12
Nov
Ekstra midler til miljøteknologi

Af svinekonsulent Tine Zimmermann

For at imødekomme den store interesse for miljøteknologiordningen i september 2014 har fødevareminister Dan Jørgensen tilført yderligere 48 mio. kr. samt reserveret 100 mio. kr. fra næste års budget til denne pulje. Puljen bliver dermed på 343 mio. kr. mod oprindeligt 195 mio. kr. – og din chance for at få tilskud til et projekt er derfor blevet større.

De ekstra 100 mio. kr., der reserveres fra 2015-rammen, målrettes til projekter på svinebedrifter. Landmændene kan få tilskud på op til 40 % af det samlede investeringsbeløb i teknologi.

Ansøgningerne vil blive prioriteret ud fra samme kriterier som de øvrige ansøgninger, og der skal ikke indsendes nye ansøgninger.

I 2015 vil der blive gennemført en ansøgningsrunde, hvor Fødevareministeriet udmønter 100 mio. kr., der er afsat til investeringer i kvægstalde i forbindelse med aftalen om Task Force Kvæg.

De mange ansøgere vil modtage en afgørelse på deres ansøgning senest i februar 2015.

Har du spørgsmål om midlerne til miljøteknologi, så kontakt Tine Zimmermann.