18
Sep
Ekspropriation: Få den bedst mulige erstatning

Er du blevet bekendt med et offentligt anlægsprojekt, som skal finde sted på din ejendom? Så står vi klar til at hjælpe dig med at få den bedst mulige erstatning. Kontakt virksomhedsrådgiver Carsten Hansen.

Over hele landet er der godt gang i offentlige anlægsprojekter og heraf ekspropriationer til anlæggene. Hvis der skal udføres et anlægsprojekt på din ejendom, kan du forvente en forhandlingsproces om erstatningen – og her handler det om at være godt forberedt.

Jordfordelinger vs. erstatning på afgivelse af jord
Det er manges opfattelse, at problemerne ved ekspropriationer på landbrugsejendomme kan løses med jordfordeling. I praksis kan det dog ofte være svært at finde de fornødne arealer til jordfordelingen, og den samlede erstatning bliver heraf ofte dårligere end den erstatning, som indgrebet på den enkelte ejendom egentlig berettiger til. En anden udfordring ved jordfordelinger er, at det ofte er fraskårne arealer, der indgår i fordelingen, hvor det er nødvendigt at fjerne/flytte diger og læhegn, hvilket dog ikke altid er muligt pga. naturbeskyttelsesreglerne. Endvidere skal ejendomsavancebeskatningen tages i betragtning, når du vurderer, om du vil deltage i en jordfordeling eller have en skattefri erstatning på afgivelse af jord og derefter købe suppleringsjord i frihandel.

Det må understreges, at det er meget forskelligt fra sag til sag, hvad den bedste løsning for landmanden er.

Stå stærkt i dine forhandlinger
Så snart du bliver bekendt med, at din ejendom vil blive omfattet af et offentligt anlægsprojekt, bør du finde ud af, i hvor høj grad og hvordan ejendommen bliver berørt. Det er desuden væsentligt, at du får inddraget en ekspropriationsrådgiver så tidligt i processen som muligt for at få belyst dine muligheder for erstatning. Sammen kan I udarbejde et overblik over anlægsprojektets påvirkning af din ejendom, som kan bruges i forhandlingerne med ekspropriationskommissionen og den gennemførende part (ofte Vejdirektoratet).

Bl.a. skal I danne jer et overblik over indgrebets omfang og det værditab, som din virksomhed bliver påført – herunder driftsulemperne, hvad enten de er af midlertidig eller af varig karakter.

Det er vigtigt, at I på forhånd forholder jer til lovgivningen om erstatningspraksis, så I kan argumentere inden for de rammer, erstatningen gives under. Erstatningspraksis er og bliver ikke nogen gavebod – men god argumentation og forhandling kan optimere erstatningen inden for rammerne. Som oftest kommer en væsentlig del af erstatningsbeløbet faktisk ikke fra arealerstatningerne, men fra ulempeerstatninger i form af ejendomsindskrænkninger, gennemskæringer af marker, omvejserstatninger m.v.

Brug for hjælp?
Hvis du har brug for hjælp, er du meget velkommen til at kontakte virksomhedsrådgiver Carsten Hansen. Han har mere end 20 års praktisk erfaring med rådgivning om og forhandlinger af ekspropriationserstatninger og har gennem tiden deltaget som ekspropriationsrådgiver i mange forskellige sager i hele landet, større som mindre. Som ekspropriationsrådgiver er det hans opgave at understøtte dig sagen igennem og sikre dig den bedst mulige erstatning.