10
Nov
Ejerleder: Bliv udfordret på din tilgang til virksomheden

Vi gentager vores masterclass i strategi- og forretningsudvikling i 2017. Masterclass’en er for dig, der er ejerleder af en landbrugsvirksomhed med en vis kompleksitet, og som er klar på at blive udfordret på tilgangen til din egen virksomhed. Hvis du er klar til dette – så kan masterclass’en give et rigtig positivt udbytte. Det er de tidligere deltagere, som efterfølgende har samlet sig i en netværksgruppe, et bevis på.

I foråret afholdt vi hos Patriotisk Selskab, i samarbejde med SEGES og Hildebrandt & Brandi, en masterclass i strategi og forretningsudvikling for ejerledere i landbruget. Her blev deltagerne undervist i, hvordan de leder deres virksomhed i den ønskede retning. Da masterclass’en var en succes, vil den blive gentaget i foråret 2017 med samme program, som dog er blevet forbedret på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os – bl.a. er der gjort mere plads til personlig sparring med kursusleder Per Kristensen. Der vil være fem kursusdage, og den første bliver den 1. februar. Det er stadig muligt at tilmelde sig. Læs mere her.

Netværksgruppe for tidligere deltagere – holder hinanden op på strategien
Et af fokuspunkterne til masterclass’en er strategi, samt hvordan du implementerer den hos medarbejderne og når i mål med det, du vil; hvordan du går fra målsætninger til resultater. Dette er også et af kursusleder Per Kristensens arbejdsområder i hverdagen, hvor han arbejder som virksomhedsrådgiver hos Patriotisk Selskab – læs mere her. Han har derfor taget initiativ til at oprette en netværksgruppe for deltagerne fra 2016’s masterclass – for én ting er at tage initiativ til en strategi, noget helt andet er at huske at følge den og arbejde med den i hverdagen, hvor driften har første prioritet:

”Gruppen af tidligere masterclass-deltagere er en spændende gruppe at arbejde med. De har nu fået et fælles sprog i forhold til at tale om strategi og udvikling af virksomheder. Landmænd er som udgangspunkt handlingsorienterede og løser den opgave, der ligger øverst på skrivebordet, men deltagerne fra masterclass’en er vokset til i dag også at tænke strategisk. Der er ingen tvivl om, at masterclass’en har åbnet deres øjne for vigtigheden af at arbejde professionelt med strategi. Selvom deltagerne selvfølgelig også – inden masterclass’en – har sat sig mål og arbejdet ud fra deres egne strategier, så har masterclassforløbet alligevel gjort en forskel. Deltagerne er blevet mere bevidste om deres strategiske arbejde – og det skaber en reel værdi,” fortæller Per Kristensen.

Der er 7-8 deltagere i netværksgruppen, og den fungerer som et fortroligt forum, hvor deltagerne kan holde hinanden op på deres strategi. Ikke mindst kan de få noget sparring med nogen, der kan relatere til deres situation.

”Det er det, mange af dem virkelig har behov for i hverdagen – og derfor har sat pris på ved masterclass’en”, siger Per Kristensen.

Netværksgruppen er altså et fagligt forum, men mindst lige så meget et sted, hvor deltagerne fra masterclass’en kan holde kontakt til hinanden. Hvis det har interesse, vil der naturligvis også blive oprettet en netværksgruppe for 2017’s masterclass-deltagere.

For dem med komplekse virksomheder, som tør at blive udfordret
For at få det optimale udbytte af masterclass’en skal du være ejer af en landbrugsvirksomhed med en vis kompleksitet og have et stærkt ønske om at udvikle virksomheden. Derudover skal du være indstillet på at udfordre dig selv samt at blive udfordret på din tilgang til din egen virksomhed både af Per Kristensen, underviser fra Hildebrandt & Brandi Anders Madsen Pedersen og af de andre deltagere. Det bør du overveje, om du er klar til.

”Hvis du er klar, vil du gå hjem fra masterclass’en med et enormt udbytte og masser af energi til at realisere nye tanker og idéer”, lover Per Kristensen.