10
Apr
Ejerskifte-tovholder sikrer struktur hele vejen igennem

Af økonomikonsulent og virksomhedsrådgiver Lene Nygård

Ejerskifte er et sensitivt og udfordrende område. At skulle overgive sit livsværk til andre hænder er måske den mest vanskelige beslutning, en ejer skal forholde sig til. Derfor er det særdeles vigtigt at have en plan, så det sker på den bedst mulige måde. Min kollega Christian Damsgaard skriver i DENNE ARTIKEL om den gode plan for ejerskiftet.

Når planen skal føres ud i livet, er der behov for en tovholder, der kan sikre, at der er fremdrift i processerne, at de rigtige ”håndværkere” kommer til på de rigtige tidspunkter, og at der er gjort klar til deres arbejde.

Når man skal bygge et hus, er der mange forskellige faggrupper, der skal indpasses i processen for at få et godt slutprodukt: Arkitekt, entreprenør, murer, tømrer, elektriker og vvs’er.

Tovholderens job er at udarbejde en plan, for hvornår de enkelte elementer/håndværkere er færdige, og hvornår der er klar til næste aktør. Tovholderen skal samtidig sikre, ”at den ene hånd ved, hvad den anden laver”, så der kontinuerligt arbejdes mod et fælles mål.

Nøjagtig det samme gælder, når det kommer til ejerskiftet – bortset fra at et ejerskifte ofte er mere kompliceret end et husbyggeri. Specielt familiehandler kræver en dygtig tovholder.

Tovholderen laver en plan for alle de vigtige elementer i ejerskifteprocessen, lige fra de første overvejelser til modnings- og forberedelsesfasen til selve overdragelsen. Tovholderen sørger også for at få inddraget de rigtige kompetencer på de rigtige tidspunkter; jura, økonomirådgivning, finansiering, strategi, pension m.m. Alt sammen i tæt samarbejde med sælger og køber.

I familiehandler er det ofte de ”bløde værdier”, det kan være sværest at komme til enighed om og få et overblik over. Fx er det for mange – ganske naturligt – et stort spørgsmål, hvilket barn der skal overtage ejendommen, og hvordan det kan håndteres i forhold til de andre søskende.

Tovholderen gør derfor meget ud af at få klarlagt, hvad sælger vil, og hvad køber vil – og om de er enige. Undervejs i ejerskiftets forløb stiller tovholderen flere gange spørgsmålet: Kan og vil I begge fortsætte?

Med en tovholder på dit ejerskifte er du derfor sikker på, at du grundigt får afklaret, hvad der er det rigtige at gøre, og at der er styr på og overblik over ejerskiftet hele forløbet igennem. Kontakt mig endelig, hvis du vil vide mere (Lene Nygård).

Denne artikel er en del af en større artikelserie om de mange overvejelser, du bør gøre dig i forbindelse med et ejerskifte. HER kan du læse de artikler i serien, som vi indtil videre har udgivet.