22
Jan
Ekstra kvælstof skal bruges med omtanke

”For at få udbytte af den større mængde kvælstof, som det i 2016 skulle blive lovligt at benytte, skal kvælstoffet fordeles rigtigt mellem afgrøderne”, påpeger planteavlskonsulent Jan Nielsen. På vores Planteavlskonference den 27. januar sættes der fokus på, hvordan du udnytter de muligheder, der følger med forhøjede kvælstofnormer, til at skabe overskud på bundlinjen.

Nu hvor det ser ud til, at der er nye – og 17 % højere – gødskningsnormer på vej, er det på tide at finde ud af, hvordan det ekstra kvælstof kan udnyttes bedst muligt. Du får ikke automatisk en større sum penge udbetalt, men skal derimod selv gøre tingene rigtigt, for at de højere gødskningsnormer kan mærkes på bundlinjen. Det vil også være udgangspunktet for vores Planteavlskonference onsdag den 27. januar, som du kan tilmelde dig via dette link til og med fredag den 22. januar.

“Ekstra kvælstof skal bruges med omtanke”, siger planteavlskonsulent Jan Nielsen, der vil holde et indlæg på konferencen.

”Hvis ikke man bruger den ekstra kvælstofmængde med omtanke, får man ikke noget ud af den. Den simple og hurtige beregning vil være at lægge 17 % oveni den nuværende kvælstofkvote ved alle afgrøder – men det er ikke klogt. Man skal derimod bruge det ekstra kvælstof der, hvor der er et større udbyttepotentiale. Og samtidig må den ekstra kvælstofmængde ikke gå hen og føre til lejesæd”.

Ram den optimale mængde af kvælstof på de enkelte afgrøder
De seneste Landsforsøg fortæller lidt om, hvordan du kan fordele det ekstra kvælstof:

”Hvede kan sagtens trække 50 kilo kvælstof mere. Og vi må ikke glemme vårbyggen – den kan også kvittere for noget ekstra kvælstof”, siger Jan Nielsen, der i øvrigt vil komme ind på optimal dyrkning af vårbyg i sit indlæg på Planteavlskonferencen.

”Som inspiration til, hvor høj kvælstof-mængden skal være, kan man kigge på nedenstående tabel”.

Økonomisk optimal N-tildeling med forfrugt korn
Optimal N-tildeling

”Som det kan ses, er det økonomiske optimum højere end de normtal, vi har arbejdet med hele tiden. Med de 17 % ekstra kvælstof nærmer vi os at kunne lave gødningsplaner, som dækker planternes behov”, siger Jan Nielsen.

For at udnytte markens potentiale kræves godt håndværk
Men mere kvælstof gør det som bekendt ikke alene, og derfor vil vi på Planteavlskonferencen også komme omkring en række andre emner:

”Vi vil komme ind på jordens frugtbarhed og mulighederne for at optimere driften. De nye muligheder inden for plantebeskyttelse og ikke mindst vækstregulering vil også blive omtalt, og vi vil sætte fokus på rapsdyrkningen nationalt såvel som internationalt. Derudover er vi glade for at driftsleder Morten Kjærgaard vil runde dagen af med at fortælle om driften af Overgaard Gods A/S, med fokus på de udfordringer og glæder, der ligger i at drive dette kendte gods med den udfordrende beliggenhed”, afslutter Jan Nielsen.