ejendom til +/- 15 % af den seneste offentlige vurdering – forudsat at der ikke er sket væsentlige ændringer af ejendommen siden den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Du er velkommen til at kontakte din økonomirådgiver, hvis du har spørgsmål.