05
Jul
Dyrk mere protein: Kina øger importen

I Kina rykker en del af befolkningen hvert år fra underklassen til middelklassen. Og når den enkelte borger får en bedre økonomi, betyder det ofte, at madvanerne ændres. Det afspejles i høj grad i forbruget af kød i Kina, som er støt stigende. Det samme er således efterspørgslen på protein fra især sojabønner til foder – prognoserne spår, at Kinas import af soja vil stige de kommende 10 år fra 95 millioner tons i 2017/2018 til 125 millioner tons i 2026/2027 (se figur herunder).

Det var et af de budskaber, som chefkonsulent Karen Linddal Pedersen og økonomirådgiver Kasper Skovgaard Hansen tog med hjem, da de på vegne af Patriotisk Selskab deltog i Agri Benchmarks Cash Crop-konference, som i år fandt sted i Beijing.

Som figuren herunder viser, er verdens forbrug af sojabønner støt stigende, og produktionen kan ikke følge med, hvilket resulterer i et kraftigt faldende lager.

 

Danske husdyrproducenter bør derfor overveje muligheden for at blive selvforsynende, da der er udsigt til, at Kina ”støvsuger” markedet, hvilket vil bringe priserne op.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Karen Linddal Pedersen eller økonomirådgiver Kasper Skovgaard Hansen.

Hvis du gerne vil læse mere om Cash Crop-konferencen, så se den officielle pressemeddelelse fra Agri Benchmark her.