27
Jan
En APV gavner din virksomhed

Har din virksomhed en APV? Og er den opdateret?

Det er et lovkrav, at virksomheder med ansatte har en APV (arbejdspladsvurdering), som opdateres mindst hvert 3. år. En APV er en gennemgang af hele virksomhedens arbejdsmiljø, der både opsummerer fysiske, ergonomiske, psykiske, kemiske og biologisk forhold samt risikoen for ulykker. Dens formål er at fremme arbejdsmiljøet.

Hos Patriotisk Selskab er vi af den opfattelse, at udarbejdelsen af en APV bringer virksomheden gennem nogle værdifulde overvejelser – og derfor bør motivationen for at udarbejde en APV ikke kun være at undgå bøder.

APV’en skal ligge på arbejdspladsen og være tilgængelig for ledelsen, for alle ansatte og for Arbejdstilsynet, når de kommer på besøg.

Når APV’en skal udarbejdes, er det vigtigt, at både medarbejdere og ledelse/ejer deltager aktivt i processen. I kan udarbejde APV’en selv, eller I kan få hjælp af juridisk konsulent Bodil Just.

Der er ikke nogen krav til APV’ens form. Til gengæld er der nogle krav til, hvad den skal indeholde:

1. Kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold
2. Identifikation af eventuelle arbejdsmiljøproblemer
3. Beskrivelse af de konstaterede problemer
4. Vurdering af problemerne
5. Prioritering af problemernes løsning
6. Handlingsplan for løsning af problemerne
7. Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanerne.

Kontakt jurist Bodil Just, hvis du har spørgsmål.