22
Jun
Kan du dyrke kartofler?

Det undersøges i øjeblikket af en nedsat projektgruppe, om der er potentiale for at etablere en kartoffel- og hestebønnefabrik på Fyn. Som landmand har du mulighed for at støtte økonomisk op om undersøgelsen med henblik på at levere kartofler til fabrikken.

Du skal derfor forholde dig til, om der er forretningspotentiale i at dyrke kartofler på din ejendom.

Kartoffeldyrkning: For og imod
Kartoflen er en interessant højværdiafgrøde med stort potentiale, men kan den levere bundlinje på din ejendom?

Et DB ll på 5.000 kr. pr. ha over kornafgrøderne virker realistisk med de nuværende priser, men priserne svinger naturligvis, hvilket gælder for både korn og kartofler.

Dyrkning af kartofler kræver stor kapitalbinding. Dyrkningsomkostningerne kommer hurtigt op over 25.000 kr. pr. ha ekskl. vanding. Derudover er der leveringsrettigheder, som med stor sandsynlighed også kommer til at binde likviditet. Dermed er der også potentiale for at miste store summer, da små fejl kan koste stor udbyttenedgang.

Kartofler er en afgrøde, der kræver stor rettidighed, hvilket sætter store krav til driftsledelsen. Der kan dyrkes kartofler uden vanding, men med vanding øges dyrkningssikkerheden. Fra vores Agri benchmark-samarbejde ser vi potentiale for et øget udbytte på 20-25 % med vanding.

Herudover skal du naturligvis forholde dig til, om din jord egner sig til kartoffeldyrkning. Mange sten, en meget tung jord og kuperet terræn er alle udfordringer, når det kommer til kartoffeldyrkning.

Det er desuden afgørende, at du kan få plads i sædeskiftet til at dyrke kartofler.

Spørgsmål?
Vi anbefaler, at du spørger din planteavlskonsulent, hvis du er i tvivl i forhold til arealer og sædskifte.

Hvis du har spørgsmål til økonomien i kartoffeldyrkning, er du velkommen til at kontakte økonomirådgiver Kasper Skovgaard Hansen.