03
Maj
Ejerskifte: Der findes ikke én køreplan for alle

 

25-årige Christian Koefoed studerer til agrarøkonom på Dalum Landbrugsskole. På vores kursus Next Generation har han bl.a. lært, hvor vigtigt det er, at ”de bløde værdier” kommer på bordet, inden planen for generationsskiftet lægges – og at man skal finde sin helt egen måde at tilrettelægge og gennemføre generationsskiftet på, hvilket kræver, at man afdækker de muligheder og udfordringer, der er. Når Christian selv skal overtage sin fars ejendom om et par år, vil han bygge et nyt produktionsapparat og producere velfærdsgrise. Og på sigt vil han, frem for at udvikle på sin svineproduktion, hellere starte en ny driftsgren for at sprede risikoen.

 

Hos Patriotisk Selskab har vi nu afsluttet den 4. sæson af ejerskiftekurset Next Generation, der forløb over tre møder samt en generationsskiftedag med en workshop for familier, der står over for et muligt generationsskifte. Gennem kurset kom vores konsulenter ind på juridiske udfordringer, skat og finansiering ved ejerskiftet – samt ikke mindst, hvad et godt ejerskifte kræver af de parter, der er involveret. Målgruppen for Next Generation var primært den yngre generation, og et hold dygtige og engagerede agrarøkonom-studerende fra Dalum Landbrugsskole deltog derved fast i kurset. En af dem er 25-årige Christian Koefoed, som selv står og skal overtage sin fars ejendom – Gamlevældegård i Gudhjem på Bornholm – om et par år:

”Patriotisk Selskabs undervisning har givet mig et godt overblik over, hvilke muligheder, jeg har, og hvad der skal til for at gennemføre et ejerskifte. Noget af det vigtigste, jeg har lært, er, at situationen er meget forskellig fra ejendom til ejendom, og at der langt fra findes én køreplan, som virker for alle. Derudover lærte jeg om jura og mulighederne for særeje, hvis man er gift. Jeg lærte også om finansieringsmulighederne ved et generationsskifte – Vækstfonden, ejerpantebreve osv. Og så gjorde Patriotisk Selskab en del ud af, hvor vigtigt det er at få diskuteret ’de bløde værdier’ ved en familiehandel. Man må ikke bare antage, at ’dét her ved den anden nok godt, så det behøver jeg ikke at sige højt’. Den unge og ældre generation skal over for hinanden sætte ord på, hvad man forventer sig af ejerskiftet, fremtiden og hinanden – og herfra finde vejen til det bedst mulige ejerskifte. Det fik mine forældre og jeg lejlighed til ved generationsskiftedagen, som var en del af Next Generation. Det var et rigtig godt arrangement både for mine forældre og for mig”, fortæller Christian Koefoed.

Planer om nyt produktionsapparat og velfærdsgrise
Sammen med sine forældre er Christian Koefoed godt i gang med at lægge en plan for det forestående generationsskifte:

”Vi gennemfører generationsskiftet om cirka to år. Der er heldigvis noget friværdi i ejendommen, så det er muligt at udvikle den rette virksomhed til mig. Jeg har ofte hørt, at man ikke skal overtage sin fars ejendom for enhver pris, og at man hellere må købe en ejendom i frihandel, hvis familieejendommen ikke er den rette for én – men i mit tilfælde ser det ud til, at min fars ejendom er den rette. Vi er i øjeblikket ved at få lavet en miljøscreening, der skal klarlægge, om jeg kan udvikle ejendommen, som jeg ønsker. Vi lægger virksomheden om til et I/S, det nuværende produktionsapparat skal nedlægges, og så skal der bygges et nyt produktionsapparat til både smågrise, søer og slagtesvin. Jeg vil producere løsgående velfærdsgrise – og altså hoppe med på velfærdsbølgen, der er ved at vinde ind på markedet. For at få økonomien til at hænge sammen, vil jeg bygge billige stalde – jeg er ikke så bange for, om det er en traditionel stald eller rundbue”.

Også på længere sigt har Christian Koefoed lagt planer:

”Først og fremmest vil jeg gerne betale gælden af, så jeg er klar til selv engang at give ejendommen videre. Når der på et tidspunkt økonomisk opstår luft til det, vil jeg – frem for at udvikle videre på min svineproduktion – hellere starte en ny produktionsgren. Det skal enten være et bryggeri, hvor jeg bruger egen maltbyg osv. i brygningen af øllen, eller økologisk jordbrug – forudsat, at der er økonomisk potentiale i det til den tid. Til Next Generation har jeg jo lært, at man skal kigge på andre indtjeningsmuligheder og sprede sin risiko”, afslutter han.

Ejerskifte på dagsordenen hos Patriotisk Selskab
Hos Patriotisk Selskab er generations- og ejerskifter på dagsordenen hver dag. I rådgivningen lægger vi bl.a. vægt på grundig planlægning, struktur og overblik for alle parter hele forløbet igennem samt på afklaring mellem den yngre og den ældre generation – altså ”de bløde værdier”:

”Det er den yngre generation, der skal sikre dansk landbrugs fremtid, og det er en af årsagerne til, at vi hos Patriotisk Selskab har lagt kræfter i at skabe et godt kursusforløb i Next Generation – og forventer at gentage successen”, fortæller adm. direktør Nils Rasmussen, som afsluttede sæsonens sidste Next Generation-møde med følgende bemærkning til deltagerne:

”Nu har I lært, hvad I skal være opmærksomme på, når I ejerskifter, og om nogle af de fejl andre, før jer, har begået – så lad være med at gentage dem!”

Vi kører i øjeblikket en artikelserie om de mange overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med et ejerskifte. HER kan du læse alle de artikler i serien, som vi indtil videre har udgivet.