01
Sep
Efterafgrøder og alternativer: Husk frister

Senest den 10. september skal du indberette følgende til Landbrugsstyrelsen:

  • Sent etablerede efterafgrøder
  • Pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder
  • Efterafgrøder i målrettet kvælstofregulering
  • Skovområder (dette er et nyt krav til skovdyrkere og juletræsproducenter m.fl., der bruger gødning til kulturerne)

 

Det er vigtigt, at alting indberettes korrekt. Vær især opmærksom, hvis der er ændringer i forhold til den første indberetning.

Husk også, at hvis du anvender tidlig såning af vinterkorn som alternativ til efterafgrøder, skal afgrøden etableres senest den 7. september.

Spørgsmål?
Kontakt endelig din planteavlskonsulent.